Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


досвід роботи

1

Вступ
«Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу, я пам’ятаю.
Те, що я роблю, я розумію.»
Конфуцій.
На мою думку саме вислів давнього-китайського філософа та педагога Конфуція найкраще висвітлює прийоми та методи роботи вчителя на уроці з метою підвищення якості знань учнів. І саме тому працюючи над проблемним питанням «Використання інтерактивних технологій на уроках трудового навчання», намагаюся постійно знаходитись у пошуках нових активних форм навчання.
Об'єкт мого дослідження є процес впровадження інтерактивних технологій на уроках трудового навчання. Предмет дослідження – розробка методики викладання предмету трудового навчання із застосуванням інтерактивних методів навчання. Мета дослідження – науково обґрунтувати, експериментально перевірити та розробити методику проведення уроків з застосуванням інтерактивних технологій з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках трудового навчання. Гіпотеза дослідження полягає в тому, що засвоєння учнями навчальних матеріалів буде ефективнішим та якіснішим, якщо навчальний процес буде здійснюватися за методикою формування технологічних знань і вмінь із застосуванням інтерактивних технологій. Відповідно до об’єкта і предмета дослідження для досягнення мети і перевірки гіпотези сформульовано такі завдання дослідження:
- вивчення та аналіз літератури за темою дослідження;
- аналіз існуючих методик викладання трудового навчання;
- виявлення й обґрунтування психолого-педагогічних особливостей формування знань і вмінь учнів.;
- напрацювання інтерактивних методик навчання;
- експериментальна перевірка ефективності запропонованих новацій викладання данного розділу у Піщаницькій ЗОШ .
Теоретичну основу дослідження становлять: досягнення педагогіки, психології, методики трудового та профільного навчання, інших наук, що розкривають основні принципи відбору змісту освіти для різних типів шкіл (М.Бурда, С.Гончаренко), концептуальні основи діяльності навчальних закладів нового типу (В.Мадзігон, В.Паламарчук), педагогічні аспекти удосконалення змісту трудової політехнічної підготовки школярів (А. Дьомін, В. Мадзігон, В. Поляков, Д. Тхоржевський), індивідуалізації й диференціації (О. Кірсанов, Є. Рабунський, В. Монахов, Г. Терещук, І. Унт), психолого-педагогічні основи профільної підготовки учнів (Г. Костюк, І. Бех, Т. Кудрявцев), теорії змісту технічних дисциплін (М. Жиделєв, В. Леднєв, В. Сидоренко, М. Скаткін).
Наукова новизна і теоретичне значення роботи полягають у тому, що:
- обґрунтовано етапи формування технологічних знань учнів у процесі трудового навчання . - відбулося активне впровадження інтерактивних технологій для розвитку гармонійної особистості на уроках трудового навчання.

Автор: 

Панухник Тетяна Юріївнв вчитель трудового навчання

Отримати сертифікат

Користувацький вхід