Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Методична розробка "Методика й організація проведення вступного інструктажу"

1

Дана методична розробка містить описані в доступній формі методи викладання вступного інструктажу, доцільність використання інноваційних технологій на уроках з виробничого навчання, розподіл вступного інструктажу на окремі етапи та розкритий зміст кожного з етапів.
До методичної розробки додається план вступного інструктажу уроку з теми «Фільтрування». Вивчення даної теми дозволяє дати майбутнім лаборантам теоретичні знання основ процесу фільтрування і сформувати у них практичні навички у виборі фільтруючих матеріалів, виготовленні звичайних і складчастих фільтрів, промиванні осаду методом декантації.
Методична мета уроку « впровадження основ між предметної інтеграції уроків виробничого і теоретичного навчання » актуальна тому, що в процесі реалізації міжпредметних зв'язків в учнів розширяється загальний кругозір, розвивається логічне мислення, активізується увага, росте зацікавленість до виробничого навчання з хімічного аналізу а також до системи знань вмінь та навичок.
Основною метою методичної цілі уроку є пошук ефективних шляхів підвищення фахової підготовки лаборантів хімічного аналізу через впровадження основ міжпредметної інтеграції уроків виробничого і теоретичного навчання.
Хід уроку спрямований на розвиток в учнів умінь і навичок застосування знань з теоретичного навчання для розв’язання навчально-виробничих завдань.
Матеріал вступного інструктажу викладається у вигляді презентації, підготовленої майстром виробничого навчання.
Матеріали запропонованої методичної розробки можуть бути використані майстрами виробничого навчання при підготовці до уроків з виробничого на-вчання.

Автор: 

Рудченко Ольга Сергіївна, майстер виробничого навчання ДНЗ "Сумського хіміко-технологічного центру ПТО"

Джерело: 

1. Варковецкая Г.Н. Методика осуществления межпредметных связей в профтехучилищах: Методическое пособие. – М.: Высшая школа, 1989. – 128 с.
2. Гуревич Р.С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах: Монографія / За ред. д.п.н. С.У. Гончаренка/ – К.: Вища школа, 1998. – 229 с.
3. Пометун О.І. та ін. «Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання» газета «Хімія. Біологія».
4. http www. xumuk . ru
5. http www. elemnty. ru

Отримати сертифікат

Користувацький вхід