Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Завдання для шкільної олімпіади

0

«Гімназіада -2013» 5(9) клас
Усього 30 балів
1. Складіть і запишіть речення у яких би подані слова, були то прислівниками, то прикметниками.(4 бали)
Краще, довше.

2. Спишіть, вставляючи, де це потрібно, замість крапок пропущені букви і апостроф (6 балів).
Е...зам...наційний, рю...зак, прислів...я, л...кий, ізмаїл...с...кий, кі...ті, жираф...ячий, з...л...нес...н...кий, мавп...ячий, медал...он, верф...ю, сте...ка, довір...я, бер...з...нь, роз...ясн...ня, фу...бол, пон...чик, торф...яний.
3. Спишіть, утворюючи від поданих у дужках прикметників вищий і найвищий ступені порівняння (4 бали).
Джерельна вода (чиста) від річкової. Небо восени (голубе) ніж взимку. Дуб (міцний) від тополі. Штучні алмази (тверді) від заліза.

4. Продовжіть речення так, щоб можна було одержати складносурядні речення, які змальовують картини природи. Запишіть, розставляючи розділові знаки ( 4 бали).
1. Грім помалу стихає і ...
2. Летить орел над самою землею та ...
3. Неподалеку чулось дзюрчання води а ...
4. Від дороги рівно тягнуться поля ...

5. Напишіть твір на тему "Людина, на яку я прагну бути схожим". (10-12 речень) 12 балів.

«Гімназіада -2013» 3(7) клас
Усього – 31 бал
1. До дієслів у неозначеній формі доберіть дієслова з протилежним значенням (антоніми) і запишіть їх. З виділеним словом складіть речення (4 бали).
Мовчати, закривати, відповідати, нагрівати.

2. Спишіть слова, вставляючи, де потрібно, апостроф:
Дерев...яний, п...ятнадцять, різдв...яний, об...їхати, подвір...я, здоров...я, матір...ю, мавп...ячий, бур...я, слов...яни.(5 балів)
3. Відредагуй речення, запиши їх. ( 5 балів)
1.Передай документи Петренко Івану Сергійовичу. 2. Потрібно більш серйозніше відноситися до свого здоров’я. 3. Саме на протязі зими відбуваються самі цікаві міроприємства. 4. Я почув різку біль в області серця. 5. Світланка, ти дала вірну відповідь по всім питанням.

4. Відновити первісну форму фразеологізмів із переплутаними компонентами (рід і число прикметників можна змінювати).
Троянська праця, нитка Тантала, ведмежа пісня, Сізіфів кінь, Аріаднина мова, муки Езопа, крокодиляча послуга, лебедині сльози, Гераклова арфа, Еолові подвиги.5 балів

5. Написати твір (10-12 речень).
Моя люба мати, калиновий цвіт,
В тобі, рідна мати, весь мій любий світ. Юрій Шкрумеляк 12 балів

«Гімназіада -2013» 6(10) клас Усього – 31 бал
1.Запиши слова, знявши риски. (5 балів)
Загально/освітній, мовно/літературний, пів/хліба, українсько/англійський, україно/мовний, всесвітньо/історичний, широко/відомий, ліво/бережний, водо/очисний, важко/доступний, народно/визвольний, західно/європейський, механіко/металургійний, пів/Львова, бозна/який, аби/хто, хтозна/в/кого, чий/сь, казна/до/чого, в/нічию.

2.Відредагуй речення, запиши їх. ( 4 бали)
1. Сергія Коваленко багато хто поважає, він гарний і в якості фахівця, і в якості людини. 2. Означення, виражене дієприкметниковим зворотом, після означуваного слова відокремлюється обабіч комами. 3. Свято розпочнемо без п’ятнадцяти сім. 4. У залі засідань продовжуються збори трудового колективу; на повістці дня багато питань, і я непокоюся, що не всі їх встигнемо підняти й обсудити.

3. Визнач фразеологізм, обіграний письменником у кожному з речень. Віднови ці фразеологізми, запиши та розкрий лексичне значення кожного. 4 бали
1.Мої важкі, мої щоденні брили старий Сізіф тим часом постеріг (Л.Костенко). 2. І в пісні, що зветься життям «лебедина», душа моя видихне: «Будь, Україно!» (Т.Севернюк). 3. І тільки той завершить все, хто хрест на гору занесе. (А.Григорук.) 4. Бездарність грає перші ролі, весь світ для неї – балаган. Та королі, як завжди, голі, а слава вже не дим – дурман! (А.Матвійчук.)
4.Поставте розділові знаки. (1б.) Підкресліть головні і другорядні члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови (2б.) Зобразіть подане речення схематично. (1б.) Дайте загальну характеристику синтаксичній конструкції. (2б.)
То перенизують небо низкою дикі качки дрібно тріпаючи гострими крильцями то пересунеться важкий бусел простягнувши назад свої довгі як ломаки ноги. 6 балів

5. Розгорніть подану цитату в роздум. 12 балів
«Щастя твоє в тобі самому: пізнавши себе, пізнаєш усе, а не пізнаєш себе, ходитимеш у темряві…» Г. Сковорода

Автор: 

Кащенко Людмила Анатоліївна, вчитель української мови та літератури

Отримати сертифікат

Користувацький вхід