Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Основні методи і форми організації виховання і навчання.

0

Основні методи і форми організації виховання і навчання.
Парадоксально, але це так – мистецтво, вигадана реальність володіє здатністю відкрити достеменне в індивідумі. І тому, що вміє розкрити глибинні, усвідомленні проблеми людини, і тому, що дозволяє йому проявити себе таким, яким він не насмілюється бути в житті.

Дитячий малюнок по праву вважається «королівським шляхом» пізнання світу дитини. Їм цікавляться історики, етнографи, художники, філософи, психологи і педагоги. У своїх спеціальних дослідженнях психологи з Чехословатчини Я. Штурма і М. Вагнерова прийшли до висновку, що малюнки дітей відображають не тільки рівень їх психічного розвитку, але і вплив так званих депрівационних чинників. Їх не слід розуміти просто як віддзеркалення життя, кваліфікацію педагогів або матеріальне оснащення, а як віддзеркалення глибинних зв'язків між світом дитини і миром дорослих, рештою всього навколишнього світу.
У зарубіжній гуманістичній психології виділені такі духовні потреби, як потреба в любові і визнанні інших людей, в самооцінці і самоповазі, в самореалізації і т.д. Духовні потреби поступово формуються і у дітей. Зростання особи пов'язане в першу чергу із зростанням духовних потреб і лише потім – матеріальних. Неодмінною умовою повноцінного розвитку особи є формування позитивної «Я – концепції».
«Я – концепція» - це стійка усвідомлювана система уявлень особи про себе, що переживається, що формується під впливом відношення до нього інших людей, однолітків. З боку дорослих, особливо в умовах установи позашкільного виховання, де більше можливостей для самовиявлення особи, особливої значимості набувають позитивні стимули, створення обстанови успіху кожної дитини, заохочення його зусиль в діяльності. Навколишнє середовище повинне сприяти створенню позитивного емоційного самопочуття кожної дитини.
Успіх, у свою чергу, залежить від позиції педагога, який уміє створити дитині обстановку схвалення, підтримки, пошани, доброзичливості, щоб навчання і життєдіяльність приносили дитині радість. В результаті навчання розвиваються індивідуальні особливості дітей, самосвідомість, ціннісні орієнтації.
Пропонована методична розробка побудована так, щоб дати вихованцям ясні уявлення про систему взаємодії мистецтва з життям. У ній передбачається широке залучення життєвого досвіду дітей, живих прикладів з навколишньої дійсності.

Автор: 

Дмитрієва Оксана Вікторівна,керівник гуртка-методист

Отримати сертифікат

Користувацький вхід