Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Різноманітність і багатство корисних копалин України, їх зв'язок із геологічною будовою,

0

Конспект уроку, мета якого поглибити та систематизувати знання учнів, які вони отримали з попередніх курсів, про корисні копалини; сформувати загальні уявлення про різноманітність і багатство корисних копалин в Україні; удосконалити практичні уміння встановлювати та пояснювати зв'язки між розміщенням корисних копалин і геологічною будовою.

Тема: Різноманітність і багатство корисних копалин України, їх зв'язок із геологічною будовою,
Мета: поглибити та систематизувати знання учнів, які вони отримали з попередніх курсів, про корисні копалини; сформувати загальні уявлення про різноманітність і багатство корисних копалин в Україні; удосконалити практичні уміння встановлювати та пояснювати зв'язки між розміщенням корисних копалин і геологічною будовою. Обладнання: атласи України, геологічна карта України, зразки гірських порід і мінералів, вивчення нового матеріалу.
Структура уроку
Організаційний момент
Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів
Вивчення нового матеріалу
1 Класифікація корисних копалин за різними критеріями.
2. Загальна характеристика корисних копалин України.
3. Закономірності розміщення різних типів корисних копалин на території України (продовження практичної роботи № 3).
Закріплення нових знань і вмінь учнів Підсумок уроку
Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
Географічний диктант
1. У межах якої рівнини розташована більша частина території України?
2. Назвіть найвищу точку рівнинної частини України та її абсолютну висоту.
3. Що означає наведений ряд чисел: 70%, 25%, 5%?
4. Подільська, Хотинська, Волинська, Приазовська, Донецька — наведений перелік географічних назв належить...
5. Поліська, Закарпатська, Причорноморська, Донецько-Дніпровська — це...
6. Найвищою точкою Кримських гір є гора...
7. На яких територіях України найбільше поширені вулканічні форми рельєфу?
8. Яка складчато - брилова система, утворена трьома гірськими пасмами, розташовується на півдні України.
9. Яка складчаста гірська система утворена трьома основними складчастими пасмами та одним вулканічним хребтом?
10. Наука, що вивчає походження та закономірності поширення різних форм і типів рельєфу.
11. У нижній течії Дніпра в минулому росли дрімучі ліси. Геродот назвав їх Гілея або Олешшя. А що означає слово «Гілея»?
12. Де в Україні найбільше поширені льодовикові форми рельєфу — моренні горби, ози, ками?
Відповіді: 1. Східноєвропейська. 2. г. Берда 515 м. 3. Низовини, височини, гори. 4. Височини. 5. Низовини. 6. Роман-Кош, 1545 м. 7. Закарпаття, Крим. 8. Кримські гори. 9. Карпати. 10. Геоморфологія. 11. Полісся. 12. Поліська низовина.
Бліцопитування,
1) Що називають гірськими породами? Мінералами? Корисними копалинами?
2) На які види поділяють корисні копалини за агрегатним станом? За походженням? За використанням у господарстві?
3) Наведіть приклади використання різних груп корисних копалин у господарстві України.
4) Від чого залежить розміщення корисних копалин у земній корі?
МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Вступне слово.
Ви вже знайомі з поняттям «корисні копалини» з попередніх курсів природознавства і географії. Для чого людям потрібні корисні копалини? Чому їх наявність є дуже важливою для будь-якої держави? (Відповіді учнів,)
Корисні копалини, або мінеральні ресурси, відіграють дуже важливу роль у розвитку господарства країни, в її економічній незалежності. Вони є національним багатством країни — матеріальною основою виробничої та господарської діяльності людини.
Розміщення корисних копалин, поєднання їх різних видів, глибина, характер залягання, запаси тісно залежать від геологічної будови і палеогеографічних умов їх нагромадження. На попередніх уроках ви детально досліджували особливості геологічної будови та палеогеографічні умови території України. Ці знання стануть вам у пригоді для того, щоб визначити особливості забезпечення та поширення родовищ корисних копалин у надрах нашої країни.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Класифікація корисних копалин за різними критеріями.
Корисні копалини - це всі речовини земної кори, що використовуються або можуть бути використані в господарстві. За агрегатним станом корисні копалини можуть бути твердими (руди), рідкими (нафта, мінеральні води), газоподібними (природний газ); за походженням — магматичними, метаморфічними або осадовими.
Родовище корисних копалин — це зосередження сировини в достатній для розробки кількості. Родовище (або група родовищ) може бути розташоване в певному басейні (вугільному, залізорудному тощо) або утворювати регіон, область, провінцію (нафтогазоносні, рудні тощо).
Крім походження і стану, корисні копалини можуть поділятися за ознакою використання на такі: паливні (енергетичні, горючі), рудні металеві) і нерудні (неметалеві). До нерудних копалин найчастіше також відносять мінеральні води та грязі.
Останнім часом виділяють нову самостійну групу родовищ — техногенних, тобто утворених у результаті видобутку корисних копалин (відвали, насипи) або технічних процесів. Корисні речовини техногенних родовищ завдяки розвитку техніки можуть бути використані додатково.
2. Загальна характеристика корисних копалин України.
Оскільки територія України поєднує різні за віком та умовами утворення тектонічні структури, у її межах сформувалися різноманітні гірські породи і відповідно — корисні копалини.
Умови залягання, запаси, хімічний склад корисних копалин, хні характеристики, вірогідні райони пошуку та розвідування нових родовищ на території нашої країни вивчені досить добре. За сукупністю різних мінеральних ресурсів, їх обсягом та загальною забезпеченістю ними Україна входить до першої десятки країн світу.
У надрах України знайдено понад 200 видів корисних копалин, відкрито близько 20 тис. їхніх родовищ і проявів; 96 видів корисних копалин, що видобуваються майже на 8 тис. родовищах, мають промислове значення. Україна видобуває і споживає близько 5 % світової мінерально-сировинної продукції.
Проте різноманіття та багатство корисних копалин ще не гарантують забезпеченість країни необхідною мінеральною сировиною в повному обсязі. Наприклад, в Україні не вистачає нафти й газу, фосфатної сировини для виробництва добрив, деяких кольорових металів. Хоча рівень геологічної вивченості ресурсів нашої країни досить високий, деякі родовища корисних копалин (золота, мідних і алюмінієвих руд, фосфатної сировини) ще не досліджені достатньою мірою та несповна оцінені. Завдання.
Розгляньте карту корисних копалин України та легенду до неї. На які групи корисних копалин багата Україна?
На території України поширені основні групи корисних копалин. Це перш за все горючі корисні копалини (вугілля, нафта, газ, горючі сланці, торф); рудні (родовища заліза, марганцю, нікелю, титану, берилію, уранових руд, хрому, золота); нерудні (кам'яні солі, каолін, вогнетривкі глини, цементна сировина, флюсові вапняки, будівельний камінь тощо).
3. Закономірності розміщення різних типів корисних копалин на території
України (продовження практичної роботи № 3).
Завдання.
Порівнюючи карту корисних копалин в атласі з тектонічною картою, знайдіть закономірності розміщення різних типів корисних копалин.
Ви побачили, що паливні корисні копалини (нафта, газ, вугілля, торф) переважно пов'язані з тектонічними западинами, бо саме там умови найбільше сприяли їх утворенню. Рудні копалини найчастіше пов'язані з магматичними та метаморфічними гірськими породами, тому їх родовища тяжіють до Українського щита і Вулканічного хребта Карпат. Нерудні копалини ~ найрізноманітніші, зокрема і за походженням. Тому якщо їх утворення пов'язане з осадко накопиченням (солі, вапняки, піски, глини), родовища тяжіють до прогинів (кам'яна сіль у прогині Донецької складчастої споруди), осадових чохлів, западин. Ті нерудні копалини, що мають магматичне або метаморфічне походження (граніти, мармури, графіт), залягають у фундаменті Українського щита, складчастих системах Карпат і Криму.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ ! Навчальна гра «Проблема геолога»
1. Поділити клас на 4 компанії. Кожна компанія повинна шукати намистинки одного з кольорів. Загальна кількість намистинок повинна містити наступні пропорції: компанія 1 - чорні (вугілля) 50% компанія 2 - червоні (уран) 3% компанія 3 - білі (природній газ) 10% компанія 4 - голубі (нафта) 37%
2.Перед учнями класу жбурнуть, вгору жменю намистинок, щоб вони відбилися від
стелі.
3. Зачитати учням наступне твердження: Сьогоднішній урок ілюструє деякі з реальних проблем видобутку корисних копалин.
4. Пояснити , що ви розкинули невідому кількість намистинок - енергетичних ресурсів - по підлозі у класі. Розподіл їх за кольорами відображає оцінки їх запасів, зроблені 2010 року.

4. Перший період пошуку намистинок триватиме одну хвилину.
5. Розпочати пошуки. (Звернути увагу: якщо деякі з компаній збиратимуть намистинки всіх кольорів, не втручатись і не коментувати)
6. Зупинити гру через хвилину.

8. Доручити кожній компанії порахувати свої ресурси (вказаних-кожній кольорів).
9. Поскладати всі ресурси (намистинки) на окремі купки. Записати загальну суму намистинок вказаних кольорів кожної групи на дошці після кожного раунду,
10. Розпочати другий період пошуку тривалістю хвилину. Кожна з компаній повинна шукати ресурси, не виявлені до цього часу. Записати сумарну
кількість.
11. Провести третій і останній раунд пошуків. Записати результати.
Питання для обговорення.
а) Які ресурси було найлегше знайти? Чому? Які найважче?
Чому? Що зумовлювало легкість чи складність їх знаходження? Залежить це від наявності намистинок чи від вміння тих, хто шукає?
б) Які узагальнення можна зробити, дивлячись на купки «корисних копалин»
(Третя з них може бути меншою за попередні, бо важче знайти намистинки або учні
можуть шукати вже не так старанно).
в) Чи збирав хто-небудь більше ніж один вид ресурсів? Чи реально збирати більш
ніж один? (Так - реально; компанії використовують найдоступніші джерела енергії,
наприклад, нафтові компанії часто видобувають природний газ або вугілля).
г) Які економічні ресурси використовувалися для збору намистинок? (Праця плюс
капітал, наприклад клаптики паперу,, олівці тощо).
д) Що ми знаємо про кількість намистинок, що залишилися на підлозі?
(Тільки те, що тепер залишилося менше намистинок, ніж до того, як учні вперше
почали їх збирати).
є) Як ми можемо знайти більшу кількість намистинок за той ж період часу? (Можна використати мітлу або пилосос - технологічний прогрес, або кожен повинен збирати намистинки всіх кольорів).
ж) Чи зазнало "довкілля" кімнати змін у процесі пошуку намистинок? (Якщо меблі було зрушено з місця або на підлозі залишився папір, це представлятиме шкоду, завдану навколишньому середовищу).

2. Географічний крос.
Закінчіть речення.
1) За використанням у господарстві корисні копалини поділяють на .... До паливних
корисних копалин належать нафта ....
2) Рудні корисні копалини інакше називають
Паливні корисні копалини здебільшого пов'язані з такими тектонічними структурами, як....
3) Нерудні корисні копалини можуть мати як осадове походження, так і...
ПІДСУМОК УРОКУ
Заключне слово.
— Корисні копалини поділяються на групи за походженням, агрегатним станом і використанням;
— геологічна будова території України обумовила різноманіття і багатство корисних копалин, родовища яких розташовані у певній залежності від розміщення тектонічних структур;
— за різноманітністю родовищ корисних копалин та їхніми запасом Україна входить до десятки найбільш забезпечених країн світу.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1) Опрацювати відповідний параграф підручника.
2) На контурну карту «Тектонічна будова» нанести родовища тих корисних копалин, зв'язок яких із тектонічною будовою чітко встановлений.

Автор: 

Павленко Олена Василівна. Вчитель географії

Джерело: 

підручник "Фізична географія України" 8 клас

Отримати сертифікат

Користувацький вхід


загрузка...