Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Озера. Штучні водойми

0

ТЕМА УРОКУ. Озера. Штучні водойми
МЕТА УРОКУ:
• освітня: сформувати поняття «озеро» та «штучні водойми», вивчити різноманітність озер, їх види, особливості, походження їх улоговин, виявити особливості штучних водойм; сформувати вміння показувати озера на карті;
• розвиваюча: розвивати просторове і логічне мислення; формувати вміння виявляти та аналізувати причинно-наслідкові зв’язки;
• виховна: виховувати бережливе ставлення до водних ресурсів.
ОБЛАДНАННЯ: підручники, атласи, настінна карта півкуль, електронна презентація, роздатковий матеріал.
ТИП УРОКУ: формування нових знань.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Організація уваги і роботи учнів.
2. Актуалізація життєвого і почуттєвого досвіду, опорних знань і вмінь.
Бесіда:
– Дайте визначення поняття «гідросфера».
– З яких частин вона складається?
– На які групи поділяють води суходолу?
– До якої з них належать озера та штучні водойми?
3. Мотивація навчальної діяльності.
Розповідь учителя. Об’єкти, які ми з вами будемо сьогодні вивчати, досить цікаві та різноманітні. На їх долю припадає 1,8% площі суходолу. Їх безліч — від маленьких, площею в кілька квадратних метрів, до таких велетнів, як Каспійське море.
4. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.
Основні завдання: сьогодні ми з вами повинні ознайомитися з поняттями «озеро» та «штучні водойми»; вивчити типи озер та охарактеризувати їх особливості; виявити ознаки штучних водойм.
II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Сприймання, усвідомлення та осмислення нового матеріалу.
Розповідь учителя з використанням мультимедійної презентації.
1. Озеро – природна заглибина на суходолі, заповнена водою.
- Які бувають озера?
а) за походженням водної маси;
б) за водним режимом;
в) за солоністю;
г) за походженням улоговин.
- Які умови необхідні для утворення озера?
На Землі близько 5 млн. озер, їх загальна площа – 2,1 млн.км2, це дорівнює площі найбільшого острова на землі – Гренландії. (Робота з картою).
Озер на земній кулі величезна кількість, і вони є скрізь. Навіть закута в крижаний панцир Антарктида не позбавлена озер. Але в районах з вологим кліматом їх більше, ніж там, де клімат сухий. Найбільшим озерним материком є Північна Америка. На півночі Євразії озер місцями так багато, що важко визначити, чого там більше – суходолу чи води. Найбільшими озерними країнами є Фінляндія і Швеція. Їх іноді називають “країнами тисячі озер”. У цих районах випадає велика кількість опадів, незначне випаровування і багато природних улоговин. Розміри, контури берегів, глибина озер обумовлені походженням озерних улоговин.
2. Типи озерних улоговин.
Пояснення вчителя.
Улоговини тектонічного походження утворилися в результаті рухів земної кори. При повільному опусканні великих ділянок виникли улоговини Каспійського і Аральського морів-озер. У результаті глибоких тріщин і розсування ділянок земної кори утворилося озеро Байкал. У схожих тектонічних тріщинах-проваллях утворилися Танганьїка в Африці та Великі озера в Північній Америці. Такі озера мають витягнуту форму, великі глибини і високі обривисті береги.
- Озер якої форми більше всього на карті?
Озера утворюються як у прогинах, так і в розломах земної кори.
- Як дізнатися, де яке озеро? (Озера в прогинах – широкі, а в розломах – вузькі)
Льодовикові озера мають улоговини, виорані давніми і сучасними льодовиками. Вони поширені на півночі Євразії і Північної Америки, у високих горах. Такі озера невеликі і неглибокі.
Загатні озера утворюються в результаті обвалу гірських порід, які перегороджують русло гірських річок. Загатне походження має улоговина озера Синевир в Українських Карпатах.
- Що таке карст?
- Наведіть приклади гірських порід, які легко розмиваються (гіпс, вапняк).
Такі озера називаються карстовими.
Лиманні озера утворилися внаслідок відокремлення від моря гирлових частин річок піщаними косами. Такі озера витягнутої форми з невеликими глибинами поширені на півдні України на узбережжях Чорного і Азовського морів.
Вулканічні озера займають кратери згаслих вулканів. Вони досить глибокі (понад 100 м), але невеликі за площею.
На Землі є озера, походження котловин яких говорять самі за себе – залишкові.
- Чому їх називають морями?
Заплавні озера виникають в долинах річок. Вони є залишками старого колишнього русла, тому називаються озера-стариці. Вони витягнуті, звивисті, невеликі за площею й неглибокі.
Озера надзвичайно різноманітні. Є озера-моря і озера-калюжі. Глибина озер коливається від кількох сантиметрів до понад 1,5 км! В одних озерах вода прісна, в інших – солона. Бувають озера, скуті кригою протягом сотень років, і, навпаки, озера з гарячою водою. Одні озера дуже багаті організмами, інші є “водними пустелями”.
3. Штучні водойми – водосховища і канали.
Значення та господарське використання штучних водойм. Негативні наслідки створення водосховищ. Навести приклади.
Завдання. Користуючись фізичною картою України знайдіть озера та штучні водойми на території нашої держави та області.
4. Озера – рекордсмени.
Найбільшим за площею озером на Землі є Каспійське море. Воно в 4 рази більше за Біле і в 3 рази за Адріатичне моря. За величезні розміри і воду, схожу за складом солей на морську, його називають морем. Найглибше озеро земної кулі – Байкал (1620 м). Мертве море – найсолоніше озеро планети. Танганьїка – найдовше прісноводне озеро світу. Тітікака – найвисокогірніше озеро світу.
Рекорди України.
Найглибше озеро в Україні – Світязьке (58 м), воно в 4 рази глибше за Азовське море. Ялпуг – найбільше озеро України. Бренбенеску – найвисокогірніше озеро України.
2. Виявлення зворотнього зв’язку між учнями та вчителем.
Завдання 1. Про які озера йдеться? Закінчіть речення.
Найбільше за площею озеро Землі----------------(Каспійське море)
Воно розташоване на материку -------------------(Євразія)
Так як і найсолоніше озеро ------------------------(Мертве море)
І найглибше -------------------------------------------(Байкал)
Найвисокогірніше озеро світу --------------------(Тітікака)
Розташоване на материку --------------------------(Південна Америка)
Найбільша система озер ----------------------------(Великі Американські)
Розташована на материку --------------------------(Північна Америка)
Завдання 2. Знайти спільні та відмінні риси між озером та водосховищем.
- Чим відрізняється озеро від водосховища?
- Що спільного між озером та водосховищем?
III. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Заключне слово вчителя.
Озера – окраса природи. Завжди милують око синява води і біле латаття на ній! Береги озер є прекрасними місцями відпочинку. Воду озер використовують для водопостачання і зрошення. Великими озерами на суднах перевозять різноманітні вантажі. Із солоних озер видобувають кам’яну сіль, у невеликих – розводять рибу.
IV. КОМЕНТОВАНЕ ПОЯСНЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Опрацювати § 33 с. 155, нанести на контурну карту найбільші озера світу та України (за текстом підручника).

Автор: 

Гавленко Роман Миколайович

Отримати сертифікат

Користувацький вхід