Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Німецька мова для початкіців "Guten Tag!"

2

bannermet.gifМультимедійний підручник «GUTEN TAG!» (далі ЕНМК) призначений для засвоєння німецької мови на початковому рівні. Обсяг мовного й мовленнєвого матеріалу, система вправ і завдань в мультимедійному підручнику є оптимальними й відібрані та структуровані таким чином, що дозволяють сформувати у користувача уміння і навички спілкування у чотирьох видах мовленнєвої діяльності – говорінні (монолог, діалог), аудіюванні, читанні, письмі – за такими темами: Du und ich. Meine Familie und meine Freunde. Schule. Im Winter. Freizeit. Der Mensch. Natur und Umwelt. Jahreszeiten und Feste. Це дозволяє користувачеві висловлюватись у межах 5–6 речень у монологічному мовленні, 3–4 реплік у діалогічному мовленні, читати й слухати короткі тексти і розуміти їх зміст. Також учні засвоюють вимову та графіку німецької мови, у них формуються фонетичні, графічні й орфографічні навички, що забезпечують спілкування в усній та писемній формах на основі вивченого лексичного і граматичного матеріалу.

Мультимедійний підручник можна застосовувати у двох режимах:
1) для підтримки навчального процесу, в якому він відіграє функцію додаткового засобу в комплексі з відповідними друкованим підручником і робочим зошитом;
2) для автономного навчання, що дозволяє використовувати його самостійно, без будь-яких інших засобів.

Мультимедійний підручник застосовується для виконання навчальної та контролюючої/ самоконтролюючої діяльності. Тексти, діалоги і мовний матеріал, на якому вони побудовані, озвучуються, що забезпечує користувача зразками вимови та інтонування слів, словосполучень, речень. Зміст мультимедійного підручника узгоджується з підручниками та навчально-методичними посібниками з даного предмета. Використання мультимедійного підручника на уроці має регламентуватися санітарно-гігієнічними вимогами як у часі, так і в культурі (технології) роботи. Вчитель повинен чітко стежити за цими нормативами й забезпечувати їх виконання. На уроці кожний учень може працювати з мультимедійним підручником індивідуально, чітко дотримуючись методичних вказівок вчителя. За умов, коли не всі учні (групи) класу забезпечені окремими комп’ютерами, вчитель може організовувати навчальну діяльність за допомогою одного комп’ютера, демонструючи на екрані зміст програмного засобу. В таких випадках необхідно чітко стежити за діяльністю як усього класу, так і кожного учня окремо, спонукаючи школярів до активної комунікативної діяльності. Вправи і завдання комплекту комунікативно зорієнтовані, значна їх кількість виконується в ігровій формі. Всі ігри дидактично спрямовані. Частина з них передбачає засвоєння й активізацію нового мовного матеріалу, інші використовуються для повторення та узагальнення набутих знань, умінь, навичок, а також для здійснення самоконтролю рівня оволодіння мовним і мовленнєвим матеріалом.

Автор: 

ТМ Розумники

Отримати сертифікат

Користувацький вхід