Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Інформаційно-комунікаційні технології на уроках як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів

0

Відділ освіти
Переяслав — Хмельницької райдержадміністрації
Районний методичний кабінет

Матеріали
для участі у І ( районному) турі
Всеукраїнського конкурсу
«Вчитель року» Номінація: трудове навчання
Вчителя Виповзького Н В О
«З О Ш І-IIIст. -ДНЗ»
Товмач Лідії Іванівни

2013

Відділ освіти
Переяслав — Хмельницької райдержадміністрації
Районний методичний кабінет

Інформаційно-комунікаційні технології на уроках
як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів

2013

ЗМІСТ
1. Особиста заява.
2. Анкета.
3. Подання.
4. Лист-представлення.
5. Опис досвіду.
6. Додатки
7. Матеріали проведення годин спілкування.
8. Фотоматеріали виховної діяльності.
9. Література.
АНКЕТА
учасника І етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року»

1. Прізвище, ім'я, та по батькові
2. Дата народження
3. Домашня адреса
4. Паспортні дані
5.Ідентифікаційний номер
6.Які навчальні заклади закінчила у якому році
7.Місце роботи
8. Педагогічний стаж роботи.
9.Тривалість роботи у цьому навчальному закладі

Товмач Лідія Іванівна 17.02.1975.
Київська обл.. Переяслав- Хмельниттький р-н. с. Виповзки, 08443
паспорт СК676130. виданий Переяслав-Х МРВ ГУМВС України у Київській області 11 грудня 1997 року 2744114483
Переяслав-Хм. педінститут ім. Г. С. Сковороди 1997 р.
Виповзьке НВО «ЗОШ І -ІІІст.-
ДНЗ» Переяслав- Хмельнипького району 3-82-41
16 років
16 років

10.Кваліфікаційна категорія вчитель II категорії

Голові організаційного комітету районного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року » Дубині Тамілі Анатолівні
Дирекція Виповзького НВО «ЗОШ І - III ст. - ДНЗ» просить Вас розглянути матеріали досвіду вчителя трудового навчання Товмач Лідії Іванівни, які надсилаються для участі у І ( районному) турі Всеукраїнського конкурсу « Вчитель року»

Директор школи: Дерев’янко Н.В.

ЛИСТ-ПРЕДСТАВЛЕННЯ
Виповзького НВО «ЗОШ І-ІІІст. -ДНЗ»
на учасника І (районного) туру Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року-2013"
1. Прізвище, ім'я, по батькові вчителя - Товмач Лідія Іванівна
2. Посада, місце роботи вчитель української мови та літератури Виповзького
НВО "ЗОШ І-ІІІст .-ДНЗ"
3. Дата народження 17 лютого 1975 року
4. Стать жіноча
5. Національність українка
6. Освіта вища
7. Категорія, звання "спеціаліст I категорії"
8. Домашня адреса, село Виповзки, Переяслав-Хмельницький район Київська область
9.Загальний стаж роботи 16років
10. Стаж роботи в даному колективі 16 років
11.Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг в галузі освіти та науки України
Товмач Лідія Іванівна відзначається високою загальною культурою, ерудицією, знанням основ дитячої психології. Працює нестандартно, виявляючи високий професіоналізм, гармонійне поєднання педагогічних та духовних засад у навчанні і вихованні дітей.
Розмаїте коло зацікавлень Лідії Іванівни дає їй змогу запроваджувати у навчально-виховній роботі інтерактивні форми та методи виховання, елементи особистісно-орієнтованого виховання і навчання. У її методичному арсеналі — використання тестів, анкет, ігор, таблиць, схем.

Вчителька неабиякого значення надає особисто - зорієнтованому вихованню своїх учнів та забезпечує високу пізнавальну активність у них.
Лідія Іванівна — активний учасник науково-практичних семінарів, тренінгів, круглих столів, методичного об’єднання класних керівників школи.
Користується авторитетом серед колег, дітей, батьків.
Директор школи: Дерев’янко Н.В.

Опис досвіду
Завдання педагога в тому, щоб довести до дверей,
дати ключа і навчити учня ним користуватися.
Та ніхто, крім самого учня, не зможе увійти у світ знання.
Н. Маслоу
Під час проведення уроків, учителі дуже часто стикаються із однією з важливих методичних проблем - зниження рівня пізнавальної активності учнів у процесі вивчення навчального матеріалу. Вважаю, однією з багатьох причин втрати дітьми інтересу до знань можна назвати одноманітність уроків. Лише творчий підхід учителя до проведення уроку, насиченість інноваційними прийомами, формами й методами викладання зможуть забезпечити його ефективність.
К. Ушинський говорив: «Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття, якщо можливо, узяли участь в акті запам'я-товування. За дружнього сприяння всіх органів ви переможете навіть дуже ледачу пам'ять».
Такими простими словами визначається один із принципів навчання: принцип наочності. Забезпечення його є невід'ємною частиною навчально-го процесу з будь-якого предмета.
Актуальність
Відсутність сучасних наочних посібників, великий обсяг теоретичних відомостей, з якими потрібно ознайомити учнів за короткий час, відведений для цього на уроці, формування вмінь учнів на основі набутих знань — усе це вимагає від учителів основ здоров’я значних витрат часу для підготовки демонстраційного та дидактичного матеріалу. У той же час, зміст навчальних програм передбачає ознайомлення учнів із сучасними технологіями обробки конструкційних матеріалів.
Таким чином, ми маємо проблему наочного забезпечення багатьох тем сучасного уроку трудового навчання. Вирішити їх допомагають комп'ютерні мультимедійні технології.

Ідея досвіду, її новаційна та інноваційна значущість
На мою думку, креативний підхід учителя до використання інноваційних технологій навчання на уроках, їх системне впровадження забезпечують активну розумову діяльність учнів упродовж усього уроку, викликають бажання із задоволенням відвідувати уроки, сприяють формуванню комунікативних умінь і навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом.
XXI століття — час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення.. Впровадження мультимедійних технологій. відкриває принципово нові можливості для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Цей процес, спрямований на мобілізацію вчителем інтелектуальних, морально-вольових та фізичних сил учнів, розвиток здібностей, активну самостійну роботу.
Що ж нового вносить у навчальний процес комп'ютер? Він допомагає під час відбору інформації, що дозволяє правильно та вчасно її подати, пожвавити процес навчання, надати йому динамізму, гнучкості.
Комп'ютер дозволяє зробити урок більш наочним і цікавим. Комп'ютер забезпечує активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, формуванню знань. Все це покращує якість навчання.
Науково-практичні дослідження з даної проблеми
У педагогічній науці питання використання комп'ютера в навчальному процесі активно почало розроблятися в середині 90-х років минулого століття. Інформаційні технології та їх вплив на зміст освіти, методика та організація навчання і зараз залишаються актуальною темою педагогічних досліджень. Останніми роками увагу учителів та вчених привернули мультимедійні технології.
У наш час над питанням упровадження на уроках мультимедійних технологій працюють різні науковці та педагоги-практики. У роботі керуюся науково-теоретичним досвідом з даної проблеми Пінчук О. П. Використання мультимедійних продуктів у системі загальної середньої освіти., Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / Ред. В. М. Мадзігон та Ю. О. Дорошенко., Салівон Т. Л. Підготовка педагогів до розробки навчальних занять із мультимедійним супроводом у класі інформаційно-комунікаційних технологій та ін. Законодавчою основою для реалізації досвіду є: закон України « Про загальну середню освіту», Концепція загальної середньої освіти та ін.
Технологія реалізації провідної ідеї
Уроки з використанням ІКТ зазвичай будую за такою структурою:
Мотивація уроку — короткий вступний матеріал. На мою думку, цікавий, нестандартний початок уроку допомагає активізувати учнів до сприйняття подальшої інформації. На цьому етапі важливо заволодіти увагою класу, так би мовити «розігріти» їхній мозок, налаштувати на співробітництво. Для цього я використовую різноманітні вірші для створення позитивного емоційного фону уроку. Наприклад:

Добрий день!
На Вас, шановні,
Вже знання чекають нові,
Їх засвоїть всі нараз
Роботящий, дружний клас!
На сусіда подивіться
І привітно посміхніться.
Щиро всі потисніть руки
Й гайда пізнавать науки.
Або:
Сьогодні запросити Вас хотіла
У плавання, до дальніх островів,
Де перли Знань на мілині лежать,
Не треба, друзі, довго зволікать.
Ставайте разом дружно ви до діла,
Тримай штурвал! Підняти всі вітрила!
Я знаю шлях, де вас багатства ждуть,
Підняти якоря! У добру путь!

Етап мотивації уроку я вважаю найголовнішим у підготовці до засвоєння теоретичних знань.
Оголошення теми та очікуваних результатів уроку.
Основна частина уроку — опанування навчального матеріалу уроку: робота з поняттями, невеликими текстовими фрагментами, що містять навчальну інформацію, таблицями, схемами (виклад необхідної інформації з теми у вигляді слайдів). Підбиття підсумків уроку включає рефлексію по-чуттів (наприклад, що сподобалося на уроці найбільше).
Мультимедійні технології дозволяють подати учням набагато більше інформації, ніж на уроці без використання комп'ютера.
Отже, очевидною є та роль, яка відводиться комп'ютерним засобам навчання. Доведено, що застосування мультимедійних матеріалів скорочує час навчання майже втричі, а рівень запам'ятовування через одночасне використання зображень, звуку, тексту зростає на 30— 40 відсотків
Інновації в організації навчально-виховного процесу
Сучасний учитель має можливість не лише використовувати нові методи в роботі, але й урізноманітнювати за допомогою мультимедійних технологій форми подання програмового матеріалу. Це допомагає перетворити рутинний навчальний процес на цікаве дійство. Власне процес засвоєння знань базується не на зазубрюванні матеріалу, а на зацікавленні і творчому осмисленні, часто навіть в ігровій чи розважальній формі. Відеоматеріали дають можливість зробити урок більш наочним і цікавим. Навчальні презентації органічно доповнюють розповіді вчителя. Виникає закономірне запитання: «Де взяти відеоматеріали?». Можна використовувати власноруч створені. Інший спосіб — готові, які можна знайти в мережі Інтернет.
Інформаційно-комунікаційні технології на уроках доречно застосовувати під час вивчення різних тем і розділів програми з трудового навчання.
Презентація дозволяє вчителеві не просто читати лекцію, а вести бесіду з учнями, ставлячи запитання з теми й у такий спосіб змушуючи учнів актуалізувати знання отримані раніше, аналізувати отримувану інформа-цію, порівнювати, узагальнювати (практична робота), робити висновки, тим самим розвиваючи мислення учнів. Активізуючи їхню пізнавальну діяльність. Сформувати глибокі пізнавальні інтереси до предмета в усіх учнів неможливо і, напевно, не потрібно. Важливо, щоб усім учням на кожному уроці було цікаво.
Дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання, що використовуються на уроках трудового навчання, можна стисло визначити так:
• посилення мотивації навчання;
• активізація навчальної діяльності учнів;
• індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності школярів;
• урізноманітнення форм подання інформації;
• постійне застосування ігрових прийомів;
• забезпечення негайного зворотного зв'язку, можливість рефлексії.
Власний досвід створення та використання презентацій у процесі вивчення предмета дозволяє визначити фактори, які впливають на ефективність навчально-виховного процесу:
• зростання впливу виступу на аудиторію, оскільки значний обсяг інформації сприймається зоровими та слуховими рецепторами одночасно;
• полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу;
• запам'ятовування навчального матеріалу на значний період;
• збільшення психологічної вірогідності прийняття правильних висновків, суджень, узагальнень;
• скорочення часу на розкриття проблеми.
У своїй практичній діяльності найчастіше використовуємо презентації, створені за допомогою програми Power Point, зокрема такі їх види:
презентації для лекційного викладу матеріалу;
презентації для повторювально-узагальнювальних уроків;
презентації для уроків тематичного оцінювання знань.
Компонування матеріалу програми в цьому випадку слугує своєрідною формою опорного конспекту. Варто зазначити також, що учні під час підготовки домашнього завдання часто використовують презентацію, вважаючи, що вона більш зрозуміла й логічна.
Також у роботі використовую розробки уроків видавництва «Rozumniki ua».
Аналіз результатів професійної діяльності
При вивченні предмета «Трудове навчання» намагаюсь керуватись вимогами програми, рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, методичними рекомендаціями обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; упроваджувати в навчальний процес інноваційні освітні технології, які найкраще сприяють формуванню в учнів життєвих компетентностей;
активніше застосовувати нові інформаційно-комунікативні технології;
раціонально використовувати різні джерела інформації, різні види й типи ресурсних матеріалів, технічні засоби навчання.
Системна та чітко спланована робота дасть позитивні результати.
Учні матимуть справжні стійкі знання і високі трудові навички.
Вважаю, що систематичне використання комп'ютера на уроці, зокрема систем презентацій, сприяє:
• підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці;
• зростанню продуктивності уроку;
• реалізації міжпредметних зв'язків;
• уможливленню організації проектної діяльності учнів;
• логічному викладу навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань учнів;
• покращенню взаємин «учень — учитель», особливо з учнями, «далекими» від навчання, які зазвичай захоплюються чимось іншим;
• зміні ставлення школярів до комп'ютера: вони починають сприймати його не тільки, як іграшку, а й як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.
Використовуючи ІКТ на уроках трудового навчання, я дійшла висновку, що у класах, де використовувалися мультимедійні технології, навчально-виховний процес відзначався такими перевагами:
• краще сприймався матеріал учнями;
• зростала їх зацікавленість (сучасного учня дуже важко чимось здивувати, тим більше зацікавити);
• відбувалася індивідуалізація навчання;
• розвиток творчих здібностей (залучення школярів до створення уроків, проектів, презентацій);
• скорочувалися види роботи, що стомлювали учня;
• використовувалися різні аудіовізуальні засоби (музика, графіка, анімація) з метою підвищення активності дітей;
• стало можливим динамічне подання матеріалу;
• забезпечуються умови для формування самоосвітньої компетентності самооцінки учня.
Проблеми та труднощі щодо використання ІКТ на уроках
Перш за все — пошук наочності, оскільки друкованих наочних посібників не вистачає. Тому вчителю доводиться робити це самостійно.
VI. Висновок
Урізноманітнення форм проведення уроку, цілеспрямоване викорис-тання мультимедійних засобів зацікавлює учнів, активізує їх здатність сприймати новий матеріал, розвиває в них творчий потенціал.
Безсумнівно, використання медіапрезентацій оптимізує діяльність учителя, спрощує підготовку викладача до уроку. Можливість роздрукувати необхідні слайди розв'язує проблему тиражування дидактичного роздавального матеріалу до уроку.
Презентації дозволяють учителю використовувати різні форми навчання й види діяльності на уроці.
Комп'ютер є підмогою, що дозволяє заощадити час і зробити роботу більш ефективною. Отже, нові інформаційні технології, що застосовуються методично грамотно, підвищують пізнавальну активність учнів, що, безсумнівно, приводить до підвищення ефективності навчання.

Література

Додатки

Виповзьке НВО «ЗОШ І –ІІІ ст. – ДНЗ»

ТЕМА: Прийоми пиляння лобзиком.

Урок технічної праці у 5 класі
Вчитель: Товмач Л.І.

2013р.

Тема: Прийоми пиляння лобзиком.
Мета: Сформувати в учнів уявлення про технологію пиляння лобзиком.
Вміти випилювати вироби із фанери, які мають криволінійні контури.
Ключові поняття: Лобзик, столик-підставка, струбцина, кронштейн.

Об’єкт праці: зображення дитячих іграшок із фанери

Тип уроку: Засвоєння нових знань, формування умінь та навичок.

Міжпредметні зв’язки: інформатика, креслення.

Очікувані навчальні результати:
1.Уміння характеризувати прийом пиляння фанери лобзиком.
2.Уміння практично виконувати пошук та копіювання зображень іграшок.
3. Уміння дотримуватись правил безпечної праці під час роботи лобзиком.
План проведення уроку ( урок проходить у комп’ютерному класі)

І. Етап орієнтування:
1.Організаційний момент
Перевірка готовності учнів до уроку та наявність у них робочого одягу.

2. Актуалізація знань учнів:
Для актуалізації засвоєних знань, вчитель ставить такі запитання:

1. Які ріжучі інструменти для обробки деревини вам відомі?
2. Які за формою бувають зубці ножівок і для якого виду пиляння вони використовуються?
3. Чи можливо випиляти звичайною ножівкою складні криволінійні контури?

3. Мотивація навчальної діяльності учнів.
Вчитель показує учням дитячі рухомі іграшки із фанери, які мають криволінійні контури і ставить запитання:
- «Діти, як ви гадаєте, яким із вам відомих інструментів можливо випиляти такі складні криволінійні контури?» (вчитель демонструє учням різні типи ножівок, які діти вивчали на минулому уроці). Діти роблять висновок, що не можливо столярною ножівкою випиляти ці іграшки, для такої роботи потрібний якийсь інший, особливий інструмент.

ІІ. Цілепокладання:

Вчитель показує учням ножівку звичайну і лобзик (на екрані мультимедіа). Діти визначають різницю між цими двома інструментами. Вчитель ставить запитання: «Як ви гадаєте, чому полотно лобзика у декілька разів тонше від полотна ножівки?» Учні роблять висновок, що таким тонким полотном легко випилювати різноманітні криволінійні контури.
Вчитель: «Вивчивши матеріал сьогоднішньої теми, ви навчитеся правильно і безпечно користуватися лобзиком, розуміючи його безпосереднє призначення».

ІІІ. Проектування.

Урок проводиться у комп’ютерному класі. Вчитель пропонує учням ознайомитись з теоретичним матеріалом теми за допомогою матеріалу «Електронний урок трудового навчання» програми KARVALI, який демонструватиметься на мультимедійній дошці. При організації виконання практичної роботи - звернутися за інформацією щодо виготовлення іграшок з фанери в мережу Інтернет, щоб розпочати роботу по виготовленню виробу за знайденим матеріалом на наступному уроці .

ІV. Реалізація плану діяльності.
1. Вивчення нового матеріалу:
(нова тема подається з екрану мультимедіа з використанням комп’ютерних технологій)
(Вчитель пояснює учням нову тему і демонструє на екрані будову лобзика і принцип роботи ним)

Деталі складної форми випилюють лобзиком (на екрані показує три типи лобзиків).
Найчастіше користуються лобзиком з металевою рамкою (1), на кінцях якої є затискач з гайками-баранцями (3).
Пилочка для лобзика (2) являє собою вузьку сталеву смужку з зубчиками на одному з ребер, спрямованими в один бік.
Пилочки розрізняють за шириною полотна та насічкою зубчиків
(на екрані зображені різні види полотен для лобзиків). Для роботи з товстою фанерою та деревиною беруть широке полотно з крупними зубчиками, а для тонкої фанери – вузеньке полотно з дрібними зубчиками.
Щоб підготувати лобзик до роботи, беруть пилочку і один її кінець гайкою затискують біля ручки.
Пилочку встановлюють так, щоб її зубчики були розташовані назовні від рамки і спрямовані вниз. Потім стискують обидва кінці рамки в напрямку один до одного і так само затискують другий кінець пилочки. Якщо відпустити стиснуті кінці дуги, вони приймуть своє попереднє положення і натягнуть пилочку (вчитель демонструє процес встановлення полотна у лобзик). Отже, лобзик готовий до роботи.
Працюють лобзиком на спеціальному столику-підставці, який кріплять до робочого стола струбциною. Фанеру з нанесеним на неї малюнком кладуть на підставку, і щоб вона не сповзала, притримують лівою (правою) рукою.
В праву (ліву) руку беруть лобзик і, приставивши пилочку до фанери, починають пиляти. Пиляють так, щоб пилочка рухалася точно по лінії контурів (вчитель демонструє правила пиляння лобзиком).

Працюючи лобзиком, необхідно знати такі правила:

1. У процесі роботи слід сидіти(стояти) прямо .
2. Лобзик слід тримати перпендикулярно до фанери.
3. Пиляти рівномірно, виконуючи рухи вверх-вниз, не натискаючи сильно на пилочку, щоб вона не зламалася.
4. Через кожні 15-20 хв. робити перерву.
Спочатку випилюють внутрішній контур, а потім – зовнішній. Для випилювання по внутрішньому контуру у заготовці роблять отвір шилом.
Вставляють у цей отвір верхній кінець пилочки, а потім закріплюють його. Випилявши внутрішні контури, відкручують верхню гайку, звільняють кінець пилочки і виймають її. Потім знову закріплюють і розпочинають випилювати зовнішні контури.
Завершують обробку випиляних деталей рашпілем, надфілем або шліфувальною шкуркою.
Для виготовлення виробів з фанери, ДВП, ДСП плит застосовують електричні лобзики. Його пилочка приводиться в рух електричним мотором. З допомогою електричного лобзика можна виготовити значно більше виробів, ніж ручним лобзиком. (вчитель показує на екрані будову електролобзика).
2. Закріплення вивченого матеріалу:
Запитання для закріплення: (тести на картках)
1.Чому, працюючи лобзиком, потрібно пиляти на всю довжину полотна?
(правильну відповідь підкреслити)

Щоб запобігти перегріванню лобзика Щоб лобзик не зношувався Щоб лобзик тримався міцніше

2. Які пилки використовують для пиляння фанери? (правильну відповідь підкреслити)
дрібнозубі середньо зубі вели козубі

3.Яка послідовність виготовлення виробів, що мають зовнішні і внутрішні контури?
4.Як правильно встановити пилочку лобзика?
5.Яких правил безпечної праці треба дотримуватись під час випилювання лобзиком?
Закріпивши новий матеріал, учні приступають до практичної роботи, повторивши правила безпечної праці.

Практична робота:
Обладнання і матеріали: комп’ютери які підключені до мережі Інтернет, формати А4.
1. Пошук необхідної інформації для виготовлення іграшок із фанери.
Практична робота полягає у пошуку мережі Інтернет моделей і схем рухомих дитячих іграшок які виготовлені із фанери.
Вчитель пропонує учням декілька сайтів де можна знайти ці схеми і вироби:
? http://www.lobzik.pri.ee;
? http://ukr-igrashka.narod.ru/material.html;
? http://trudove.org.ua/links;
? http://domaschnie-remesla.narod.ru/;
? http://www.mirsamodelok.ru/
Учні, відкриваючи запропоновані вчителем сайти, знаходять схеми виготовлення дитячих іграшок, і, в залежності від своїх здібностей, вибирають потрібну іграшку. Потім копіюють її у Документ Місrosoft Office Word, і зберігають у спільних документах на своєму комп’ютері. Вчитель, використовуючи мережне оточення, роздруковує на принтері їхні схеми та інструкції виготовлення іграшок.

Прості вироби:

Більш складні вироби:

Учні виконують завдання по двоє. В процесі практичної роботи, вчитель допомагає учням у пошуках необхідної інформації і у користуванні комп’ютером, перевіряє дотримання правил безпечної праці під час роботи у комп’ютерному кабінеті (інструкції з техніки безпеки розміщені над кожним комп’ютером, і перед початком роботи, вчитель ознайомив дітей з цими правилами)

V. Контрольно-оцінювальний

Після закінчення практичної роботи,вчитель перевіряє наявність у дітей графічних зображень майбутніх іграшок і обґрунтування вибору кожної пари учнів.
Запитання для закріплення:
1. Яка будова лобзика?
2. З чого починають випилювання внутрішнього контуру?
3.Чим відрізняється процес пиляння ножівкою від процесу випилювання лобзиком?
Вчитель знову повертається до мети уроку і до очікуваних навчальних результатів. Під час бесіди з учнями, вчитель аналізує ступінь засвоєння дітьми матеріалу і чи досягнуто поставленої мети.
Оцінювання навчальних досягнень учнів (за запитаннями з теоретичного матеріалу та за результатам практичної роботи).
Домашнє завдання:
Достатній рівень:
? вивчити прийоми випилювання лобзиком за §15 підручника Б. М. Терещука «Трудове навчання. 5 клас».
Високий рівень:
? вивчити прийоми випилювання лобзиком за §15 підручника Б. М. Терещука «Трудове навчання. 5 клас»
? знайти в мережі Інтернет матеріали розробок або схем виготовлення різних типів книжкових поличок із фанери».

Виховний захід

УПЕРЕД, ГАРДЕМАРИНИ
ГРА-ЗМАГАННЯ

Підготувала Товмач Л.І.
Вчитель трудового навчання
Виповзького НВО
«ЗОШ І – ІІІ ст. – ДНЗ»

2013 рік

Мета: розвивати творче мислення методом асоціацій; формувати вміння працювати в команді, спонукати до вибору професій; прищеплювати любов до праці як основи життєдіяльності.
ХІД ЗАХОДУ
Учитель. Слово «гардемарини» французького походження. У дореволюційній Росії це було звання випускних рот військово-морської академії, навчатися в якій було дуже почесно.
А хто ж сучасні «гардемарини»?
1-й ведучий. Гардемарини — це ті, хто Готовий Активно Розвивати Допитливість, Ерудицію, Мислення, Рішучість і Наполегливість.
2-й ведучий. Умови гри: дати відповіді, використавши найменшу кількість підказок. Мета учасників — набрати найбільшу кількість балів, пройшовши всі випробування, і довести, що учні нашої школи не схожі на героя вірша «Будував базіка дім».
1-й учень
Будував базіка дім,
7 дверей і вікон 7.
Торохтій допомагав.
Язиком дошки тесав.
Метушився пустомеля,
Скоро будуть стіни й стеля.
І патякало не плакав.
Я усе покрию лаком.
Балакуха щебетала,
нахвалялась, обіцяла
Для гостей спекти в печі
Пиріжки і калачі.
В дім без вікон і дверей
Талапай скликав гостей.
На гостину гості йшли.
Але дому не знайшли,
Ані стелі, ані стіни,
От такі балакуни.
Оголошення складу журі.
І. РОЗМИНКА КОМАНД
Команда дає назву і передає хід
КОНКУРС «КІТ У МІШКУ»
Завдання 1
Без нього неможливе виготовлення більшості виробів із деревини. (Нагель)
Підказки
1. Він чоловічого роду.
2. Він товаришує тільки з отворами.
3. Він дерев’яний, короткий і циліндричний.
4. Якщо отвір виконано в м’якій деревині, то він твердий.
5. Він не дозволяє з’єднаним деталям бути рухомими.
6. Використовують для фіксації шипових з’єднань під час виготовлення дверей, вікон.
Завдання 2
Його можна знайти скрізь, хороший господар завжди тримає його в запасі. (Цвях)
Підказки
8. Він чоловічого роду.
9. Його товщина залежить від довжини.
10. У разі неправильного використання можна пошкодити виріб.
11. Любить деревину й гуму.
12. Має шляпу, але не має голови.
13. Його завжди б’ють, але він не ображається.
Завдання 3. Її мають у кожному господарстві, бережуть і доглядають. (Пилка, ножівка)
Підказки
1. Як її не називай, вона завжди залишається особою жіночого роду.
2. Вона гнучка, струнка, моторна.
3. Того, хто користується нею не за правилами, може й укусити.
4. Апетит у неї прекрасний, харчується як деревиною, так і металом.
5. Крихт накидає, а сама не прибирає.
6. Стоматолога не відвідує, хоч і багато зубів має.
Завдання 4. Без цього технологічного процесу неможливе застосування більшості технологій. (Розмічання)
Підказки
1. Учням говорять, що перед тим, як відрізати, потрібно сім разів його застосувати.
2. Від нього залежить кінцевий результат.
3. Під час цього технологічного процесу користуються тільки певними інструментами.
4. Воно потрібне для проведення прямих і кривих ліній.
ІІ. ГУМОРИСТИЧНА ПАУЗА «ХТО КИМ БУДЕ» (Інсценування)
Зустрілись три бабусі,
Як стало смеркатись,
І своїми онуками Давай вихвалятись.
— Мій онучок в медицину Піде без протекції,
Бо вже зараз сам собі Він робить ін’єкції.
— А мій буде агрономом (Як тут помилитись!),
Дуже любить на городі Із маком возитись.
— Ну, а мій, — сказала третя, —
Поведе машину:
Дуже йому до вподоби Запахи бензину.
У бензин ганчірку вмочить І спішить вдихати,
Ще й кричить:
«З дороги, бабо, буду від’їжджати».
ІІІ. КОНКУРС «ПРОФЕСІЇ»
Завдання 5. Моє прізвище «Професія», рік народження невідомий. Я постійно в спілкуванні й від мене чекають допомоги. Відгадай моє ім’я. (Лікар)
Підказки
1. Мій улюблений колір — білий, запах — специфічний.
2. Розпізнаю різні відчуття.
3. У мене бувають всі, хто частіше, хто рідше, інколи приходять несвоєчасно.
4. Мої помічники на смак бувають кислі, гіркі, солодкі.
5. Для досягнення мети застосовую різальні, колючі предмети.
6. У більшості випадків бесіду зі мною починають зі слова «Ой»,
Завдання 6. Я потрібна вам. Живу й у місті, і в селі. Люблю, щоб під час роботи мені не заважали. Хто я? (Бухгалтер)
Підказки
1. Мої улюблені кольори: білий, фіолетовий, чорний.
2. Мої рішення суворі, але правдиві.
3. Я дуже хвилююся за своє здоров’я, і тому більшість часу проводжу в теплі.
4. Помічником у мене раніше був візочок із безліччю коліс, а зараз комп’ютер.
5. Обожнюю цифри, відсотки.
6. Рахую відмінно, але не математик.
ІV. КОНКУРС «ЛИЦЕДІЇ»
Завдання 7. Умови. За допомогою лише рухів, міміки загадати супернику назву професії, посаду або знаряддя праці. Поки команди готуються, уболівальникам пропонують допомогти командам набрати бали.
Каламбур для уболівальників
1. Яке слово зайве?
а) Сосна, липа, дуб;
б) липа, ялина, слива.
2. У пошуках царівни-жаби Іван-Царевич дослідив 4 болота. У кожному болоті 357 жаб. Скільки жаб поцілував царевич у пошуках нареченої? (Одну)
3. У кімнаті чотири кутки, у кожному кутку по кішці та на хвості ще по три кішки. Скільки котів сиділо в кімнаті? (Жодного)
Відповіді команд на 7 завдання.
V. КОНСТРУКТОР-КЛУБ
Завдання 8. Застосовуючи знання з креслення і геометрії, відгадати слова (ехо, зоб, липа, дата), котрі записані наполовину по лінії симетрії.
Завдання 9. Ви маєте одну паличку. Зробіть, не ламаючи її, трикутник.
Завдання 10. А зараз команди отримують право на відгадку прислів’їв. Головна підказка вам, це правила написання речень.
1. Думкою в небі, ногами в постелі.
2. Не мудруй багато, а працюй завзято.
Ведучий. А щоб уболівальники не сумували, для них конкурс «Смачного».
Каламбур для уболівальників
1. Найхарактерніший у народному господарстві продукт. Його їдять сирим, вареним, смаженим. Його їдять і в будні, й у свята, дома й у дорозі. Про нього складають анекдоти, усмішки, гуморески. (Сало)
2. Найпопулярніша українська страва з вареного тіста з різноманітною начинкою. (Вареники)
А наступне запитання для вчителів і гостей.
3. Основою цього продукту є борошно. З нього готують запіканки, гарніри, супи, його також полюбляють учні й досить часто щедро розда-ють своїм учителям під час уроків. (Лапша)
Команди зачитують прислів’я.
VІ. ЖУРІ ОГОЛОШУЄ ПІДСУМКИ
Нагородження учасників.
Заключне слово вчителя
Є місто у школі — несхоже на клас,
Де виробів різних незмінний багаж.
Там Муза натхнення працює невпинно,
Даруючи кожному щастя хвилини.
Там мрія живе про улюблене діло,
Це — місто закоханих в працю й умілих.
Постійно вирують там творчі ідеї,
А витворам рук тих позаздрять в музеях.
Знайдуться там книги людей працьовитих,
Журнали з порадами — тільки практичних,
Креслення й схеми, ремесел секрети
Складаються в сходинки творчого злету.
Картини, панно, серветки й дрібнички —
Всілякі роботи лежать на поличках.
Також люблять там куховарить, в’язати
І вироби гарні з тканини зшивати.
Плести, прасувати і бісер низати —
Своїми руками там робиться свято.
Це місто стежину в життя прокладає,
Навчає усіх, хто бажанням палає.
Прагнення творити красу закладене у самій людині. Минають роки, змінюються покоління, а мистецтво, як і раніше, зачаровує нас своєю таємничістю та вишуканістю. Людина і праця, людина і пісня, людина і витвір мистецтва – це все вічне, безсмертне, своєрідне. Випробовуйте свої сили в опануванні нових видів мистецьких ремесел, можливо, це буде ваше хобі. Успіхів усім і творчої наснаги.

Автор: 

Товмач Лідія Іванівна

Отримати сертифікат

Користувацький вхід