Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Режим та живлення річок. Робота річок

0

ТЕМА УРОКУ. Режим та живлення річок. Робота річок
МЕТА УРОКУ:
- освітня: сформувати в учнів уявлення про живлення та водний режим річок, вивчити поняття «живлення річки» та «режим річки», виявити особливості роботи річок, встановити закономірність між будовою річкової долини та характером течії; розвивати практичні вміння визначати за картою географічне положення річки, напряму течії та найбільших приток;
- розвиваюча: формувати вміння аналізувати інформацію та виявляти причинно-наслідкові зв’язки;
- виховна: виховувати бережливе ставлення до довкілля.
ОБЛАДНАННЯ: електронна презентація, підручник, атлас, зошит для практичних робіт, картки з таблицею.
ТИП УРОКУ: комбінований
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Організація уваги і роботи учнів.
2. Активізація роботи учнів.
ІІ. КОНТРОЛЬ ТА КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ
– Перш ніж продовжити наше знайомство з річками, повторимо, що ми вивчили на попередньому уроці.
1. Вставте пропущені слова в текст (вчитель читає текст, а учні доповнюють його потрібними словами)
Природний водний потік, що протікає у зниженнях рельєфу, називають … (річкою). Місце, де річка бере початок, називається … (витік). Це може бути … (озеро, болото, джерело) Річка тече поглибленням, яке називається … (руслом або річищем), на шляху в неї впадають інші річки – це … (притоки). Разом із головною річкою вони утворюють … (річкову систему). Місце впадання річки називається … (гирло). Це може бути … (інша річка, озеро, море, океан, затока). Деякі річки при впаданні утворюють … (дельту). За характером течії розрізняють річки … (гірські та рівнинні).
2. Розподіліть ознаки в колонки таблиці відповідно до малюнків.
(Слайд 1)
Швидка течія, широка річкова долина, екстремальні види спорту, перевезення вантажу та пасажирів суднами, рибальство, ущелини, пороги та водоспади, багато стариць, часті паводки, неширока долина, плавна течія, широкий розлив
У кожного учня на парті лежить таблиця, на якій вони і виконують завдання (додаток 1).
Рівнинна річка: широка річкова долина, перевезення вантажу та пасажирів суднами, рибальство, багато стариць, плавна течія, широкий розлив.
Гірська річка: швидка течія, екстремальні види спорту, ущелини, пороги та водоспади, часті паводки, неширока долина.)
3. Користуючись фізичною картою України, випишіть у відповідні колонки таблиці назви гірських річок (І варіант) та назви рівнинних річок (ІІ варіант).
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів
Проблемне питання.
Один учень склав опис річки Дніпра так: «Дніпро – найбільша річка України. Витікає із Чорного моря і тече в напрямку з півдня на північ, роздає на своєму шляху частину своєї води іншим річкам і, нарешті, закінчується тоненьким струмочком десь на території Росії».
– Чи згодні ви з цим твердженням? (учні пропонують варіанти відповідей.)
– Учень виявився наполегливим і, коли однокласники логічно намагалися довести неправильність його опису, висловив такі міркування: «Дніпро – річка довга і широка. Якщо не з моря, то звідки ж у ній береться стільки води?» А й справді, звідки? Тож сьогодні на уроці ми з вами і поговоримо про те, як «живуть» річки.
2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.
Основні завдання: сьогодні ми з вам повинні вивчити характеристики режиму та типи живлення річок; виявити особливості та наслідки роботи річок.
3. Сприйняття, усвідомлення та осмислення нового матеріалу.
Розповідь учителя з використанням мультимедійної презентації.
Ми знаємо, що річка – це водний потік. Але як він поповнюється водою? Виявляється, річки також живляться.
– А що таке, на вашу думку, живлення річок?
Це дуже складний процес. Він залежить від того, коли (у холодну чи теплу пору року), в якому стані (твердому чи рідкому) переважно випадають опади, чи інтенсивно вони випаровуються, чи просочуються в ґрунт. Джерела живлення річок бувають різні.
Завдання. За текстом і малюнками скласти схему.
Розповідь учителя. Річки живляться дощовими, талими сніговими, льодовиковими та підземними водами. Від джерела живлення залежить кількість води і зміна її рівня в річці.
Переважно дощовими водами живляться річки в районах із жарким і вологим кліматом. Таке живлення мають найбільш повноводні річки земної кулі – Амазонка і Конго. Рівень води в них майже не змінюється, оскільки рясні дощі випадають в їх басейнах цілий рік.
Льодовиковими водами живляться річки, витоки яких знаходяться високо в горах, де вершини вкриті льодовиками. Найвищий рівень води в цих річках – влітку, коли тануть льодовики. Таке живлення має Амудар’я.
Переважно талими сніговими водами живляться річки помірного клімату з холодними, сніжними зимами. До таких річок належать Об, Волга, Печора.
Підземними водами живляться майже всі річки. Завдяки їм ріки не пересихають улітку і поповнюються водою взимку, саме тому не висихають під льодом.
Є річки, що мають мішане живлення: і дощовими, і талими сніговими, і підземними водами. Таке живлення мають річки помірних широт. Взимку, коли вони вкриті кригою, єдине джерело живлення – виходи підземних вод в їх руслах. Навесні вони поповнюються талими сніговими водами, а влітку – дощовими і підземними.
Завдання. На фізичній карті України знайдіть річки, що протікають територією Полтавської області, та поміркуйте, який тип живлення вони мають.
У різні пори року живлення річок різне: взимку – підземними водами, весною – снігове, влітку – дощове та льодовикове, восени – дощове. Тож і рівень води в річці в різні пори року буде різним. Відповідно відбуваються зміни й температури води, швидкості течії та інших характеристик. Тобто змінюється режим річки.
– А що таке режим річки? (відповіді учнів)
У водному режимі річок протягом року виділяють періоди з повторюваними рівнями, які називаються:
Високий і тривалий підйом рівня води в річці, який супроводжується затопленням заплави, називається повінню. Вона спостерігається кожного року в один і той же сезон. Під час повені річки мають найбільшу водність.
– А які причини утворення повені?
Крім повені на річках трапляються і паводки. На відміну від повені паводок це…
– А які ж причини утворення паводків?
Рівень води у період паводку на деяких річках може значно перевищувати рівні, які фіксуються під час повені. Повені спостерігаються і в Україні, зокрема досить значні з них бувають на річках Карпат. У разі дощового живлення повінь настає в період дощів, у разі снігового – навесні, льодового – влітку. На річках, що беруть початок на схилах високих гір, буває дві повені: перша – навесні, під час танення снігу, друга – влітку, під час танення льодовиків.
Паводки та повені іноді призводять до катастрофічних наслідків: затоплюють села й міста, руйнують житла, знищують посіви й змивають верхній родючий шар ґрунту.
Влітку, коли відбувається сильне випаровування, рівень води в річці падає. Наступає межень.
Завдання. Назвіть причини, які спричиняють межень.
У помірних широтах буває літня й зимова межень. Літня межень наступає в результаті поглинання води поверхнею й високою випаровуваністю, зимова межень – в результаті відсутності поверхневого живлення. У тропіках на річках бувають коротка повінь і тривала межень.
На річках, що протікають територією, де відбувається зміна холодної та теплої пори року, зокрема й в Україні, взимку спостерігається льодостав – період нерухомого льодового покриву на річці.
Ділянки, де течія швидка або куди притікають теплі води, можуть залишатися вільними від льоду й називаються ополонками. Тривалість льодоставу і товщина льоду залежать від тривалості й температурного режиму зими, характеру водойми, товщини снігу, вітрового режиму (наприклад, на водоймах Східно-Європейської рівнини льодостав триває від декількох діб на півдні до 6-7 місяців на півночі; товщина льоду відповідно змінюється від 20-30 см до 1 м і більше). Малі ріки замерзають швидше за великі. Гірські ріки завдяки швидкій течії зазвичай не мають суцільного льодоставу.
Первинне закріплення вивченого матеріалу.
Завдання. Скласти асоціативний ланцюжок (живлення – режим – пора року)
Дощове – … – … (повінь, паводок – літо, осінь)
Снігове – … – … (паводок – весна)
Льодовикове – … – … (паводок – літо)
Підземне – …– … (цілий рік – зима)
– Який висновок можна зробити про живлення та режим річок? (Режим річки залежить від її типу живлення, якщо живлення річки змінюється, то це призводить до зміни її рівня води)
Розповідь учителя з елементами бесіди.
Ви вже знаєте, що річки є потужною зовнішньою силою, яка перетворює поверхню. Річки виконують велику роботу: руйнують (розмивають і змивають) гірські породи, переносять частинки цих порід і відкладають їх у вигляді наносів уздовж русла чи в гирлі. Результатом їх довготривалої роботи є формування річкових долин і дельт.
– А як ви розумієте поняття «робота річки»? (відповіді учнів)
Завдання. На основі цього визначення складіть схему. (у кожного учня на парті лежить зразок схеми) (Додаток 2)
Перевірка роботи.
Розповідь учителя з використанням мультимедійної презентації.
Руйнівна робота річок називається річковою ерозією. У ході цієї діяльності річка розмиває, розширює й поглиблює річкову долину, і чим більший нахил поверхні, по якій тече річка, тим швидше йде процес ерозії.
Зруйновані подрібнені породи (пісок, глину, гальку) річки переносять вниз за течією.
Поступово вони відкладають їх у руслі та гирлі. У руслах річок з наносів утворюються пляжі, коси і острови. В гирлах принесені річкою породи відкладаються на дні. З року в рік в гирлі річка стає мілкішою. Там виникають невеликі острівці, складені з принесених наносів. З часом острівці з’єднуються і утворюють рівнину – дельту. Дельта постійно росте і висувається в море. Дельта вкрита рослинністю і порізана численними рукавами і протоками. На дельті оселяються люди. А річка продовжує нести породи і утворювати все нові й нові острівці, нові ділянки суходолу. Одна з найбільших дельт – у Амазонки. Ширина дельти складає 335 км.
Вода – це стихія, яка допомагає людям і водночас руйнує.
Річки – невід’ємна частка життя народу. Вода – найцінніший мінерал на Землі. Недарма кажуть: «Де вода – там життя». Воду замінити нічим. Тому зараз я пропоную вам по черзі сказати, який образ річки сформувався у вашій уяві.
Річки – голубі артерії суходолу
Річка – синя стрічка
Річки – водні шляхи
4. Виявлення зворотного зв’язку між учнями та вчителем
Практичне завдання. Складіть порівняльну характеристику для двох річок (за вибором), користуючись планом у таблиці (закінчити вдома).
ІV. КОМЕНТОВАНЕ ПОЯСНЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
- Опрацювати § 32 с. 149;
- На контурну карту нанести найбільші річки України та нашої області;
V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Відповідь на проблемне питання.
Аналіз роботи учнів під час уроку.
Додаток 1
Швидка течія, широка річкова долина, екстремальні види спорту, перевезення вантажу та пасажирів суднами, рибальство, ущелини, пороги та водоспади, багато стариць, часті паводки, неширока долина, плавна течія, широкий розлив.
Рівнинна річка Гірська річка
Додаток 2
Схема
«Робота річки»

Автор: 

Гавленко Роман Миколайович

Отримати сертифікат

Користувацький вхід