Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


«Модель сучасного вчителя як конкурентоспроможного фахівця».

2

Проблема підготовки конкурентоспроможних фахівців (майбутніх учителів) в останні роки активно досліджується вченими різних наукових напрямків. Актуальність наукових робіт з цієї проблеми визначається соціально-економічними змінами в Україні, входженням України в єдиний освітній простір та стратегічними завданнями вищої освіти.
Так, одним із них у Програмі розвитку освіти в Україні на XXI ст. визначено досягнення якісно нового рівня мобільності та професійно-практичної підготовки фахівців

Автор: 

Шляхова Вікторія Володимирівна, вчитель І кваліфікаційної категорії, заступник директора з навчально-виховної роботи Новоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Запорізького району Запорізької області

Джерело: 

Андрійяко Т. Конкурентоспроможність як прояв акмеологічної культури особистості / Т. Андрійяко // Рідна школа. – 2011. – № 10. – С. 64-67.
2. Баєва О. В. Державне регулювання вищої освіти України в умовах інтеграції в Європейський освітній простір /О. В. Баєва // Економіка та держава. – 2010. - № 4. – С. 114-116.
3. Бакал Л. Формування конкурентоспроможної особистості в умовах особистісно зорієнтованого навчання / Л. Бакал // Школа. – 2011. – № 9. – С. 9-11.
4. Бігдан І. К. Інтелектуальний капітал студентів як запорука конкурентоспроможності випускників / І. К. Бігдан // Нова педагогічна думка. – 2011. – № 1. – С. 131-135.
5. Богосвятская А.-М. Одухотворять все, с чем имеешь дело: [размышления об учителе нового времени] / А.- М. Богосвятская // Завуч. – 2011. – № 28. – С. 19-22.
6. Бойко А. Проблеми розвитку української освіти в умовах євроінтеграції / А. Бойко // Вища освіта України. – 2008. – № 2. – С. 34-39.
7. Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи // Вища школа. – 2008. - № 7. – С. 78-125.
8. Гавлітіна Т. Теоретико-методологічна підготовка конкурентоспроможного педагога в системі післядипломної освіти в Україні / Т. Гавлітіна // Нова педагогічна думка. –2008. – № 4. – С. 4-8.
9. Гладушина Р. Психолого-педагогічні умови підвищення конкурентоспроможності випускиків / Р. Гладушина // Нова педагогічна думка. – 2011. – № 1. – С. 42-46.
10. Голубенко О. Національна структура кваліфікацій вищої освіти: проблема переформатування / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа. – 2009. – № 11. – С. 50-60.
12. Дем'янюк Т. Д. Використання інтерактивних технологій підготовки вчителя як конкурентоспроможного фахівця / Т. Д. Дем'янюк, Ю. І. Завалевський, Л. С. Мельничук. –К.-Рівне : РДГУ, 2008. – 178 с.
13. Дем'янюк Т. Д. Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість конкурентоспроможного педагога / Т. Д. Дем'янюк // Збірник наукових праць. – Рівне : РДГУ, 2009. – Вип. 1. – С. 5-8.
14. Дем'янюк Т. Д. Інноваційні технології підготовки конкурентоспроможного вчителя : [моногр.] / Т. Д. Дем'янюк, Н. С. Савінова, Г. П. Кособуцька ; М-во освіти і науки України, РДГУ. – Рівне : [РДГУ], 2009. – 382 с.
15. Дем'янюк Т. Д. Освітня програма підготовки конкурентоспроможного вчителя : навч. прогр. / Т. Д. Дем'янюк, С. О. Шидловька. – Рівне : РДГУ, 2008. – 13 с.
16. Дем'янюк Т. Д. Сучасні організаційні форми розвитку конкурентоспроможного вчителя : навч.-метод. посіб. / Т. Д. Дем'янюк, Ю. І. Завалевський, С. О. Шидловська. – Рівне : РДГУ, НДЛ інноваційних виховних технологій, 2008. – 119 с.
17. Дем'янюк Т. Д. Сучасні організаційні форми формування конкурентноспроможного вчителя / Т. Д. Дем'янюк, Г. Т. Горецька // Науковий вісник НДЛ інноваційних виховних7 технологій / упоряд. Т. Д. Дем'янюк. – Рівне : РДГУ, 2007. –Вип. 3. – С. 88-95.

Сучасний учитель - сучасна зарплатня! Ось проблема!!!

Отримати сертифікат

Користувацький вхід