Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Дидактичні географічні ігри, як засіб формування пізнавальної активності учнів на уроках та в позаурочний час

1

АНОТАЦІЯ

Гра, будучи простим і близьким людині способом пізнання навколишньої дійсності, повинна бути найбільш природним і доступним шляхом до оволодіння тими чи іншими знаннями, вміннями, навичками. Існуюча ж необхідність у раціональній побудові, організації та застосування її в процесі навчання і виховання вимагає більш ретельного і детального її вивчення.
Актуальність та соціальна значущість даної теми полягає в тому, що життя людини – це постійна динаміка різних видів її діяльності. Проте в усій різноманітності діяльностей, які освоює людина протягом життя, існує три види, що здійснюють найбільший вплив на розвиток її особистості. Це гра, навчання і праця. Генетично змінюючи одна другу, вони співіснують протягом всього життя людини.
Об’єкт дослідження: процес формування пізнавальної активності
Предмет дослідження: дидактичні умови формування пізнавальної активності на уроках, та в позаурочний час. Мета дослідження: визначити роль дидактичної гри у системі навчання географії, вміти правильно піднести урок або позакласний захід у формі гри та викликати увагу школярів, поглибити та систематизувати знання про ігрові технології під час вивчення географії .
Згідно до поставленої мети визначаються наступні завдання дослідження:
- розкрити значення та зміст поняття "пізнавальна активність"
- ознайомитися з різними засобами підношення учбового матеріалу
- визначити доцільність формування пізнавальної активності засобами дидактичної гри
Методи дослідження: критичний аналіз літературних джерел; вивчення та узагальнення позитивного досвіду роботи вчителів географії у ході педагогічної практики..
Практичне значення дослідження: дана робота може бути використана для формування вчителем пізнавальної активності учнів на уроках географії та в позаурочний час. Теоретичне значення дослідження: полягає у тому, що його основні положення та висновки сприяють глибшому розумінню значення формування пізнавальної активності учнів на уроках та в позаурочний час засобами дидактичної гри. . Структура роботи робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (14) .

Автор: 

Дораж Олена Олександрівна

Отримати сертифікат

Користувацький вхід