Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Програма з фізичної культури для 2 класу

0

Навчальна дисципліна «Фізична культура» – самостійна галузь діяльності у соціокультурному просторі й викладається у загальноосвітніх навчальних закладах як окремий предмет.
Інваріантна частина Типових навчальних планів, до якої входить навчальний предмет «Фізична культура», сформована на державному рівні, і є однаковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності.
Основна мета предмета «Фізична культура» – набуття учнями досвіду діяльності: навчально-пізнавальної, практичної, соціальної; формування в учнів стійкої мотивації і потреби у збереженні й зміцненні свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовленості, комплексного розвитку природних здібностей та моральних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.
Мета предмету «Фізична культура» реалізується шляхом застосування комплексного підходу до вирішення навчальних, оздоровчих і виховних завдань:
• розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх в повсякденній та ігровій діяльності;
• розширення функціональних можливостей систем організму шляхом цілеспрямованого розвитку основних фізичних якостей і природних здібностей;
• збереження та зміцнення здоров’я школярів;
• формування загальних уявлень про:
- фізичну культуру, її значення в житті людини, збереженні та зміцненні здоров’я, фізичного розвитку;
- історію та сьогодення Олімпійських ігор та олімпійського руху;
• забезпечення оптимального для кожного учня рівня фізичної підготовленості;
• формування інтересу до використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;
• формування практичних навичок щодо самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку;
• реалізація комунікативної функції фізичного виховання;
• формування морально-вольових якостей та позитивного відношення до оточуючої дійсності.

Предметом навчання у початковій школі в галузі фізичного виховання є рухова активність із загальноосвітньою спрямованістю.
Програма предмету “Фізична культура” складається з пояснювальної записки і таких розділів:
І. Теоретико-методичні знання.
ІІ. Способи рухової діяльності:
• школа культури рухів з елементами гімнастики;
• школа пересувань;
• школа м’яча;
• школа стрибків;
• школа активного відпочинку (рекреації);
• школа розвитку фізичних якостей;
• школа постави.

Автор: 

Щербій Інна Леонідівна, вчитель фізичної культури, Запорізький ліцей № 34

Отримати сертифікат

Користувацький вхід