Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Використання імені та образу англійського короля Артура в ідеологізації американського способу життя

1

Робота присвячена іконізації імені та образу англійського короля Артура і ряду героїв легенд "артурівського" циклу в культурі США XX століття. Крім ідеологеми "мрії Артура", створеної апаратом Президента США Джона Ф. Кеннеді, в американському культурному просторі зустрічається безліч прикладів причетності реалій і продуктів США до світу легенд про Артура ("артурівська" міська та приміська ономастика, "артуризація" американського хліба і масових святкових заходів, дитячі ігри тощо). Інтерпретація легенд про короля Артура в США перетворює короля бритів в пізнаваний американський зразок, наділений здатністю "демократизувати" навколишній світ та популяризувати американський спосіб життя.
Проведено дослідження та узагальнення результатів пошуків в різних друкованих джерелах про англійського короля Артура та лицарів Круглого столу, прийоми PR-технологій при використанні іх імен,образів з метою популяризувати американський спосіб життя стане у пригоді учням, вчителям при роботі над країнознавчим та історичним матеріалом англомовних країн світу.

Автор: 

Балабась Григорій Васильович,
учитель англійської мови
Карлівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1
Карлівської районної ради Полтавської області,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист.

Джерело: 

Список літератури
1. Loomis R.S. Celtic Myth and Arthurian Romance.L.,1927.
2. Pochoda E.T. Arthurian Propoganda: Le Morte Darthur as an Histirical Ideal of Life.Chapel (NC),1971.
3. Dichman M. “The Tale of King Arthur and the Emperor Lucius”:The Rise of Lancelot.// Malory’s Originality/ Ed.by R.M.Lumiansky.Baltimor,1964.
4.Aurner N.S. Sir Thomas Malory-Historian?// Proceedings of the Modern Language Association of America.1933.N 48.P.362-391.
5.Higham N.J. King Arthur: - Making and History.N.Y.,2002.P.1.
6.Мова йде про американську літературну Артуріану 19 ст. (в поезії та прозі на «артурівські» сюжети авторів Д.Д.Хілтон,Д.Р.Лоуелла,С.Бріджіс та інших), де король Артур та його світ послідовно перетворювався в метафору сучасної Америки.
7.White T.H. In Search of History: A Personal Adventure.N.Y.,1978.P.538.
8.Knight W.N.”Lancer”:Myth-Making and the Kennedy Camelot // Avalon to Camelot.1986.N 2.1.P.31.
9.Kennedy Rose Fitgerald. Times to Remember.N.Y.,1974. P.112.
10. Knight W.N.Op.cit.P.31.
11.Богданов К.Повседневность и мифология: Исследования по семиотике фольклорной действительности.СПб.,2001.С.20-21.
12.The New Arthurian Encyclopaedia/ Ed. By Norris J.Lacy et al.N.Y.,1991.P.363.
13.Wright Frank Lloyd. Frank Lloyd Wrigh: Writings and Buildings// Selected by E.Kaufmann,B.Raeburn.N.Y.,1960.P.172.
14.Lupack Alan, Lupack Barbara Tepa. King Arthur in America.N.Y.,1999.P.181.
15.Дайскель А.,Шпакова Р.П. Торговая марка как система образов //Социология и социальная антропология/ Ред.В.Д.Виноградов,В.В.Козловский.СПб.,1997.С.126.
16.The King Arthur Flour 200th Anniversary Cookbook.P.2-3.
17.Хейзинга Й. Homo Ludens.M.,1994
18.Wojahn E.Playing by Different Rules.N.Y.,1988.P.83.
19. The New Arthurian Encyclopaedia. / Ed. Morris J. Lacy et al. N.Y., 1991.P.175.
20.Богданов К. Повседневность и мифология. Исследования по семиотике фольк-лорной действительности. СПб., 2001.
21.Дайскель А., Шпакона Р.П. Торговая марка как система образов // Социоло-гия и социальная антропология / Ред. В.Д. Виноградов, В.В. Козловский. СПб., 1997.
22.Монмутский Гальфрид. История бриттов. Жизнь Мерлина. М., 1984.
23.Серенков Ю.С. Король Артур как идея. Вест.Московского ун-та.Сер.19,2009.№4
24.Мэлори Т. Смерть Артура. М., 1974.
25.Barber A. King Arthur in Legend and History. L.. 1973.
26.Higham NJ. King Arthur: Myth-Making and History. N.Y., 2002.
27.While T.H. In Search of History: A Personal Adventure. N.Y., 1978.
28.Встн. Моск. ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2009. №4

Отримати сертифікат

Користувацький вхід