Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні

1

6 клас
Тема. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні
Мета: вчити дітей розпізнавати групи прикметників за значенням, визначати розряд прикметника, вжитого у переносному значенні; розвивати вміння робити спостереження над мовними явищами, будувати алгоритм та працювати за ним, формувати комунікативні вміння та навички; виховувати любов до природи рідної землі, її багатства та краси.
Обладнання: Таблиці “Прикметник як частина мови“, “Групи прикметників зазначенням” алгоритм, індивідуальні диференційовані картки, тексти на переносних дошках, підручник.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Хід уроку
І.Організаційний момент
Сьогодні ми продовжимо розпочату на минулих уроках тему. Будемо вчити прикметник і говорити про природу рідної землі, вчитись бачити її красу та багатство. Тому девізом нашого уроку нехай стане народне прислів’я: “Де рідний край, там і рай”.
II. Актуалізація опорних знань
• Фронтальна бесіда
1. Який розділ науки про мову ми вивчаємо? (Морфологію)
2. Що вивчає морфологія? (Частини мови, їх значення, ознаки)
3. Яку частину мови ми вивчаємо? (Прикметник)
4. До яких частин мови вона належить? (Самостійних)
5. Чому до самостійних? (Має спільні риси з іншими самостійними
частинами мови)
6. Про які спільні риси самостійних частин мови ми говорили? (Загальне
значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль)
7. Назвіть загальне значення прикметника, морфологічні ознаки,
синтаксичну роль. (Прикметник називає ознаку предмета, змінюється
за родами, числами, відмінками, в реченні виступає означенням і рідше
присудком)
8. В текстах якого типу мовлення найчастіше використовується
прикметник? (Описах)
9. В текстах якого стилю мовлення найчастіше використовується
прикметник? (Художнього)
10. Як називається художнє означення? (Епітет)
11. Доберіть епітети до слів: море, Україна, мова, очі. (безкрає, вишнева, солов'їна, глибокі)
12. Якою роблять нашу мову прикметники? (Виразнішою, мелодійнішою,
багатшою)
Отож, за допомогою прикметників ми будемо вчитись бачити красу і велич природи нашої Батьківщини, а слова і вирази, з якими працюватимемо, як я вам говорила на попередніх уроках знадобляться нам через кілька уроків для написання твору - опису природи за картиною.
• Робота з реченнями.
Чарівний світ пливе переді мною: сині води, білі піски, хати на високих берегах.
З гр. — виписати прикметники, поставити питання, визначити рід, число, відмінок.
2 гр. - виписати словосполучення чарівний світ, зробити його розбір, дібрати синоніми до прикметника.
1 гр. - додати в речення ще 2 словосполучення "іменник + прикметник", щоб вони продовжували ряд однорідних членів.
III. Оголошення теми та мети уроку
Погляньте на таблицю “Прикметник як частина мови”. На що ми ще не звертали увагу?
Запишіть тему уроку.
Давайте разом визначимо мету нашого уроку.
IV. Пояснення нового матеріалу
• Текст на переносній дошці
Знайти прикметники, підкреслити, поставити питання.
Повітря бриніло пташиними голосами. Горобині хвостики стирчали козирком. Синички в чорних фартушках і жовтих светрах вихвалялися: “Підсиню небо!” Щиглики бились у хатні вікна.
На які питання відповідають прикметники?
Які прикметники відповідають на питання ЧИЙ?
Що вони означають?
• Усний експеримент
1. Приєднати до прикметників слово "дуже".
2. Утворити ступені порівняння.
3. З якими прикметниками цього не можна зробити?
4. Що означає прикметник “хатні”?
• Робота з підручником
Прочитаємо правило на сторінці 185.
Які прикметники називають якісними, відносними, присвійними? Визначте розряд прикметників, вжитих у реченнях на дошці.

• Побудова алгоритму
Дайте визначення слову “алгоритм”. Навіщо ми його будуємо? Як допомагає алгоритм у роботі?

1. На яке питання відповідає прикметник?

Чий? Який?
Присвійний 2. Чи поєднується прикметник зі словом “дуже ”,
чи утворюються ступені порівняння?

Так Ні
Якісний Відносний
• Розгляд таблиці “Творення присвійних прикметників”
Давайте розглянемо таблицю “Творення присвійних прикметників”, назвіть суфікси, за допомогою яких творяться присвійні прикметних від осіб чоловічої статі, жіночої статі, тварин.
V. Первинне закріплення
• Самостійна робота
Визначити групу прикметників за значенням:
Молода вербичка, солов’їна пісня, вишневий садок, лисяча нора, зимовий день, красива берізка.
(Виокремлюється група дітей, які виконали завдання без помилок, швидше, ніж інші)
VI. Закріплення матеріалу, формування вмінь та навичок (робота з
індивідуальними диференційованими картками)
І в. Розподілити прикметники на три стовпчики: дерев’яний, тітчин, ведмежий, ніжний, срібний, широкий.
П в. Колективна робота. Вправа 223 (1-3 речення). Прочитати, вибрати прикметники, виписати їх, визначити розряд за значенням (торішнє, весняна, шовковиста, ніжні, золотистий). Після прочитання — бесіда: Уявіть собі наш український степ навесні, які трави та квіти ви бачите? Які трави змальовує автор?
(Поки П в. працює самостійно над третім реченням, перевіряється виконання роботи І в. З П в. виокремлюється група дітей, яка самостійно вибрала прикметники з третього речення та визначила їх розряд без помилок)

І в. Вправа 225 (1-2). Визначити групу прикметника за значенням. Інструкція до виконання:
1. Визначити значення прикметників (пряме чи переносне).
2. За значенням зробити висновок.
3. Якщо самостійно важко зробити висновок, то звернутися до
теоретичного матеріалу на сторінці 185.
П в. Розподілити прикметники на три стовпчики: Вовчий, Петрів, мідний, рідний, низький, чистий, ранковий.
ПІ в. Вправа 223 (4-5реч.) Ми назвали вже ковилу та горицвіт. Про яку ще траву йде мова? Прочитати 4 речення. Вибрати прикметники (стрімких, білим, дикі, колючі). Визначити розряд за значенням.
(Поки ПІ в. Самостійно працює над 5 реченням, перевіряється виконання П в. і потім ПІ в.)
Учні, які входять до І в., пояснюють випадки, коли прикметники переходять з одного розряду до іншого. Наводять приклади за вправою 225 (1-2). Колективно виконується вправа 225 (3-4).
Спільне речення (самостійне виконання)
Визначити розряд прикметника за значенням Казкову чарівну силі мають степові простори!
VII. Підсумок уроку
На які групи за значенням поділяються прикметники?
Які прикметники називаються якісними, відносними, присвійними?
Коли відбувається перехід прикметників із одного розряду в інший?
VIII. Домашнє завдання
Ст.112 - 114, впр.226, усно вправа 228 (ПІ в. - І, П в. - II, І в. - III.)

Додаток: індивідуальні диференційовані картки
І варіант
1. Розподілити прикметники у три стовпчики:
Дерев’яний, тітчин, ведмежий, ніжний, срібний, широкий.
2. Вправа 225 (1-2). Визначити групу прикметника за значенням.
Інструкція до виконання:
1. Визначити значення прикметників (пряме чи переносне).
2. За значенням зробити висновок.
3. Якщо самостійно важко зробити висновок, то звернутися до теоретичного матеріалу на сторінці 185.
ІІ варіант
1. Розподілити прикметники у три стовпчики: Вовчий, Петрів, мідний, рідний, низький, чистий, ранковий.

Автор: 

Сівер Лілія Анатоліївна, вчитель української мови та літератури

Отримати сертифікат

Користувацький вхід