Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Використання степ – платформ для фізичного розвитку дітей з вадами зору

0

Дослідженнями лікарів та фізіологів доведено, що розвиток дітей, правильне функціонування у них всіх систем та органів відбувається лише при дотриманні оптимального рухового режиму, а недостатня кількість рухів є однією з причин відхилень і порушень в їхньому фізичному розвитку. Порушення зору обмежують рухи дітей в перші роки життя, їх рухова активність суттєво знижується, що негативно відбивається на формуванні рухового аналізатору і призводить до відставання у фізичному розвитку. У дітей з порушенням зору часто спостерігається порушення постави, пози, викривлення хребта, недостатня сформованість рухових якостей і навичок: сили, швидкості, витривалості, координації, рівноваги, точності, спритності, ритмічності, орієнтування у просторі тощо. Тому поряд із загальними задачами фізичного виховання, передбаченими програмою для масових дитячих садків, в спеціальних дошкільних закладах необхідно вирішувати і спеціальні задачі:
- збільшення рухової активності дітей шляхом створення спеціальних умов,що дозволяють долати скованість, обмеженість, малорухомість, боязнь пересування у просторі, розвиток фізичних якостей;
- формування життєво необхідних рухових умінь та навичок на основі діяльності збережених аналізаторів;
- розвиток порушених функцій органу зору, всебічний фізичний розвиток з корекцією та компенсацією існуючих недоліків;
- формування особистісних якостей, виховання позитивної мотивації і самостійної рухової діяльності, невпевненості у своїх силах тощо.
Для вирішення цих задач з 2011 року ми почали використовувати поряд з традиційними формами роботи з фізичного виховання старших дошкільників з вадам зору і нетрадиційні, зокрема степ – аеробіку. Дітям з порушенням зору завжди були рекомендовані заняття ритмікою. Ритміка – це система фізичних вправ, побудована на зв’язку рухів з музикою, що цілком відповідає і заняттям степ – аеробікою. Ці заняття, як і заняття ритмікою, сприяють розвитку зорової і слухової уваги, пам’яті, оптико – просторових уявлень, зорової та просторової орієнтації, окоміру, координації рухів, почуття ритму і темпу в русі, дають змогу тренувати рівновагу та серцево – судинну систему, формувати правильну поставу та навички правильного дихання під час рухів.
Для занять степ – аеробікою використовуємо індивідуальні степ – платформи, в придбанні яких нам допомогли батьки. Степ – платформи виготовлені з дерева і представляють собою сходинку висотою 8 см., шириною 25 см., довжиною 40 см.
Заняття зі степ – аеробіки проводимо як комплекс вправ ранкової гімнастики та як частину фізкультурного заняття. Використовуємо степ – платформу під час індивідуальної роботи та самостійної рухової активності дітей. Комплекси вправ зі степ – аеробіки починаються з декількох видів ходьби та бігу, загально розвивальні вправи виконуються у різних вихідних положеннях (стоячи, сидячи, лежачи), заключна частина містить вправи на вентиляцію легенів та вправи для зорового аналізатору, які сприяють укріпленню м’язового апарату очей, поліпшують кровопостачання тканин ока, покращують в них процеси обміну. Заняття проводимо у супроводі ритмічної музики, яка сприяє гарному настрою, є одночасно мотивуючим чинником і визначає швидкість рухів. Тому у музичному супроводі повинен бути чіткий ударний ритм. Для кожної частини комплексу підбираємо музику відповідного темпу і тривалості. Перед початком заняття добре провітрюємо залу, робимо вологе прибирання, розкладаємо степ – платформи у шаховому порядку. При проведенні степ – аеробіки слід правильно дозувати фізичне навантаження, частота серцевих скорочень не має перевищувати 150 – 160 ударів на хвилину, для цього складні вправи чергуємо з менш складними. Ми обов’язково враховуємо стан здоров’я, конкретний прояв дефекту зору кожної дитини та рівень їх фізичної підготовленості. Перш ніж розпочати заняття з групою дітей, проводимо індивідуальну роботу, навчаючи основним правилам техніки виконання рухів та правильної постави під час степ – аеробіки. Під час виконання комплексів, час від часу, нагадуємо дітям про необхідність збереження правильного положення тіла, для чого використовуємо словесні команди, які повинні бути чіткими і короткими.
Основні правила техніки безпеки під час виконання вправ на степ – платформах:
- виконувати кроки в центр степ – платформи, ставлячи на неї всю стопу;
- спускатися зі степ – платформи ставлячи ногу з носка на п’яту на відстань не більшу ніж довжина стопи;
- кроки виконувати легко, не стукати по степ – платформі ногами;
- тримати тулуб трохи нахиленим вперед, плечі розправленими, коліна розслабленими, трохи зігнутими;
- рухи рук включати в роботу тільки тоді, коли добре вивчені рухи ніг.
Наш педагогічний колектив напрацював певний досвід використання степ – платформ у фізичному вихованні дітей з порушенням зору. І цей досвід свідчить, що степ – аеробіка сприяє укріпленню здоров’я дітей , стабілізує і покращує гостроту зору, розвиває функціональні можливості зорового аналізатору. Крім того діти стають більш розкутими, активними в русі, більш зацікавленими заняттями фізичною культурою. Наводимо приклади комплексів степ – аеробіки для дітей старшого дошкільного віку, які можуть бути використані в роботі як спеціальних, так і масових дошкільних закладів.

Список використаних джерел:
1. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения: Справ.-метод. пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1990. – 223 с.
2. Каплан А.И., Морозова Н.Г. Если ребенок плохо видит. - М.: Педагогика, 1969. – 77 с.
3. Синьова Є.П. Тифлопсихологія: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 365 с.
4. Акимова А.К., Новохатько В.Н. Методические рекомендации по физическому воспитанию дошкольников с нарушениями зрения

Автор: 

Ковальова Лариса Валентинівна, вчитель-дефектолог ДНЗ №5 "Усмішка" комбінованого типу для дітей з вадами зору

Отримати сертифікат

Користувацький вхід