Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Корекційно-розвивальна програма «Профілактика та корекція порушень поведінки та емоцій у підлітків»

0

Програма передбачає розвиток в учнів уміння виражати свої почуття, прийняття почуттів інших, підвищення комунікації, формування адекватної самооцінки, відповідальності за свої вчинки та дії.
Мета: розвивати у підлітків навички спілкування, навчити усвідомлювати та приймати почуття оточуючих людей, активізувати механізми самопізнання та самовираження.
Цикл занять розраховано на роботу з підлітками 12-15 років, які зазначають труднощів у саморегуляції в процесі навчання та поведінки. Заняття проводяться в групі по 10-12 осіб, 1 раз на тиждень. Тривалість заняття 45 хвилин.

Автор: 

Чепенко Леся Миколаївна
практичний психолог, Українська гімназія Димитровської міської ради

Джерело: 

1. Зусманович Л. Психологічна програма для підлітків «Я сам». ЦО «Гамма» №1404, Москва.
2. Макартычева Г.И. Тренинг для подростков: профилактика асоциального поведения.-СПб.: Речь, 2007. – 192с.
3. Морокова О.Ю. Психологическая психотерапия страхов у школьников.// Школьная психологическая служба. Издательский дом «Первое сентября».2007.
4. Скворчевська О.В., Нурєєва О.С. Класні години з психологом. – Х: Вид. група «Основа», 2008. – 240 с.
5. Федосенко Е.В. Психологическое сопровождение подростков: система работы, диагностика, тренинги. Монография. – СПб.: Речь, 2006. – 192 с.
6. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции: учеб.пособие для студентов высш.учеб.заведений/ О.В. Хухлаева. – 4-е изд., стер. – М.:Издательский центр «Академия», 2006. – 208 с.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід