Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Формування читацької компетентності молодших школярів

1

Сучасний стан читання школярів не задовольняє ні школу, ні суспільство. Багато учнів не розуміють змісту тексту, особливо в процесі його читання мовчки, читають вголос повільно, технічно недосконало, невиразно. Більшість учнів насилу розуміють і запам'ятовують умову арифметичної задачі, граматичне правило і завдання при одноразовому читанні, не можуть вичленувати основне в тексті. Головна причина такого явища – низький рівень якості читання.
Пріоритетною метою навчання читанню у початковій школі є формування читацької компетентності молодшого школяра, усвідомлення себе як грамотного читця, здатного використовувати дані навички для самоосвіти. У Державному стандарті загальної початкової освіти читацька діяльність розглядається як «комунікативна мовна пізнавальна діяльність, спрямована на сприйняття, осмислення і відтворення прочитаного».
Формування цієї навички затягується на довгі роки. Програма початкової школи передбачає її поступове вдосконалення. Однак декілька учнів, які хронічно не вкладаються в передбачені нормативи, є в кожному класі. Взагалі, уміючи читати (артикулювати написане), вони роблять це повільно, з численними помилками і часто без розуміння прочитаного. І тут дитині потрібна допомога для зняття психологічних бар'єрів, викликаних невдачами в читанні, а також для формування навичок читання, - але тільки іншим шляхом, що відрізняється від виконання навчальних завдань чи виснажливих тренувань. В моєму досвіді запропонований комплекс вправ спрямований на формування в дитини інтересу до процесу читання, на зняття пов’язаних із ним емоційної напруги і тривожності, на формування, автоматизацію та «шліфування» наступних компонентів читання: чіткий по-літерний аналіз (без прогнозування); прогнозування, що спирається на зміст; швидке розрізнення схожих за написанням слів і літер, мовнорухальної операції, стійкість уваги, зорова і слухова пам'ять на слова, а також на тренування вторинної зони потиличного відділу кори лівої півкулі мозку, відповідальної за здійснення функції читання. Запропонований комплекс вправ, крім дітей, що мають труднощі у формуванні навичок читання, корисні і для дітей, що читають непогано; вони допоможуть їм навчитися читати швидше, робити це правильно й осмислено.

Автор: 

Кривега Анжела Олександрівна, заступник директора з НВР, вчитель початкових класів

Отримати сертифікат

Користувацький вхід