Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Інтерактивні технології навчання англійській мові

0

Слово «інтерактивний» означає здатний до діалогу. Інтерак-
тивне навчання – це спеціальна форма організації навчальної ді-
яльності, яка має конкретну передбачену мету – створити комо
ртні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успіш-
ність, інтелектуальну спроможність.
Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчаль-
ний процес відбувається за умовами постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це спів навчання, взаємонавчання (колекти-
вне, групове, навчання у співпраці), де і учень і вчитель є рівно-
правними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять,рефлектують з приводу того, що вони знають, вмі-
ють і здійснюють.

Автор: 

Хонда Тетяна Іванівна

Отримати сертифікат

Користувацький вхід