Від партнерів

Останні публікації

Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Английский язык. Let’s Play Grammar

0

Пособие содержит правила английской грамматики, представленные в наглядной, понятной для учеников форме, упражнения разных степеней сложности, которые помогут отработать и закрепить грамматический материал, тесты и ключи для проверки и самоконтроля. В приложениях приведены грамматические таблицы: неправильных глаголов; правил образования степеней сравнения имен прилагательных; спряжения глаголов во всех временных формах. Издание составлено с учетом возрастных особенностей учеников. Забавные иллюстрации и рифмовки, кроссворды, ребусы, ассоциограммы, а также оригинальная форма подачи грамматического материала сделают процесс обучения интересным и увлекательным. Для учеников 5—6 классов общеобразовательных учебных заведений (также может использоваться учениками начальных классов), учителей английского языка и всех, кто изучает английский.
Посібник містить правила англійської граматики, подані у наочній, зрозумілій для дітей формі, вправи різних ступенів складності, що допоможуть відпрацювати й закріпити граматичний матеріал, тести й ключі для
перевірки й самоконтролю. У додатках подано граматичні таблиці: неправильних дієслів; правил утворення ступенів порівняння прикметників; дієвідмінювання дієслів у всіх часових формах. Видання укладено з ураху-ванням вікових особливостей учнів. Кумедні ілюстрації й римування, кросворди, ребуси, асоціограми, а також
оригінальна форма подачі граматичного матеріалу зроблять процес навчання цікавим і захопливим.
Для учнів 5—6 класів загальноосвітніх навчальних закладів (також може використовуватися учнями початко-вих класів), учителів англійської мови та всіх, хто вивчає англійську.

Автор: 

Барбара Сціборовська
Йоанна Зараньська

Отримати сертифікат

Користувацький вхід