Від партнерів


Останні публікації

Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Розробки уроків "Культура Київської Русі"

0

Нинішній світ переживає період перевороту, який несе нові життєві цінності, зміни цивілізаційного розвитку. Сучасна шкільна історична освіта сприяє встановленню духовно зрілої, творчої особистості, спроможної відповідати за долю країни,
Сьогодні очевидно, що для здійснення гуманізації і демократизації суспільного життя потрібні свободолюбові, творчі, активні люди, що мають власну думку. Дійсність вимагає людини з високим рівнем самосвідомості, почуттям власної гідності. Ідо керується у своїх діях гуманістичними цінностями. Бо саме вони виступають регулятором поведінки людей, обумовлюють гуманність особистості та є гарантом її поважного ставлення до культурної спадщини всіх народів, фактором подолання національних бар'єрів.
У Концепції загальної середньої освіти наголошується, що соціально-орієнтованим знанням необхідно надати більш чіткого культурологічного і життєвого спрямування.
Сучасне виховання в Україні має забезпечувати прилучення молоді до світової культури й загальнолюдських цінностей.
Втрачаючи атрибути минулого життя, ми ще не знаємо, що отримаємо
замість них. Створення нових і руйнація старих цінностей культурного
середовища - об'єктивний процес.
Культура має свої потужні внутрішні змістові резерви, якими здатна не тільки підсилити й осучаснити засоби освіти, а й спрямувати свідомість, прагнення людини до активного розв'язання її ж проблем у новому тисячолітті.
Однією з найактуальніших нині є проблема формування духовності особистості, проблема культурного розвитку. Бо неможливо виховати дитину, особистістю, патріотом, не прищепивши їй любові до історії та культури
народу: .,Культура є дзеркалом нації: розбий це дзеркало і знищиш націю",
Отож пріоритет у загальноосвітній школі слід віддавати предметам, які формують з людини Людину повноцінну особистість з широким культурним кругозором, ґрунтовними знаннями рідної мови та історії. духовних надбань людства, стійкими загальнолюдськими нормами моралі.
Як бачимо, па перший план виступають духовні цінності національної та духовної культури. Бо реалії невтішні: нищівна агресія до природи, непримиренна лють.
Згідно з пріоритетами загальнолюдських цінностей, значущістю особистості в культурно-духовному й соціально-політичному розвитку суспільства, рівень людини визначається її культурою. Ось чому найважливішою функцією школи сьогодні є культуро творча функція, яка полягає в розвитку особистісного світу дитини шляхом її зростання від індивідуального до духовно-практичного ДОСВІДУ людства, вихованні людини культури, здатної до самовизначення і продуктивної творчої діяльності щодо створення культурного середовища.
Національні цінності визначаються специфікою національної культури суспільного устрої і ДУХОВНОЮ спільністю кожного народу відображають його світогляд, менталітет; ставлення до життя, науки, власної історії, духовної спадщини і відбиваються у народних традиціях, віруваннях, культурі, мистецтві.
Багато предметів шкільного курсу мають у цьому плані великі можливості. Але найбільший простір тут відкриває курс історії - єдиний предмет, який всебічно розкриває розвиток вітчизняної та світової культури.
Історія свідчить, що саме Україна з її старовинною культурою в усі часи була краєм, де відбувався процес утворення духовних цінностей. Багато національно-самобутніх стилів у поєднанні зі світовим мистецьким досвідом являє собою арсенал неперевершених зразків художньої культури, сповнених безмежно глибоким змістом.
Питання культури на уроках історії розглядаються в контексті міжпредметних зв'язків з уроками образотворчого мистецтва, літератури та МУЗИКИ.
Теми культури в курсі історії України виконують велику виховну функцію, особливо в переломний період. Історія свідчить, що людство у найважчі часи завжди зверталось до духовності, моралі.
Духовність дуже добряче вилинула на нашу модель, тому на сьогодні дуже важливо на державному рівні визначити духовні пріоритети, проаналізувавши власне систему цінностей, що становлять сенс духовного життя людини. Адже, як говорили древні.: «Істина - знання, Добро -висока мораль, а краса - естетичне ставлення до світу».

Автор: 

Гикало Ольга Іванівна Черненський НВК

Отримати сертифікат

Користувацький вхід