Від партнерів

Останні публікації

Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Виступ на конференції "Держстандарт початкової школи. За і проти."

0

У даному виступі вміщені матеріали щодо нового Держстандарту початкової школи. Наведено позитивні досягнення в зв'зку з його введенням, ставлення вчителів, батьків до нововведень.

Автор: 

Орлова Світлана Георгіївна, Вчитель початкових класів Апостолівської ЗОШ І-ІІІ стуренів №3

Джерело: 

Виступ на конференції
« Держстандарт початкової школи .
За і проти.»
Кожний навчальний рік є певним етапом як у справі розбудови національної освіти, так і у професійній долі кожного учителя. А попередній і сьогоднішній навчальний рік - особливо. Сьогодні освіта України переживає процес «перезавантаження»: вводяться нові Державні освітні стандарти, оновлені програми, підручники. Чому? Для чого? Як має все реалізовуватися? Адже з 2013 року до 2019 року будемо працювати за двома стандартами (чинним та новим Державним стандартом базової й старшої шкільної освіти), так як запровадження здійснюватиметься поступово, розпочинаючи з 5 класу.
Розробка, обговорення, а тепер і втілення в життя основного законодавчого документа початкової освіти в Україні – Державного стандарту, є фундаментальною основою в регулюванні процесу якості освіти та виховання людини нової формації. ----------------(слайди)
Глибинний зміст самої назви “початкова школа”, “школа першого ступеня” зумовлює особливу роль цієї ланки і особливу відповідальність педагогів за якість її результатів. Це зумовлене кількома причинами.
По-перше, у цьому віці поступово із надр ігрової діяльності визріває і формується навчальна діяльність, як інструмент, яким дитина обов’язково повинна оволодіти. Тільки у програмах початкової школи є окремий розділ “Формування загальнонавчальних умінь і навичок”, які на міжпредметному рівні має сформувати вчитель.
По-друге, цей вік як ніякий інший етап шкільної освіти багатий своїми ресурсами, які треба вчасно виявити і розвинути. Цьому сприяють пластичність психіки молодших школярів, їхня готовність сприймати і наслідувати, випробовувати себе, довіра до батьків, учителя, надзвичайна природна допитливість, емоційність – все це створює унікальні можливості для повноцінного виховання, навчання і розвитку дітей цього віку.
По-третє, неприпустимість педагогічного браку у початковій ланці. Якщо вчитель початкової школи не володіє методикою, це позначиться на успіхах дітей відразу. Ніякі інноваційні зміни підручників, методик, системи оцінювання невиправдані, якщо у 5 клас прийде випускник початкової школи із технікою читання нижче 50 слів на хвилину, невмінням писати, висловлюватись, працювати самостійно та ін.
Якщо в основній школі можна припустити, що окремі діти продовжують переходити з класу в клас з низькими рівнями навчальних досягнень, то для початкової школи це виключається. Запровадження 12-бальної системи оцінювання не знімає відповідальності вчителя за достатнє засвоєння учнями вимог державних стандартів, виховання в них мотивації учіння. Тому слід досягти навченості всіх дітей, відомий вислів “дійти до кожного учня” стає обов’язковим для кожного уроку. Отже, без якісної початкової освіти подальша якісна освіта школяра стає дуже сумнівною. Все це дозволяє стверджувати, що початкова школа – це корінь шкільної освіти. І про нього слід турбуватися значно пильніше.
Що є ґрунтом якісної освіти? Безумовно, зміст… Зміст початкової освіти вперше в історії вітчизняної освіти є багатокомпонентним і дитиноцентричним. Він суттєво збагачений творчим, діяльнісним компонентом. Через певну систему завдань у підручники з різних предметів введено особистісно-ціннісний компонент, що передбачає самопізнання, формування в учнів позитивного ставлення до себе і навколишньої дійсності, розвиток творчих здібностей, уяви.
Коментуючи затвердження стандарту, заступник міністра освіти Б.Жебровський зокрема зазначив: «Вперше за всю історію незалежності України вітчизняні школи, а саме початкова освіта, отримали можливість відповідати кращим європейським традиціям, бути конкурентоспроможними та піднятися на якісно новий рівень підготовки школярів.»----------------(слайд Жебровський)
Відбулася суттєва зміна структурного співвідношення різних видів інформації в підручниках. А саме: значно зменшено питому вагу готових знань на користь засвоєння дітьми способів учіння, набуття особистого досвіду творчої діяльності, посилення світоглядного, морально-етичного компоненту змісту.
Крокуючи в майбуття, відчуваєш наскільки посилюється дух змін та новацій. 430 тисяч першокласників – це та майбутня сила, що покликана вивести країну з економічного безталання, політичної заангажованості, демократичних утисків. За новим стандартом початкової загальної освіти малята, для котрих ще такий далекий світ науки, повинні чітко розуміти поставленні перед ними задачі. Адже тепер, у період інформаційної революції, так важливо бути пристосованим до життєвих перепитій ще змалку. Та чи зможуть шестилітні «гризуни» науки відчути смак навчання, поринути у світ іноземної мови та комп’ютерних програм, питання часу. Як же створити умови для плідного впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти ?
Хто як не ми, педагоги, знаємо, що час не стоїть на місці. Реальність стрімко змінюється: суспільство інформатизується, Україна все більше інтегрується в світовий простір. Ці фактори ставлять перед освітою інші завдання, ніж — 12 років тому. Держстандарти і навчальні програми мають відповідати вимогам часу, тобто в них мають бути закладені найновіші досягнення науки, технологій, педагогічної думки, новий освітній зміст. Можна ставити різні бали, поєднувати, роз’єднувати предмети, але якість освіти визначається новими стандартами. І я переконана, що вони не повинні бути чимось застиглим, навпаки — це жива матерія, яка кожні 15—20 років має змінюватись. Оскільки нагромаджуються нові знання, нові психологічні підходи, педагогічні методики, навіть діти стають іншими. Перейнявшись важливістю змін і прагнучи йти “в ногу з часом”, учитель повинен шукати відповідь на питання «Що і як я маю робити? З чого почати і як продовжувати? Яким має бути кінцевий результат?».
Але для здійснення замовлення держави, стоїть немало труднощів.
Проблема наступності з дошкіллям у сучасних умовах є дуже гострою. На жаль, етапи дошкільної і початкової освіти, як і раніше, залишились мало зв’язаними. І це природно, адже лише 50% дітей в країні відвідують дошкільні заклади. .І як радісно, що за вимогами Держстандарту передбачено обов’язкове відвідування дитячого навчального закладу дітьми 5-річного віку, що дає змогу впроваджувати принцип наступності змісту дошкільної та початкової освіти.
Навчальний процес у першому класі за новими навчальними програмами не складний, якщо дитина підготовлена. Важче тим дітям, котрі йдуть у перший клас ще не знаючи грамоти. Коли розробляли новий держстандарт для початкової освіти, розробили і програму для дошкільних навчальних закладів «Впевнений старт». Ця програма передбачає, що саме в дитсадках діти повинні вивчити звуки, літери, вміти їх складати в склади. З математики — навчитися рахувати в межах першої сотні, порівнювати числа, додавати, віднімати. Дітям, які до 1вересня цих знань не мають, дуже тяжко буде засвоїти програмовий матеріал .
Спостереження показують, що далеко не завжди досягається навіть організаційна і методична наступність, яка безпосередньо залежить від учителів. Відомо, що у дошкільних навчальних закладах в центрі уваги знаходиться не навчання, а процес організації життєдіяльності дітей, у якому заняття лише одна з можливих форм. Натомість переважають специфічно дитячі види діяльності – ігрова, художня, дослідницька, екскурсії в природу тощо. З приходом до школи для малюка різко змінюється не лише місце перебування і режим, а й саме наповнення навчального процесу, середовище, харчування та інше. Ми маємо чимало прикладів, спостережень, які засвідчують, що потреби найменшого учня у сучасній школі не стали предметом спеціальної уваги. Ця категорія найбільш вразливих дітей нерідко сприймається як звичайні учні, а вони насправді є незвичайними через те, що знаходяться на межі дошкілля і школи, переживають адаптаційну кризу, бо різко змінюється їхній соціальний статус. Конче потрібно поновити вимоги до створення у початкових класах ігрових зон, налагодити випуск відповідних меблів, подбати про забезпечення режиму, особливо харчування.
Складною психолого-педагогічною проблемою є одночасне навчання у перших класах дітей, яким від неповних 6-ти років і до 7,5 років. Така ситуація є несприятливою як для найменших, так і найбільших за віком учнів. Зміст і методика викладання зорієнтовані на пізнавальні можливості і емоційно-вольові особливості 6-річної дитини. Таке комплектування різновікових класів зумовлює втрату розвивального потенціалу дітьми старшого віку. Залишаючи за батьками право вибору школи і початку навчання дітей (6-7 років), слід пропагувати початок навчання фізично і психічно здорових дітей саме з 6 років. Оптимальність цього підтверджує як досвід зарубіжної освіти, так і вітчизняний, якому близько тридцяти років.
Нові цілі початкової освіти, що окреслені у Державному стандарті, зумовили зміни не лише у відборі змісту, а й у його методичному забезпеченні. Насамперед, це стосується докорінної зміни методичного апарату підручників, який став більш розвивальним і диференційованим.
Ми-педагоги, не заперечуємо, що нові навчальні програми та підручники складніші, аніж були. Проте такою є вимога часу. «Ми виховуємо майбутнє покоління, якому доведеться жити в сучасному світі, приймати складні, нестандартні рішення, тому працювати по-старому із сучасними дітьми неможливо. Сучасний учень більш активний, мобільний, допитливий, володіє технічними засобами, здатен нестандартно мислити, виявляє неабиякі творчі здібності, має високу самооцінку та мотивацію до навчання, вільно спілкується як з дорослими, так і з ровесниками. Ми коли вперше відкрили підручники з математики і побачили досить складні терміни, самі злякалися, думали, що діти їх не зрозуміють. Але, на диво, з перших уроків вони все схопили та уже навіть володіють термінологією. Математика зазнала змін. Тепер школяр - шестирічка повинен вміти рахувати не до 20, як це було у минулі роки, а до 100. Додавання та віднімання двоцифрових чисел, а також підручники, насичені «конструктивним» понятійним апаратом - це ті засади, якими повинен оперувати сучасний учень-початківець.
Навчальна програма з літературного читання спрямована на формування читацької компетентності молодших школярів – базової складової комунікативної і пізнавальної компетентностей; передбачено ознайомлення учнів з дитячою літературою як мистецтвом слова, підготовка їх до систематичного вивчення курсу літератури в основній школі.
Проблем з англійською в учнів немає. В основному англійську з українською не плутають. Проте найкардинальніші зміни — в другому класі, до навчального розкладу вводять ще один новий предмет — «Сходинки до інформатики». Сучасні діти вміють добре користуватися технічними засобами. Питання в іншому — в організації комп’ютерного класу для початкової школи. Чи вистачить усім другокласникам комп’ютерів для вивчення цього предмета, адже вивчати інформатику заочно неможливо?
Але найбільше уваги вимагається приділити головному – здоров’ю дітей. Саме це і стало основою нового стандарту. Слід змінити всю організацію життєдіяльності дітей в школі, для того, щоб створити в ній і фізичний, і емоційний комфорт.--------------------(слайд Д.Табачник)
Принагідно підкреслю, що у нас ринок пересичений різноманітними зошитами з друкованою основою, що стимулює вчителів до включення у навчальний процес з 6-літками не лише справді необхідних, а й недоцільних посібників. А це все породжує перевантаження, знижує рухливість малюків.
Перевантаження для дітей початкової школи — досить велика проблема. Їхній організм ще не готовий витримувати фізичні навантаження, так само і розумова діяльність ще не настільки сформована, щоби дитина легко засвоювала великий обсяг інформації, довільно зосереджувалася, концентрувала увагу, пам’ять. Тому треба робити кілька динамічних пауз за урок, переключати увагу. А я для цього постійно потрібен в класі комп’ютер, мультимедійна дошка, проектор та інші сучасні технічні засоби.
І якими б важкими не були підручники, але не варто забувати, що вчитель — це медіатор, той, хто веде першокласників дорогою знань, навчає читати, писати, рахувати, малювати і пізнавати світ таким, яким він є. і саме від нього залежить, якими ці предмети будуть для школяриків — складними чи простими. Підручники та навчальні програми — це прерогатива вчителів, головне, щоби вони педагогам були зрозумілими. Основне завдання педагога — зробити все можливе для того, щоби складне спростити і донести його до школяра, а простіше зробити цікавим для його сприйняття. Виникає низка питань стосовно методик і технологій особистісно зорієнтованої освіти, її переорієнтації від знанневого до компетентнісного підходу. Вчитель повинен сам подавати приклад, вчитись новому, креативно мислити, творчо підходити до вирішення питань, бути сучасним і нести не репродукування інформації, а її творче переосмислення, розуміння потужності виховних та навчальних ідей, теорій, методичних рекомендацій.
Наукою доведено, що для життєвого успіху необхідні не самі знання, а вміння їх застосувати відповідно до конкретної життєвої ситуації. Дослідження, проведені психологами Гарвардського університету, показали, що успіх на 85% залежить від особистісних якостей, правильного вибору лінії поведінки, і лише на 15% визначається наявними знаннями. Таким чином, необхідність змістити акценти в освіті із засвоєння фактів на оволодіння способами взаємодії зі світом призводить до осмислення необхідності змінити характер навчального процесу та способів діяльності учнів.
Новими мотивами освітніх стандартів батьки школярів йдуть не поспішаючи. Адже налаштувати першачка на хвилю навчального процесу потребує неабияких зусиль. Від батьків першокласників нині часто можна почути, що це вони вчаться в школі. І це не дивно. Адже програма першого класу є доволі складною, самостійно діти не можуть з нею впоратися, тому на допомогу кличуть найдорожчих — батьків. А що вони думають про навчальні програми своїх школяриків?
«Наші діти знають більше, ніж знали ми. Якщо мені в дитинстві вистачало розуміння того, що сонце не плоске, а кругле, то мої діти, з тих пір, як почали говорити, ставлять мені такі запитання з астрономії, на котрі знаходжу відповіді тільки на сторінках енциклопедій,в інтернеті», - коментує мама шестирічки.
«Нова програма перших класів — для добре підготовлених дітей. Якби моя дитина не знала літер, не вміла читати по складах, додавати і віднімати, нам було б дуже важко, а так — просто важко. Наші підручники цікаві, але на мій погляд, занадто складні» - говорить мама іншого першокласника.
«Я, звісно, не зовсім в захваті від нашої системи освіти, розв’язок деяких завдань у нових книжках – заганяють у глухий кут. Та, попри це, я впевнений, що діти і справді готові до нового стандарту», - пише один із батьків у інтернет - блозі.
А які вони, наші першачки, що думають, про що мріють? Cучасна дитина давно на «ти» з комп’ютерами та «мобілками», а слова «айпад», «айпод» освоїла краще за бабусю, котра і на очі не бачила новітнього дива. Маленькі індиго вражають глибоким запасом знань та швидким розумом. Новий стандарт початкової школи цьому підтвердження. ------------ (медіа)
Ш.Амонашвілі говорить: «Дитина – вище творіння Природи і Космосу і несе в собі їх риси – могутність і безмежність», а ти, Вчителю, ведеш цю Могутність і Безмежність за руку, плекаєш в своїх долонях щоденно… Плекаєш, піклуєшся, вчишся разом. Плекаєш, маєш можливість тому, що є в тебе, ще багатьма неоціненна, твоя, одна на Землі, рідна і незалежна держава. Держава, яка дає тобі замовлення, прагне, просить, турбується. І ти, Вчителю, допоможеш, бо саме ти – творець Педагогіки.» Але не варто забувати, що вчитель — це медіатор, той, хто веде першокласників дорогою знань, навчає читати, писати, рахувати, малювати і пізнавати світ таким, яким він є. І саме від нього залежить, якими ці предмети будуть для школяриків — складними чи простими. Підручники та навчальні програми — це прерогатива вчителів, головне, щоби вони педагогам були зрозумілими. Основне завдання педагога — зробити все можливе для того, щоби складне спростити і донести його до школярика, а простіше зробити цікавим для його сприйняття.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід