Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Iгри на уроках англiйськоi мови у молодших класах

0

Iгри на уроках англiйськоi мови у молодших класах.
Стаття мiстить у собi опис iгор ,якi можна використовувати при роботi з учнями молодших класiв середньоi школи ( за пiдручником О . Карп’юк - нова програма).
Iгра являэться добрим средством активiзацii лексики, отработки вимови , розвитку навикiв усноi мови. Iгрова форма занять допоможе уникнути дiтям додаткового навантаження суто навчальною дiяльнiстю,а крiм того створить умови для мiцного засвоення мовного матерiалу в обстановцi яка наближаеться до натуральноi. Угрi дiти 6-8 рiчного вiку швидше та мiцнiше засвоюють матерiал, який пропонують пiдручники. Рiзноманiтнi iгри займають велике мiсце у навчальному процесi. Вони використовуються перш нiж на таких етапах роботи, як тренування учнiв у вживаннi навчального матерiалу та вживання цього матерiалу учнями. Вибiр гри залежить вiд задач конкретного уроку , особливостей даноi групи ,змiсту вивчаемого матерiалу та iн.Успiх гри залежить в iд того ,наскiльки вмiло ,зацiкавлено ,емоцiйно та артистично вчитель ii органiзуе. Необхiдно пiдкреслити , що по творчому працюючий вчитель деяку вправу може перетворити на гру.

Автор: 

Бiлицька Iрина Вiкторiвна

Отримати сертифікат

Користувацький вхід