Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Розробка уроку на тему "Загальна характеристика суспільно-політичного руху в Наддніпрянській Україні в кінці ХVІІІ – І половині ХІХ століття."

0

Розробка даного уроку допоможе вчителю та учням розкрити суспільно-політичне становище Наддніпрянської України в даний період

Автор: 

Ситнік Антоніна Леонідівна, методист РМК відділу освіти Великобурлуцької РДА Харківської області

Джерело: 

ТЕМА УРОКУ. Загальна характеристика суспільно-політичного руху в Наддніпрянській Україні в кінці ХVІІІ – І половині ХІХ століття.
МЕТА УРОКУ:
- охарактеризувати основні напрямки суспільно-політичного руху в Наддніпрянській Україні в кінці ХVІІІ – І половині ХІХ століття на прикладі діяльності найвидатніших його представників;
- визначити причини злету суспільно-політичного руху і, головне, його наслідки;
- розвивати вміння робити висновки та аналіз вивченого;
- виховувати почуття національної гідності, патріотизму, гордості за славні сторінки історії своєї Батьківщини.
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ: автономія, суспільно-політичний рух, федерація.
ТИП УРОКУ: комбінований з елементами використання роботи в групах.
ОБЛАДНАННЯ: підручник, атлас, портрети видатних діячів суспільно-політичного руху в Наддніпрянській Україні в кінці ХVІІІ – І половині ХІХ століття.
ПЛАН УРОКУ:
І. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів.
ІІ. Вивчення нового матеріалу:
1.Оголошення теми і мети уроку. Мотивація уроку.
2.Напрями суспільно-політичного руху.
3.Ідеї відродження автономії України.
4.Ідеї українського національного відродження.
5.Ідеї західноєвропейської революцій.
6. Масонство в Україні.
ІІІ. Підсумок уроку.
ІV. Домашнє завдання.

ХІД УРОКУ.

І. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів.

РОБОТА в групах. Завдання: сформулювати 4-5 запитань таким чином, аби відповідь можна було дати цифрою (датою) чи одним-двома словами. Спікери груп зачитують обрані питання. Вчитель їх узгоджує і пропонує учням історичний диктант.
Можливий варіант.
1. Рік повстання військових поселенців у Чугуєві?
(1831)
2. Назвіть роки селянських рухів під проводом У. Кармелюка.
(1813-1835)
3. Коли на Лівобережжі остаточно ліквідовано Магдебурзьке право?
(1819)
4. Якою владою миколаївська реакція доповнила в Україні владу державну?
(військовою)
5. Коли було створене Харківське генерал-губернаторство?
(1835)
6. Кого Т.Шевченко називав «фельдфебелем-царем»?
(Миколу ІІ)
7.Хто безпосередньо керував розправою над чугуївцями?
(Аракчеєв)
8. Назвіть край, де відбувались селянські рухи, очолювані У. Кармелюком?
(Поділля)
9.Як називалось покарання, за якого покараного проганяли через стрій солдатів?
(Покарання шпіцрутенами)
10.Назвіть роки неврожаю та голоду, що підштовхнули масові селянські заворушення в Харківській губернії.
(1832-1833)
11. Коли відбулись селянські виступи, що отримали назву «Київська козаччина»?
(1855)
12. Яка подія спричинила «Київську козаччину»?
(Кримська війна)
По закінченні роботи відбувається перевірка виконаних завдань та виставляються оцінки до зошита.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.
Метод «Мозковий штурм»
Дайте оцінку, спираючись на факти диктанту ставленням російського царизму до основної маси українського населення – селянства?
Учитель на дошці фіксує всі висловлювані учнями пропозиції, а потім зробить висновок.
Незмінність кріпосницького курсу російського самодержавства І половини ХІХ ст. викликала масовий, часто озброєний опір українського селянства. Разом з тим незадоволення назрівало і серед заможних та освічених громадян, які шукали шляхи кращої долі для своєї Вітчизни. Це і був суспільно політичний рух – в гострих дискусіях та ідейній боротьбі пошук виходу із кризи. Отже, тема нашого уроку «Суспільно-політичний рух в Наддніпрянській Україні в кінці ХVІІІ – І половині ХІХ століття».
Означена тема знаходиться на перехресті історії України, всесвітньої історії, харківщинознавства. Що ж стосується сьогодення - бурхливого процесу національного відродження на державницькому рівні – то ми просто зобов’язані знати, як все починалось.
Пригадайте, яким був етнічний склад населення. Пам’ятаємо, що значну частину населення України становили не українці, на початку ХІХ ст. – це 27,4 % . Це і татари, і цигани, євреї, але найбільшу частку становили росіяни та поляки. Чи могли вони думати однаково? Звичайно, ні.

1. Напрями суспільно-політичного руху.
Напрямок Чиї інтереси представляли Мета
Український Українців - корінної пригніченої нації Національне звільнення. Знищення імперії
Російський Росіяни - панівної в історії нації Реформування імперії, але без національних інтересів українців.
Польський Поляків, що після розділу Польщі проживали на Правобережжі Відродження Польщі

З цими напрямками і будемо знайомитись на протязі кількох уроків.

Далі – робота в групах. На робочих столах лежать завдання для кожної групи. Учні повинні із запропонованих джерел знайти відповіді на поставлені запитання.
ПЕРША група.
2. Ідея відродження автономії України.
• Яка соціальна група відстоювала ідею відродження України?
• Чим пояснюється така відданість ідеї відродження України?
• Дати характеристику автономістів.

ДРУГА група.
3. Ідеї українського національного відродження
• Чому в кінці ХVІІІ ст. лідерство української козацької старшини перейшло із сфери політичної в сферу інтелектуальну?
• Які твори засвідчували цей перехід?
• Що ви скажете про них і їх авторів?
ТРЕТЯ група
4. Ідеї західноєвропейських революцій.
• Пригадайте роки Великої французької революції.
• Чому її називають великою?
• В чому полягає суть революції та яким чином її ідеї сприяли українському національному відродженню?
ЧЕТВЕРТА група
5.Масонство в Україні.
• Що таке масонство?
• Прокоментувати карту розповсюдження масонства в Україні.
• Яким чином масони пропонували розв’язувати національні проблеми?
• Визначити роль масонства в українському суспільно-політичному русі.
Протягом 5-8 хвилин групи обговорюють свої питання, користуючись джерелами, формують відповіді, які коротко занотовує секретар. Далі представники від груп доповідають про результати виконаної роботи. Інші учні вносять свої пропозиції і зауваження.
ВИСНОВОК до уроку за допомогою завдань:
1) яка роль козацько-старшинської еліти в розвитку суспільно-політичного руху в Україні в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ століття?
2) якій фазі цього руху було покладено початок у період, який розглядався на даному уроці?
ІІІ. Підсумок уроку. Українською течією суспільно-політичного руху в Наддніпрянській Україні в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ століття було розпочато процес українського національного відродження.
ІV. Домашнє завдання. Повторити параграф 8 підручника Турченка Ф.Г., Мороки В.М «Історія України» для 9 класу.
Випереджальне завдання: підготуватись до громадських слухань з наступної теми, ознайомитись з документами до параграфа 9.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід