Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Основи термодинаміки уроки 5-8

0

Урок 5,6

Перший закон термодинаміки.
Наслідки з першого закону термодинаміки
Мета уроку: закріпити навички самостійного рішення задач на використання рівняння теплового балансу, формул розрахунку внутрішньої енергії ідеального газу І роботи газу; зробити корекцію знань; установити зв’язок між зміною внутрішньої енергії системи, роботою і кількістю теплоти, необхідної системі; систематизувати і поглибити знання про перший закон термодинаміки в застосуванні його щодо ізопроцессів
Тин уроку: комбінований.
Метод вивчення нового матеріалу: пояснювально-ілюстративний.
Демонстрації: зміна температури повітря при адіабатному розширенні.
I. Організаційний момент.
II. Контроль и корекція знань.
Різнорівнева самостійна робота (див. Л.А.Кирик); «Робота в термодинаміці. Рівняння теплового балансу».
III. Актуалізація опорних знань.
- Внутрішня енергія, способи її зміни.
- Чи можна затверджувати, що робота і кількість теплоти - це деякі
особливі форми енергії в природі? Чому? (Робота і теплота - дві міри зміни внутрішньої енергії тіла)
IV. Мотивація (бесіда - дискусія).
Умови, при яких зберігається механічна енергія системи, внутрішня енергія (замкнута система).
Умови, при яких змінюється внутрішня енергія у середині системи (це знаходить своє математичне вираження в першому законі термодинаміки).
V. Первинне сприйняття навчального матеріалу :

Хід уроку

- Пояснення вчителя за опорним конспектом Першого закону
термодинаміки.
- Обговорення питань.
1. Який знак може мати кожна з величин, що входять у запис Першого закону термодинаміки? Приклади, що підтверджують відповідь.
2. Дайте словесне формулювання Першого закону термодинаміки, записаному у вигляді: Аг = Q - II.
- Пояснення вчителя за опорним конспектом застосування Першо
го закону термодинаміки щодо ізопроцесів (ізотермічний, ізобарний, ізохорний, адіабатний)
- Обговорення: приклади адіабатних процесів у природі і техніки.
VI. Осмислення навчального матеріалу.
- Загально класна робота з завданнями № 2, 3 з теми «Основи
термодинаміки» зі збірника тематичного оцінювання навчальних досягнень (І.МТельфгат).
- Індивідуальна робота - закріплення навчального матеріалу при
виконанні двох-трьох тестових завдань. (Тести для тематичного контролю)
VII. Закріплення вивченого матеріалу в ході рішення графічних, якісних і розрахункових задач (Кірік Л.А., Самостійні і контрольні роботи; Гельфгат ЇМ Збірник задач).
Підсумки. Заключне слово учителя.
VIII. Домашнє завданнях
І . У ЧИТИ конспект.
2. Підготуватися до захисту структурних графів.
3. Римкевич (З задачі на вибір)
Додаттвеї підготовка до прес-конференції.

Урок 7, 8

Теплові машини. Необоротність теплових процесів» Рішення задач'
Мета уроку: дати поняття зворотних і незворотних процесів і, як наслідок цього, сформулювати Другий закон термодинаміки; розкрити фізичні принципи дії теплових двигунів; закріпити навички рішення задач на використання Першого закону термодинаміки і формули КЖД теплового двигуна. Тин уроку: комбінований.
Метод вивчення нового матеріалу: пояснювально-
ілюстративний.
Демонстрації: моделі теплових двигунів

Хід уроку

ї. Організаційний момент,
II. Актуалізація оперних знань.
Загально класна робота за тестовими завданнями № 3, 5, б «Основи термодинаміки» (Гельфгат І.М,)
III. Мотивація (бесіда-дискусія)
Проблема: «Якби ріки потекли назад, означало б це порушення закону збереження енергії?»
IV. Первинне сприйняття навчального матеріалу (пояснення за допомогою опорного конспекту)
- зворотні і незворотні процеси;
- Другий закон термодинаміки;,
1. «Неможливий процес, єдиним результатом якого біла б передача теплоти від холодного тіла до гарячого» {Клазіус)
2. «Вічний двигун другого роду неможливий» (Оствальд)
- тепловий двигун;
- за яких умов за рахунок внутрішньої енергії може бути
зроблена максимальна робота? {ізотермічний, адіабатний) Чому? (обговорення - висновок)
- як понизити температуру газу перед стиском? (обговорення
- висновок) Термостат
- принцип роботи теплових двигунів;
- коефіцієнт корисної дії двигуна. Шляхи підвищення ККД.
- а чи можна в теплових двигунах використовувати внутрі
шню енергію океану?
- значення теплових двигунів (повідомлення дітей).
V. Осмислення навчального матеріалу.
- Рішення аналітичних і графічних задач: - фронтальна робота (Збірники Римкевт № 671, 674; Осанова № 298,305).
- Індивідуальна робота за тестовими завданнями (Гельфгат. «Основи термодинаміки» № 4, 6, стор. 20)
- Аналіз проблем, що виникли під час рішення задач.
VI. Систематизація навчальних знань.
Робота в групах:
- Захист структурних графіків з теми «Основи термодинаміки».
- Звіт за критеріями.
1. Повнота.
2. Стислість.
3. Оригінальність.
4. Фантазія.
5. Якість оформлення.
6. Між предметні зв’язки.
VII. Підсумки. Заключне слово вчителя.
УВІ. Домашнє завдання: підготовка до ТЕ, прес-конференції.
IX. Підсумки. Заключне слово учителя.
X. Домашнє завданнях
І . У ЧИТИ конспект.
4. Підготуватися до захисту структурних графів.
5. Римкевич (З задачі на вибір)
Додаттвеї підготовка до прес-конференції

Автор: 

Дегтярьова Ірина Борисівна

Отримати сертифікат

Користувацький вхід