Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Розробка уроку на тему "Виникнення українського козацтва та Запорізької Січі"

0

Тема. Виникнення українського козацтва та Запорізької Січі.
Мета: висвітлити причини та процес виникнення українського козацтва,показати місце козацтва в господарській колонізації Дикого Поля;
розглянути козацтво як явище світової історії;
виховувати повагу до історичного минулого українського козацтва.
Основні терміни та поняття: Дике Поле, козаки, Запорізька Січ.
Обладнання: портрети гетьманів, історичні документи.
Тип уроку: комбінований.
Хід уроку
І. Організаційний момент.
1. Привітання.
2. Перевірка відсутніх.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
1. Бесіда
- Назвіть основні причини об’єднання Великого князівства Литовського і Польського королівства.
- Якою була структура вищої державної влади Речі Посполитої?
- Охарактеризуйте суспільно-політичний устрій України у складі Речі Посполитої.
- Назвіть позитивні і негативні наслідки Люблінської унії для України.
- Назвіть письменників, які взяли участь у релігійній полеміці.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
1.Слово вчителя.
- Сьогодні ми з вами висвітлимо процес та причини виникнення українського козацтва. Розглянемо козацтво як явище світової історії, дізнаємося про таку історичну постать як Дмитро Вишневецький.
ІV. Вивчення нового матеріалу.

1.Причини виникнення українського козацтва, джерела його формування.
Демонстрація презентації
Слово « козак» означає „ вільна людина “, „ шукач пригод “. Перші згадки про козаків датуються 1489 р. – козаки супроводжували польське військо в поході проти татар, а у 1492 році здійснили перший відомий похід проти турецьких володінь.
У ті часи, коли Україна знемагала від татарських нападів, енергійні, сміливі люди вирушили в степ на „ уходи “. Ці люди поволі об’єднувались у ватаги, групи, які спільно полювали, а в разі потреби нападали на татар, відбиваючи в них награбоване майно. На зиму уходники поверталися до своїх осель – Києва, Канева, Черкас.
Походили козаки з різних станів: селян, бояр, міщан. Були серед них навіть князі-магнати, яких приваблювала стихія степу з його пригодами.
Виникнення українського козацтва було викликано низкою причин, а саме:
- економічні ( нестача власної орної землі );
- соціальні ( посилення феодальної експлуатації українського населення );
- політичні ( бажання польської прикордонної адміністрації поставити козацтво на службу );
- національні ( наступ католицької церкви ).
2.Господарська колонізація Дикого Поля.
Розгляньте відповідний матеріал параграфа і доведіть, що природні умови Дикого Поля були надзвичайно сприятливі для господарської діяльності людини. ( Можливість полювання, рибальства, збирання меду диких бджіл тощо ).
Заслухавши відповіді учнів, можна зробити висновок, що навіть спустошливі татарські напади не могли утримати українське населення від господарської колонізації( освоєння ) Дикого Поля.
3.Поява перших січей, виникнення Запорізької Січі.
а ) Розповідь учителя.
Виникнення низового козацтва пов’язане з утворенням Запорозької Січі й діяльністю українського князя Дмитра Вишневецького. Від початку освоєння уходниками нових земель вони в придатних місцях будували невеличкі укріплення ( засіки, січі ). Так поступово виникла система укріплень, а згодом сформувався й союз козацьких поселень.
У 40-х роках ХVІ ст.. князь Дмитро Вишневецький об’єднав розпорошені козацькі ватаги й незабаром збудував на острові Хортиця( 1552) укріплене земляними валами поселення, у якому розташувався козацький гарнізон, зберігалися запаси зброї, боєприпасів та продовольства. Так утворилася Запорозька Січ – центральне укріплене поселення козаків, де перебувало також військове і адміністративне управління контрольованої козаками території. Січ як укріплення кілька разів переносилася на інше місце, де діставала додаткову назву від річки, на якій вона розташовувалася. Першою з відомих Запорозьких Січей була Хортицька, існування якої датується 1553-1557 рр. Інколи козаки поверталися на старе місце. Укріплення, де знаходилося козацьке управління, ще називали Кіш, або Кіш Запорозький.
б) Робота з документом.
Уважно прочитайте документ і дайте відповідь на такі питання.
- Яку роль у виникненні козацтва відіграли географічний та природний чинники?
- Які риси в організації влади й управління на Січі уподібнюють її до держави?
4.Гетьман Дмитро Вишневецький.
а) Повідомлення учня.
- Послухаємо повідомлення на тему „ Гетьман Дмитро Вишневецький “.
б ) Розповідь учителя.
Дмитро Вишневецький – один із перших відомих в історії українського козацтва гетьманів. Замолоду покинув батьківський дім задля лицарської слави. В 1551 році – черкаський і канівський староста, організатор відсічі татарським нападам. Протягом 1556 р. організовував численні походи запорожців у володіння кримського хана і на турецькі фортеці. Згодом був запрошений до Москви і як московський воєвода здійснював походи на татар. Останній похід Дмитра Вишневецького розпочався влітку 1563 року. Із загонами козаків князь рушив до Молдови. Там потрапив у полон і невдовзі був переданий туркам.
Про обставини смерті Вишневецького залишилися свідчення і на чужих землях: « Його… скинули з вежі на гаки, вмуровані в стіни біля морської затоки дорогою з Константинополя до Галати. Зачепившись ребром за гак, жив у такому стані три дні, поки турки не вбили його з лука». За легендою, султан Сулейман І, вражений його винятковою мужністю, запропонував українському князеві свою милість, якщо той зречеться християнської віри й перейде в мусульманство. Але Вишневецький ладен був краще загинути, ніж зрадити свою віру.
Загибель Дмитра Вишневецького не спричинила розпаду козацької організації. Більше того, після Люблінської унії, коли швидко зросла панщина на Галичині, на Волині, Північній Київщині та на Західному Поділлі і посилився національно-релігійний гніт, кількість козаків значно збільшилась, насамперед за рахунок селян і міщан.
5.Характеристика запорозького козака.
Розповідь учителя.
Ритуал прийняття новоприбулих до січового товариства був доволі простим. У новачка серйозно запитували, чи вірує він у Бога, і жартом – чи п’є горілку. Потім записували до певного куреня, переважно до того, де більшість становили його земляки. Відповідно до особливостей його мови, поведінки, зовнішності він отримував прізвисько, яким у подальшому і іменувався.
Вітчизняні й іноземні історичні джерела описують позитивні і негативні риси запорозького козака. Серед позитивних: щирість, щедрість, винахідливість, гостинність, чесність, хоробрість, жартівливість, любов до музики та пісні. Водночас козаки любили похвалитися подвигами, зброєю, одягом, їм були притаманні легковажність, безпечність, схильність до лінощів і гультяйства в час , вільний від походу. Проте військовий обов’язок був для них понад усе.
Необхідність тримати запорозьке військо у високій бойовій готовності, постійна небезпека була причинами для того, що під загрозою смертної кари заборонялося приводити на Січ жінок. Козаки, як правило одружувалися у досить поважному віці, їхні сім’ї жили в козацьких слободах або в різних регіонах України.
У походах і боях козаки дотримувалися суворої дисципліни, за найменше порушення якої карали смертю. Вищим був суд кошового отамана.
Запорожці були глибоко віруючими людьми. Усі важливі справи козаки починали після молитви. Православна віра згуртовувала різних по національності запорожців.
V. Закріплення нових знань учнів
1. Робота з підручником
Опрацюйте відповідний матеріал підручника і дайте відповіді на такі запитання:
- Назвіть причини виникнення українського козацтва.
- Що означає слово « козак » ?
- Де і коли виникли перші Січі ?
- Що ви знаєте про Дмитра Вишневецького ?
2. Тестування.
Дайте ствердну або заперечну відповідь на такі висловлювання:
1. Дике Поле належало Кримському ханству.
2. Перші згадки про українське козацтво датується серединою ХVІ ст..
3. Дике Поле інакше називалося Великий Луг.
4. Дмитра Вишневецького було страчено у Царгороді.
5. Хортицька Січ заснована 1556 році.
6. Фортецю на о. Хортиця заснував Дмитро Вишневецький.
VІ. Підсумки уроку
Заключне слово вчителя
Виникнення українського козацтва та Запорізької Січі було закономірним явищем української історії. Воно протистояло не тільки
турецько-татарській агресії, а й очолило національно-визвольний рух проти польського панування і боротьбу за власну державу.
VІІ. Домашнє завдання
1. Опрацювати текст підручника. Відповідати на запитання.
2. Підготувати повідомлення про життя і побут українських козаків

Автор: 

Солдатенко Тетяна Сергіївна, учитель історії, Срібненська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені А. Г. Черненка

Отримати сертифікат

Користувацький вхід