Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Використання інноваційних технологій на уроках світової літератури

0

Використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Навчання – це, безперечно, складний процесс, успішність якого залежить від багатьох складників, проте, мабуть, кожен погодиться, що найголовнішими його постатями є учні та вчителі. Якщо ж уявлення однієї зі сторін про саму суть процесу навчання розходяться з реальністю, то успішності від нього годі й сподіватися. Закінчуючи початкову школу, учні переходять до основної, стикаючись із проблемою адаптації, яка у декого триває семестр, а у декого весь навчальний рік. І тут перед вчителями виникає ще одна проблема – як зробити цей процес безболісним для учня і щоб він зайняв якомога менше часу? Особливо це стає відчутно, коли у шкільному розкладі з’являється новий предмет – світова література.
Викладання літератури, як ніякий інший шкільний предмет, потребує творчого підходу. Це зумовлено своєрідністю професійної діяльності, структурою та функціями предмету. Творчий чинник, який виконує роль загального в педагогічній діяльності, сценічно втілюється в праці вчителя літератури, що має складну психолого-естетичну природу й пов’язана з естетичними феноменами літературного твору. І хоча діяльність словесника безпосередньо не спрямована на створення нових естетичних цінностей, однак її не можна трактувати як репродуктивно-виконавську, здійснювати за готовими рецептами. Урок літератури вирізняється самобутнім характером, природною своєрідністю, неповторністю, оригінальністю, несхожістю на інші уроки. Це насамперед тому, що предметом вивчення у ньому є явище мистецтва слова. Жоден інший шкільний предмет не дає таких широких можливостей для особистісного спілкування з творіннями великих майстрів і відкриття їх ідейно-естетичних глибин. Якщо на уроках музики та образотворчого мистецтва вчителі лише епізодично ознайомлюють своїх вихованців з творами відомих композиторів, митців, скульпторів, то на кожному уроці літератури, починаючи з середньої ланки, учні безпосередньо доторкаються до неперевершених зразків слова, а у старших класах переходять до вивчення системного курсу зарубіжного письменництва, у них з’являється можливість не просто прочитати, а поглинути у вир проблем, мрій, захоплень героя, погодитись з думкою автора чи спростувати її, і нарешті, прожити життя героя. Від того, як вчитель зуміє організувати спілкування з творами класиків, залежить подальший культурний розвиток кожної дитини, її розумовий та духовний рівень, естетичні смаки та читацькі вподобання. На величезному значенні літератури в житті людства , загалом і людини, наголошував К. Паустовський: «Без любові до літератури й без знання її не можлива ні культура, ні створення нового вільного суспільства, ні вдосконалення самого себе».
Предмет світової літератури – специфічний. Це і наука (літературознавство) і мистецтво (художній твір), тому досягнути належного результату лише завдяки традиційним формам роботи майже неможливо. При цьому значною мірою нехтується мистецька складова уроку, процесу навчання. Ось чому необхідно планувати свою роботу так, щоб залучити дітей до творчого пошуку, щоб кожен зміг перевтілитися в образ літературного героя, спробувати свої можливості у ролі художника, поета …
Учитель – скрипаль дитячих сердець: як поведе смичком, таку мелодію й почує. Тому на своїх уроках я намагаюся розкрити глибинність літератури як мистецтва слова, навчити дітей мислити, висловлювати власні думки, доводити їх, аргументувати рядками з тексту; навчати розуміти світ і жити в ньому за законами Добра, Справедливості, Любові. Звичайно, щоб уроки були ефективними, мали результат, потрібно, щоб вони відбувалися за умови постійної активної взаємодії всіх учнів, тобто, має бути таким, де вчитель не є видавцем готової інформації, а виконує роль організатора процесу навчання, спрямовує учнів до сприйняття інформації, уміння її використати.
Методика викладання літератури постійно вдосконалюється. Вже у першій половині ХХ ст. педагоги використовували бригадно-лабораторний метод, роботу в парах, трудові екскурсії. І це давало певні результати. Розробки інтерактивного навчання можна знайти і в працях відомого українського педагога В. О. Сухомлинського, і вчителів новаторів 70-80рр. : Ш. Анімашвілі, Є. Ільїна та ін. значного розмаху використання інтерактивних технологій набуло наприкінці ХХ ст..
Сьогодні маємо нові розробки програм, нові форми та методи роботи. Здавалося б, немає простіше простого прочитати твір, показати на карті батьківщину письменника, визначити проблеми, які хотів показати автор. На допомогу прийшли новітні комп’ютерні розробки, і це взагалі полегшує роботу. Та не все так просто, коли у класі 5-8 учнів, діти з неблагополучних сімей, різний рівень підготовки. Але завдання перед кожним вчителем однакові, однакові вимоги. Практика доводить, що мислити, читати, думати (на кінець!) можуть всі: чи то діти з високим рівнем розвитку, чи то ті, хто йдучи до школи через складні сімейні умови не вмів тримати ручку в руках, не знав літер. Тепер головне покладається на вчителя: створити відповідну атмосферу, мікроклімат, обрати такі форми і методи роботи, щоб учні відчули задоволення, а не навчалися , аби відсидіти. І починати необхідно з найпростішого, найелементарнішого. Не всі прийоми можна використати відразу, не всі дадуть результативність, але пошук найоптимальнішого принесе задоволення учневі і вчителеві, дасть позитивний результат, заставить задуматися : чи правильно я вчинив? Чи правильний шлях обрав ? Отже, на допомогу приходять інноваційні методи навчання.
Однією з найпоширеніших форм роботи є групова, або кооперативна навчальна діяльність. Впровадження її у процес навчання потребує знання вчителем внутрішньої структури класу і психолого-педагогічних характеристик учнів;
*бездоганне володіння методикою його виконання;
* усвідомлення мети і завдання групової роботи;
* уміння забезпечити повноцінне функціонування групового навчання;
Щоб забезпечити належний рівень активності учнів під час виконання групових завдань, потрібно дотримуватися таких вимог:
1) Обсяг завдань має відповідати можливостям здійснення закріплення можливого мінімуму знань;
2) Рівень складності завдань мусить узгоджуватися з рівнем засвоєння певного навчального матеріалу;
3) Завдання повинні бути диференційованими.
Щоб вистачило часу на виконання інших видів робіт, потрібно нагадати учням про час, який доцільно використати на дане завдання, радити зосередитись на основному, працювати інтенсивно. У групі по можливості обирається консультант. Залежно від складності, а також дидактичної мети контролю на уроці можна заслухати відповідь кожного учня, або лише декого з групи. На підставі проведеного на уроці захисту виконання групового завдання оцінюється робота всієї групи, відзначаються виступи окремих учнів.
Найефективнішими прийомами групової роботи є такі:
- «навчання у грі»;
- «навчання у дискусії»;
- «мозковий штурм»;
- «мікрофон»;
- «рольова гра».
Оскільки найголовнішим завданням уроку літератури є формування активного, культурного, всебічно розвиненого читача, то прийом «навчання у грі» впливає на пізнавальну, емоційно-особистісну сферу учнів. Ф.Шиллер визначав, що у дитячій грі є глибокий зміст. Гра виховує впевненість у власних силах, активне ставлення до навколишнього, бажання бути активним творцем. У грі народжується здатність нестандартно мислити, обирати оптимальний варіант з-поміж наявних.
«Навчання у грі» можна використати як елемент уроку, елемент його етапу, і звичайно, як окремий урок. Свої функції гра на уроці виконує ефективно, якщо відповідає певним вимогам, серед яких:
• змістом гри є програмовий матеріал;
• застосовується гра у різноманітних формах;
• узгоджується гра з іншими дидактичними засобами;
• забезпечується всебічний розвиток особистості;
• цікава за змістом та формою, відповідає віковим особливостям учнів;
• стимулює мотивацію навчання;
• організовується так, щоб учні максимально використовували матеріал.
Французький вчений Жан Анрі Фабр говорив: «Школа правильної керованої гри відкриває дитині вікна у світ і надійніше, ніж читання». Цю думку можна обов’язково доповнити, що «гру потрібно поєднувати з читанням: вдумливим, обґрунтованим, серйозним». Цікаво проходять підсумкові уроки-ігри. Пропоную фрагмент підсумкового уроку з використанням гри «Щасливий випадок» у 6 класі по закінченні І семестру.
Клас ділиться на дві команди-сім'ї, кожна обирає назву, мотивуючи вибір.
Конкурс «Далі, далі…» (за 1 хвилину команді пропонується дати якомога більше відповідей на запитання).
Запитання для команди 1.
1. За скільки днів Бог створив світ? (6 днів)
2. Які імена дав Бог першим людям? (Адам, Єва)
3. Як звали синів Адама та Єви? (Каїн, Авель)
4. Як Господь вирішив покарати людей? (Потоп)
5. Як називались учні Ісуса? (Апостоли)
6. Як називають свято Святого Воскресіння Спасителя? ( Пасха)
7. Який плід став причиною троянської війни? (Яблуко розбрату)
8. Як називають слабке місце людини? (Ахіллесова п’ята)
9. Подарунок греків троянцям. (Троянський кінь)
10. Ім’я матері Ісуса. (Марія)
11. За слов’янською легендою світ утворився з… ( яйця)
12. Що приніс людям Прометей? ( Вогонь)
13. Геракл – означає … ( сильний)
14. Титан – той, хто… (будує світ)
15. Тиран – той, хто… ( руйнує світ)
16. Основоположником жанру байки є … (Езоп)
17. Кому з байкарів дісталася у спадок батькова скринька? ( Крилову)
18. Назвіть байку, персонажем якої є вовк. («Вовк і ягня» )
19. Повчальний висновок байки. ( Мораль)
20. Найвидатніший український байкар. ( Глібов)

Запитання для команди 2.
1. Спроба людини пояснити те, що відбувається навколо неї. (Міф)
2. Найвищий Бог на Олімпі. (Зевс)
3. За яку провину прикували Прометея? ( Приніс людям вогонь)
4. Хто звільнив Прометея? (Геракл)
5. Найбрудніше місце. ( Авгієві стайні)
6. Коротке, здебільшого віршоване оповідання з повчальним змістом. ( Байка)
7. Повчання у байці. ( Мораль)
8. Художній засіб, що означає перебільшення. ( Алегорія)
9. Езопова мова. ( Іронічне висловлювання з натяком на щось)
10. Французький байкар. (Ж. де Лафонтен)
11. що висіло на дверях домівки Скруджа? ( Молоток)
12. Хто розпочав мандри Скруджа в минуле? ( Дух минулого Різдва)
13. Геракл став вільним, коли переміг … ( Пса Кербера)
14. Якою зброєю Геракл переміг лева? ( Палицею)
15. Основоположник байки. ( Езоп)
16. Що відрізняє байки Езопа від ін.? ( Прозова мова)
17. Геракл означає. ( Уславлений Герою)
18. Казкові істоти, напівлюди- напівконі. ( Кентаври)
19. Оселя богів. ( Олімп)
20. Дружина Зевса. ( Гера)

Конкурс « Ти – мені, я – тобі». Команди по черзі ставлять одна одній запитання.
Конкурс «Темна конячка».
Запитання команді 1. Як Геракл вичистив Авгієві стайні?
Запитання команді 2. Що ще доброго зробив Геракл, крім 12 подвигів?

Конкурс «Усього потроху». Команди складають кросворди за матеріалом вивчених тем.

Розвивальні інтелектуальні ігри навчають дітей не просто користуватися вже набутими знаннями, а й граючись, пізнати разом з героями їх світ. Діти з цікавістю сприймають такі форми роботи, що стосуються «навчання у грі».
Літературні вікторини:
А) «Впізнай героя за його портретом»;
Б) «Впізнай героя за його реплікою»;
В) «Впізнай героя»;
Г) «Чи уважний ти читач?»
Д) «Впізнай твір за його уривком».
Так, наприклад, проводячи підсумковий урок у 8 класі, пропоную вікторину «Чи знайомі тобі ці твори?»

1. «Я їх навчив вигойні ліки змішувать,
Щоб цим перемагати всякі хворості.
Для них я різні віщування способи
Установив, і перший сни я визначив,
Що справджуються; роз’яснив я значення
Прикмет дорожніх, і таємних висловів…
Есхіл «Прометей закутий»

2. «Тамбо, на тому щиті, прозираючи роки майбутні,
Вирізьбив владар огню італійців майбутні пригоди,
Римського роду тріумфи, Асканіїв рід знаменитий
І незліченні усі, послідовно проваджені війни.
Вергілій «Енеїда»

3. Роланд відважний, мудрий Олівер,
Усім відомі доблестю своєю,
Озброєні, на коней посідали.
Їм краще вмерти, ніж уникнути битви.
Смілі графи, а слова їх горді.
«Пісня про Роланда»

4. Щасливі квіти й благовісні трави,
Прим’яті донною на самоті;
Пісок, що береже сліди святі
Чудових ніжок під листком купави;
Петрарка «Сонет 162»

5. «Підрихтувавши отак збрую, спорудивши як слід шолома, прибравши ймення коневі своєму і собі самому, вважав наш лицар, що тепер лише за одним ділом стало – знайти собі даму до закохання, бо мандрований рицар без любові – то все одно, що дерево без листу або тіло без душі…»
М. Сервантес «Дон Кіхот»

6. «Чи бути, чи не бути – ось питання,
Що благородніше? Коритись долі
І біль від гострих стріл її терпіти,
А чи, зіткнувшись в герці з морем лиха,
Покласти край йому? Заснути, вмерти –
І все.
Шекспір «Гамлет»
З’ясовуючи рівень засвоєння знань учнями з теми «Літературна балада» у 7 класі, пропоную поряд з іншими завданнями ще й таке: Впізнати автора твору і дати стислу характеристику його творчості (завдання записані на картках і можуть бути використані для групової роботи).
1. Тургенєв назвав його чистим джерелом поезії» (Р. Бернс)
2. Його називають національною гордістю польського народу. (А. Міцкевич)
3. Він один з найпопулярніших англійських письменників ХІХст., а «Острів скарбів» - його найкращий пригодницький твір, яким уже понад століття зачитуються у всьому світі. (Р.Л.Стівенсон)
4. Він народився на території Білорусі, що межує з Волинню, неподалік від озера Світязь. (А. Міцкевич)
5. Т.Г. Шевченко називав його Поетом великим і народним», а В. Скотт згадував : «Мені було 15 років, коли він вперше з’явився в Единбурзі, але добре розумів і відчував, який великий інтерес представляють його вірші, і готовий віддати все на світі, аби з ним познайомитися». (Р. Бернс)

Автор: 

Марчук Світлана Йосипівна, вчитель світової літератури Ворсівської ЗОШ, Малинського р-ну, Житомирської обл.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід