Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Розробка заняття по темі " Принцип парності" з курсу за вибором " Подільність цілих чисел"

0

Дослідження показують, що переважна більшість учнів сучасної вітчизняної школи не має достатніх знань, умінь і навичок, необхідних для розв’язування задач в цілих числах різного виду складності. Необхідно відмітити, що розв’язування таких задач є невід’ємною складовою для повноцінного засвоєння деяких розділів шкільного курсу математики. Крім цього, вивчення задач в цілих числах є ефективним засобом навчання учнів проведенню міркувань, пов’язаних з математичними доведеннями. Разом з цим, таким задачам діючими програмами і підручниками приділено невиправдано мало уваги.

Практика показує, що задачі на подільність доцільно впроваджувати в навчальний процес вже у шостому класі. Такі вправи в значній мірі сприяють глибокому засвоєнню учнями теоретичного матеріалу, вихованню в них винахідливості та ініціативи. Але лише в 7-8 класах внаслідок наявності в учнів певного рівня знань, умінь і навичок та розвитку логічного мислення вдається в значній мірі реалізувати можливості, закладені в задачах згаданого типу.

Тема даного заняття включена до курсу за вибором " Подільність цілих чисел" у 8 класі. Поняття парності( непарності) цілих чисел і їх властивості в шкільній програмі вивчаються дуже обмежено.Дане заняття дає можливість розглянути поняття парності цілих чисел в більш широкому аспекті. Дана розробка містить історичні факти розвитку теорії чисел. Наведені міркування видатних вчених про теорію чисел і їх внески в розвиток даної теорії.Дане заняття має на меті поглибити знання учнів про означення і властивості парних (непарних) чисел, систематизувати їх. Розробка містить підбірку задач, розя'язання яких можливе лише з використання принципу парності чисел. Більшому розумінню матеріалу, сприйняттю умови задач допомагає унаочнення матеріалу за допомогою презентації, яка дублює виклад матеріалу заняття. Розв'язок кожної задачі після самостійного розв'язування учнями показано на слайдах презентації поетапно. Задачі підібрані по різним рівням складності, що дає можливість здійснювати особистісно-орієнтоване навчання,враховуючи індивідуальні можливості учнів. Дуже важливо довести до дітей, що всі підібрані задачі мають олімпіадний характер; всі вони досить легко розв'язуються з використанням знань по парності чисел; не вимагають спеціальної підготовленості.

Дану розробку можна використовувати для дітей віком від 11 до 15 років на уроках математики при вивченні тем,що стосуються подільності чисел, дій над цілими числами, в позакласній роботі.

Автор: 

Бондаренко Сергій Олександрович, вчитель математики Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Лебединської міської ради Сумської області

Отримати сертифікат

Користувацький вхід