Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Лабораторна практична робота: «Дослідження роботи логічних елементів»

1

Тема програми: «Логічні елементи»
Лабораторна практична робота: «Дослідження роботи логічних елементів»
Мета:
- навчальна: закріпити знання з логічних елементів та закріпити навички проведення досліджень в середовищі Electronics Workbench; оволодіти методикою дослідження і застосування дослідницьких знань в практичній діяльності; оволодіти практичними навиками роботи з інформацією; сприяти розширенню міжпредметних зв’язків з іншими навчальними предметами;
- розвивальна: розвивати вміння грамотно і швидко користуватися комп’ютером; формувати вміння правильного пошуку розв’язання, планування та проведення дослідження;
- виховна: виховувати в учнів сприйняття комп’ютера як інструмента для обробки інформації; зацікавити учнів дослідницькою діяльністю.
Тип уроку: закріплення і удосконалення нових знань, умінь, навичок.
Метод проведення: дослідницький.
Форма уроку: урок-дослідження з елементами гри.
Обладнання: комп'ютери; мультимедійний проектор, мультимедійна дошка або екран, картки-завдання, презентація викладача.
Міжпредметні зв’язки: математика, основи радіоелектроніки, електротехніка, електрорадіовимірювання, основи роботи на ПК.

Хід уроку
1. ОСНОВНА ЧАСТИНА.
1.1. Перевірка наявності учнів та підготовки групи до уроку (1 хв.)
Викладач: Добрий день шановні гості та учні. Епіграфом нашого сьогодні уроку буде:

1.2. Оголошення теми та мети уроку.

Викладач: Тема: «Логічні елементи»
Лабораторна практична робота: «Дослідження роботи логічних елементів»
Мета:закріпити знання про логічні елементи та удосконалити навички проведення досліджень в середовищі Electronics Workbench

2. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ (ВСТУПНА ЧАСТИНА) (17 хв.)

2.1. Інструктаж з охорони праці при роботі з ПК.

Викладач: Перед тим як приступити до нашої лабораторної роботи згадаємо, що комп’ютер є електронним приладом, який живиться від мережі напругою 220 В тому для власної безпеки необхідно пам’ятати правила охорони праці при роботі на комп’ютері: (проведення інструктажу).
В якому випадку дозволено розпочинати роботу з комп’ютером?
Учень: Тільки з дозволу викладача після проведення інструктажу з питань безпеки праці.

Викладач: Що потрібно зробити при виявлені іскріння, запаху гару?
Учень: Вийняти мережевий шнур з розетки, або задньої панелі пристрою.

Викладач: А при виявленні полум’я у блоці живлення чи моніторі?
Учень: Вимкнути центральний автомат захисту та скористатися вогнегасником.

Викладач: А також потрібно знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння, план евакуації працівників, матеріальних цінностей з приміщення в разі виникнення пожежі.

2.2. Виконання запису у журнал

2.3. Актуалізація опорних знань (10 хв.)

Викладач: Перед початком повторимо основні моменти перед виконанням лабораторної роботи. Давайте пригадаємо, що ми розуміємо під логічним елементом?

Показ на слайдах:

Логічний елемент - це електронний прилад, що реалізує одну з логічних функцій, які входять до складу мікросхем у великій кількості.
Логічними елементами комп’ютерів є електронні схеми І, АБО, НІ, І-НІ, АБО-НІ та інші. За допомогою цих схем можна реалізувати будь-яку логічну функцію, яка б примусила компоненти комп’ютера працювати.
За допомогою чого описують роботу логічних елементів?
Учень: Роботу логічних елементів описують за допомогою таблиць істинності.
На лабораторній роботі буде досліджено роботу елементів І, АБО, НІ.

2.4. Мотивація вивчення теми

Викладач: Провівши аналіз ринку розробок сучасних нанотехнологій, якими в цій області займається більш 300 закордонних компаній, призводить до того, що потрібно працювати над вдосконаленням цих технологій.
Тому велику роль в таких дослідженнях відіграють компанії, які займаються тестуванням новітніх розробок. На лабораторній роботі ми про-імітуємо тенденцію сучасності. Тож давайте розділимо групу на дві команди.
Перша команда буде представляти компанію №1, а друга команда компанію №2.

Група ділиться на дві підгрупи:

Викладач: Я в свою чергу буду представником виробника компанії, яка виготовила новий процесор, в який входить понад 1 мільярд логічних елементів з досконалого напівпровідникового матеріалу.

2.5. Повідомлення завдань командам
Викладач: Перед кожною компанією поставлене завдання: протестувати логічні елементи та підтвердити, або спростувати їхні функціональні можливості.
Щоб зробити висновок кожна компанія матиме 2 хв., один представник від кожної команди зачитає свій висновок.
Але мені як представнику виробника потрібно бути впевненим, що працюватимуть над логічними елементами фахівці своєї справи.
Отже, перевіримо ваші знання:
Як називають логічний елемент «І»?

Учень: кон’юктор

Викладач: Який вигляд буде мати Булевський вираз для даного елементу?
Учень: записує на дошці

Викладач: Як називають логічний елемент «АБО»?

Учень: диз’юнктор

Викладач: Який вигляд буде мати Булевський вираз для елементу «АБО»?

Учень: записує на дошці

Викладач: Як називають логічний елемент «НІ»?

Учень: інвертор

Викладач: Який вигляд буде мати Булевський вираз?
Учень: записує на дошці

Викладач: Наступним кроком буде заповнення таблиць істинності для наших логічних елементів.

Викладач: Далі визначимо відповідність логічних елементів в програмному забезпеченні Electronics Workbench.
Для зменшення габаритів та полегшення дослідження, елементи спростовані.
2.6. Ознайомлення з інструкційною-технологічною карткою.
Викладач:
Інструкційно-технологічна карта
Хід роботи:
2.7. Ознайомлення з порядком виконання роботи
Пояснення щодо функціонування схеми (відео файл при презентації)
3. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ (практична частина)(20 хв.)
3.1. Самостійна робота учнів.
3.1.1. Цільові обходи робочих місць учнів:
- простежити за своєчасним початком роботи учнів;
- правильною організацією робочих місць і додержанням ТБ;
- перевірити правильність виконання трудових прийомів;
- індивідуальна робота з учнями.
Викладач: Отже, ми дослідили роботу логічних елементів. Я, як представник виробника, хотів би почути висновки кожної компанії, що проводила тестування.
Учень тестувальної компанії №1: На лабораторній роботі було досліджено логічні елементи «І», «АБО», «НІ». Відповідно з практичним дослідженням та відповідно до Булевських виразів для кожного елемента було заповнено таблиці істинності, що підтверджують їхні функціональне значення для нового процесора. Дані логічні елементи відповідають вимогам виробника.
Учень тестувальної компанії №2: Робота логічних елементів відповідає таблиці істинності згідно з Булевськими виразами для кожного. Наша компанія вважає, що новий процесор буде надійний по заданому йому функціоналу.
Викладач: Виходячи з наданих висновків виробник підтверджує функціональність даних логічних елементів.
4. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ /заключна частина/(3 хв.)
4.1. Робимо аналіз виконання роботи і допущених помилок.
Відео презентація виконання лабораторної роботи, як аналіз допущених помилок
4.2. Критерії оцінювання учнів.
Організація робочого місця,дотримання вимог безпеки праці Активність на уроці Відповідь на теоретичне питання №1 Відповідь на теоретичне питання №2 Складання схеми у відповідності до зображення Заповнення таблиць істинності Аналіз виконаної роботи (висновки) Загальна оцінка
4.3. Домашнє завдання (1 хв):

Автор: 

Бойчук Андрій Миколайович

Отримати сертифікат

Користувацький вхід