Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Урок-узагальнення з теми «Складне речення»

0

Урок-узагальнення з теми «Складне речення» (9 клас)
Тема. Узагальнення й систематизація знань з теми «Складне речення».
Мета: поглибити знання учнів про складні речення, їхню структуру, смислові й синтаксичні відношення між частинами складних конструкцій; удосконалювати навички з пунктуації; розвивати вміння порівнювати й зіставляти різні мовні явища з метою цілісного сприйняття теми; з метою конкретизації знань сприяти осмисленому формуванню вмінь розмежовувати синтаксичні складні й ускладнені єднання та прості речення з однорідними членами; сформувати вміння передавати ті ж самі думки різними типами складних речень; виховувати інтерес до культури мовлення та повагу до рідної мови.
Тип уроку: застосування знань і формування вмінь.
Обладнання: схеми, таблиці, картки-інформатори, модулі, зорові опори, алгоритми, дидактичний матеріал для дослідження, зіставлення й узагальнення та систематизації знань і вмінь.
Усвідомлення специфіки
складного речення – важливий крок
до розвитку культури мовлення.
К. Шульжук
Хід уроку
І. Організація уроку
1. Слово вчителя
Шановні старшокласники! Наш урок присвячений закріпленню знань із синтаксису з метою усвідомлення специфіки складного речення. У процесі нашої роботи увага однаковою мірою звертатиметься як на аналіз готових конструкцій на основі теоретичних знань, так і на їх конструювання, оскільки тільки при взаємозв’язку цих двох видів роботи можна навчитися розуміти природу складного речення.
З метою виявлення рівня ваших знань з теорії складного речення рекомендую виконати ситуативне завдання.
2. Ситуативне завдання
Уявіть себе архітекторами. Керівництво науково-дослідного об’єднання «Лінгвістика» доручило вам розробити проект будівлі «ССК» й порадило при цьому скористатися алгоритмом.
Алгоритм розробки проекту
1. Вивчення конструкції «ССК»; теоретичне обґрунтування сутності явища.
2. Виявлення складових елементів конструкції.
3. Визначення сутності кожного елементу.
4. Вибір конструктивної схеми будівлі.
Оптимальну допомогу у вирішенні проблеми (розробка проекту) надасть інформація, отримана у процесі фронтальної бесіди.

3. Фронтальна бесіда
- Назвіть типи складних речень.
- Пригадайте, як співвідносяться синтаксичні зв’язки і змістові відношення у складному реченні з двох частин і складному ускладненому реченні.
- Визначте основні синтаксичні зв’язки в сполучникових ускладнених реченнях.
- Поміркуйте, які змістові відношення між частинами складного речення, яку роль відіграють сполучники й сполучні слова при вираженні смислових відношень у складному реченні?
- Назвіть основні засоби, якими поєднуються частини складного речення; визначте роль кожного з наданих засобів.
Узагальніть набуту в процесі фронтальної бесіди інформацію і розробіть проект «ССК». (Робота виконується в групах; лідер групи захищає проект; підсумки підводить журі конкурсу проектів; корективи до проектів при необхідності вносить учитель).
ІІ. Лінгвістичний експеримент
1. Етап перший
Дослідження тексту. Установіть типи складних речень (складносурядні, складнопідрядні, безсполучникові) і засоби звязку їх частин; розставте в реченнях розділові знаки.
Пароплав хлюпостався у Дніпрі як велика біла качка. Старий капітан стояв на містку й мовчки дивився на воду інколи його погляд зупинявся на високій постаті худорлявого юнака в сірому сукняному костюмі. Це тривало лише мить і знову капітан дивився на лагідні висипи серед білих пісків на червоні шелюги й густі лози. Повесні у придніпровських лозах завжди співали солов’ї що своїм тьохканням ніби змагалися з шумом пароплавних коліс. Темними весняними ночами сповненими запахами прибережних трав і квітів капітан любив стояти на своєму містку слухати солов’їний спів і думати про свою молодість.
Тепер було літо соловейки вже давно замовкли ночі стали короткі й теплі. В такі ночі більше хилить до сну ніж до спогадів.
(За П. Загребельним)
2. Етап другий
Дослідження-пошук. Прочитайте речення, виявіть серед них ССК, охарактеризуйте речення з різними видами зв’язку; розставте розділові знаки, поясніть їх.
Але капітан дивився на того юнака в сірому костюмі і якась туга стискувала йому серце і молодість його власна молодість раптом глянула на нього з-за отих вуглуватих худих плечей і його друзі ступнули з далеких-далеких років і незримо стали поруч.
… Вони тоді ховалися з худобою в густих шелюгах на березі Дніпра. Коли з’явився перший пароплав набитий німецькими солдатами хлопці думали тільки про те як би знайти густіші кусти.
… Капітан вів свій пароплав до Києва і не знав чи повернеться назад і отой юнак мабуть теж їде до Києва і теж напевне не знає вдасться йому коли-небудь повернутися додому чи ні.
(За П. Загребельним)
3. Етап третій
Конструювання думки. Замініть наведені речення синонімічними: складносурядні – складнопідрядними, безсполучниковими; складнопідрядні – складносурядними, безсполучниковими; безсполучникові – складносурядними, складнопідрядними. Поясніть причини неможливості перетворень в окремі типи. Зробіть обґрунтовані висновки щодо синонімів типів складного речення.
Юнак повернувся обличчям до капітана пішов прямо до містка, по якому збирався спуститися по трапу вниз. Обличчя в нього видалося капітану знайомим: він уже десь бачив і оці темні великі очі, і оцей трохи облуплений сонцем ніс, і оце круте, як сани козирки, підборіддя.
… Юнак, мабуть, не належав до балакунів і, стенувши плечима, він став мовчки спускатися по трапу вниз.
… Андрій (так звали юнака) зробив пересадку на станції Ромадан. Пасажирські поїзди тут вже не ходили: всі лінії були забиті військовими ешелонами.
(За П. Загребельним)
4. Етап четвертий
Удосконалення пунктуації (робота в групах).
Осмисліть схеми «Розділові знаки у складному реченні». Придумайте й запишіть речення-приклади до правил, закодованих у схемах.
Схема 1
Типи речень Коли ставимо Коли не ставимо
ССР

СПР

БСР
, і
(і, та, а, але, зате, проте, або, чи-чи, ні-ні, або-або)

[ ], ( )
( ), [ ]
[ ], ( ), [ ]

[ ], [ ], [ ] (Одночасність)
[ ], [ ] (Послідовність)

і (й)
та (= і)

чи (= або), або

і (й),
та (= і)
чи (= або), або

і (й), ?!
та (= і)
чи (= або), або

[ ], (що коли …)
[ ], (кому …) і (від кого …)
[ ] (не коли …), (а який …)
[ ] (і чого), (і звідки)
(В той час як …) [ ]
(Перш ніж, лише, коли, навіть, якщо) … [ ]

___________________________

Символи: ССР – складносурядне речення;
ССП – складнопідрядне речення;
БСР – безсполучникове речення;
СДЧ – Спільний другорядний член.
Схема 2
Тире ставимо:
ССР – і (наслідковий зв'язок)

– і (швидка зміна подій)

– і (друге речення – висновок д
першого)

СПР (А що … ) – [ ]. (інтонаційне виділення)
(А хто …), – [ ]. (головна частина стоїть після підрядної і містить
висновок)
(Хто …) – [ ]. (друга частина виражає висновок, наслідок)

БСР – , – (умовні
зв’язки)

– , (порівняльні зв’язки)

– . (часові зв’язки)

Схема 3
Крапку з комою ставимо:
ССР ; і (частини далекі за змістом, в середині
їх є розділові знаки)
СПР [ ], (як …); (коли …); (коли …) (частини речення ускладнені і
далекі за змістом)
БСР ; , ; (частини далекі
за змістом, в
середині їх є
розділові
знаки)

Схема 4
СПР [ ], (щоб …), [ , (як …) ]: [ ] (друга частина коментує першу)
БСР
:

:

:

Увага! Завдання виконується в групах, учні яких мають право на вибір тієї чи іншої схеми.

5. Етап п’ятий
Лінгвістичне конструювання. Трансформуйте прості речення в різні типи складних синтаксичних єднань. Складіть зорову опору до теми «Розмежування складних і простих речень».
Прості речення Складні речення
Чорна хмара з-за лиману небо, сонце криє; синє море звірюкою то стогне, то виє (Т. Шевченко).
У човен натекло дощу. Настил простудно хлюпав холодною водою.
Тут вода текла повільніше. За човном біліла рівна неширока стежка (За Ю. Мушкетиком).
Може, навіть на одних кучугурах, на гарячих оцих пустирищах виростуть тоді зелені садки. Тут з’явиться місто чудове. Так буває в казках. Ми з тобою зараз млієм від спеки.

6. Індивідуалізовані завдання
Картка 1
З двох простих речень утворіть складне. Поясніть розділові знаки. Визначте у складному реченні синтаксичні центри. Обґрунтуйте свою думку. Поставте в реченні логічні наголоси.
Батько вже бачив війну. Він мерз у Пінських болотах, ховався в бур’янах од німців у дев’ятнадцятому році, був поранений петлюрівцями
(За П. Загребельним).
Знайдіть у реченні прийменники у – в; поясніть доцільність їх використання.
Картка 2
Картка 2
Зіставте два речення, визначте, яке з них просте, а яке складне. Аргументуйте свої думки.
1. Ліси, ліси, ліси …
2. Андрій стоїть на палубі, летить думкою над Дніпром, летить швидко-швидко, вже злетів у таку далечінь од рідного дому … (За П. Загребельним).
Поясніть правопис слів: швидко-швидко, злетів, вже.
Картка 3
Поміркуйте, чи можна поєднати в складне речення два простих речення. Обґрунтуйте свої думки.
Він дістав по черзі документи Коваленка, проглянув їх, сховав знову в конверт. Оддав його Андрієві й поляскав хлопця по плечу (За П. Загребельним).
Поясніть правопис слів: Коваленка, сховав, оддав.
Картка 4
Визначте тип речень, зверніть увагу на їх інтонаційне оформлення. Схарактеризуйте речення.
Я знаю, вночі Андрій ступив на київський перон. Я знаю: вночі Андрій ступив на київський перон.
Поясніть правопис слів: вночі, київський, перон.
Картка 5
Складіть розповідь про розмежування складних і простих речень. Наведіть свої приклади. При необхідності використайте «консультацію вчителя». Набуті знання оформіть монологом.
Консультація вчителя
А) ____??? , ____ ???. Завжди складне;
Б) ____ ???, ???. Складне, якщо неоднакові видо-часові
й способові форми;
В) ____ ???, _____. Просте з однорідними членами речення
при спільному присудку;
складне, друга частина якого – називне
речення;
Г) ____ ???, ???, ???. Просте, якщо однакові часові й способові
форми;
складне, якщо різні видо-часові й способові
форми дієслів-присудків;
Д) ____, ____, _____ . Складне, бо складається з трьох односкладних;
Є) Вставне слово чи словосполучення, _____ ??? . Можуть бути як прості,
так і складні;перевіряємо
інтонаційно.
ІІІ. Оцінювання й само оцінювання рівнів знань і вмінь з використанням різних методів
1. Метод триступеневого інтерв’ю.
Увага! Визначений метод – стратегія, коли учні беруть інтерв’ю один у одного з певної теми. Робота виконується в групах (4-5 учнів). Після кожного інтерв’ю проводиться ротація ролей.
Схематичне зображення методу.
Перший крок:

?

?

Той, хто бере Той, хто
інтерв’ю його дає
Другий крок:

?

?

Той, хто дає Той, хто бере
інтерв’ю інтерв’ю

Третій крок:

Партнери діляться
отриманими відповідями
Завдання для інтерв’ю:
- Які речення називаються складними?
- Які ви знаєте різновиди складних речень?
- Які складносурядні речення належать до розділових?
- Як співвідносяться частини складносурядних речень з граматичного і змістового боку?
- Як розрізнити підрядні сполучники й підрядні слова?
- Чому у складнопідрядних реченнях, в яких підрядна частина поєднує одне слово в головній частині, тісніший зв'язок між частинами, ніж у тих, у яких підрядне відноситься до всього головного?
- У яких складнопідрядних реченнях частини можна міняти місцями, а в яких ні?
- У чому особливість ускладнених речень? Чи можна допустити думку, що такі речення наближаються до тексту?
- Як співвідносяться сполучникові й безсполучникові речення?
2. Метод – мовний турнір
Увага! Робота відповідно до даного методу проводиться в групах. Спочатку учні обговорюють питання, а потім індивідуально використовують знання в ігрових завданнях. Підхід до формування груп різний. Спочатку вони формуються як гетерогенні, тобто включають учнів з різними здібностями, а потім як гомогенні (учні одного рівня). На першому етапі учні колективно вирішують завдання і роблять висновки, на другому етапі – беруть участь у змаганнях. Сутність змагання – почергова відповідь на запитання. Учасники гри виграють бали за кожне правильне вирішене завдання. Після турніру всі повертаються до своїх навчальних груп з індивідуальними зарахованими балами. Кожна команда робить загальний підрахунок, і за кількістю очок визначається група-переможець.
Які розділові знаки треба поставити між частинами ССР, СПР, БСР, ССК? Чому?
Київського училища Андрій не застав у місті воно виїхало на фронт обороняти українську столицю.
Хлопця влаштували на якусь військову машину яка йшла до Харкова і дали йому направлення у Харківське артилерійське училище.
Хай отой широкий рухливий танк підійде зовсім близько і хай він пірне своїм вразливим черевом у високу пшеницю і тоді з цієї пшениці вилетять маленькі снарядики сорокоп’ятиміліметрової гармати і пролижуть танк.
Закраїни гільзи зривали з виступів затвородержателі стальний клин наглухо закривав отвір постріл і вже новий жовтий лискучий патрон летів з рук заряджаючого курсанта Коваленка в округлу тіснину гармати.
Проте танкісти не відступають позаду Москва! Так влаштовано фронт відступаєш позаду Москва.
Постріл і танк котився на гармату. Ще постріл танк не зупиняється.
Він прислухався довкола дзвеніла тиша.
Він спробував бути сліпим і зрозумів яке то щастя все бачити мати змогу

читати спостерігати що робиться довкола тебе.
Ліве Андрієве око не бачило ні таблиці ні лікаря все розпливалося в невиразну водянисту пляму.
Він не пам’ятав як приймав з рук представника коробочку з орденом і посвідчення про нагородження не пам’ятав як йому пригвинчували орден на гімнастерку якраз навпроти серця а там закрутили його у своїх обіймах товариші по госпіталю цілували плакали сміялися і він сам сміявся й плакав од радості й щастя і все це було немов уві сні.
(За П. Загребельним)
ІV. Підбиття підсумків
Коментований диктант
Знову настав день. Андрій побачив, що він лежить у бліндажі, на земляній призьбочці. Він спробував поворухнутися й не зміг: на груди навалилось щось важке, мов камінь, і не пускало. Андрій трохи звів голову й застогнав. Уся його гімнастьорка була залита кров’ю, яка лилася з рани тепла й пахуча, і Андрій знав, що з нею виходить з тіла його життя. Лівою рукою він намацав у кишені пакет індивідуальної допомоги, тамуючи біль, розгриз зубами його оболонку і спробував затулити якось рану. Але вона була надто велика – мабуть, груди йому пробили дві або й три кулі. Одна з куль, видно розтрощила ребро, інакше не було б такого нестерпного болю при кожному русі. Так-сяк заткнувши рану, Андрій трохи відпочив і спробував прислухатися до того, що діялося нагорі.
… Він опам’ятався аж уночі і одразу ж відчув, що над усе хоче пити. Спробував підвестися – не зміг. А тіло палало вогнем і благало, щоб залили той вогонь свіжою прохолодною водою. Андрій знав, що варто лише йому вибратися з цього бліндажа й поповзти до яру, на дні якого тече струмок, він нап’ється і одразу ж забуде про свої муки – не буде більше горіти в оцьому незгасному, пекучому полум’ї.
(За П. Загребельним)
V. Домашнє завдання
Високий рівень
1. Напишіть переказ тексту публіцистичного стилю, використайте в переказі різні типи складних речень (Додаток 1).
2. Складіть складнопідрядні речення за схемами:

А) [вк. з сл. ( де …), ( де …) … ]

Б) [ ], (який …), (що …)

В) [ ], бо ( ), бо ( ), бо ( ).

3. За схемою «Теза – докази – висновки» побудуйте роздуми, взявши за основу подані народні прислів’я: рідна земля – золота колиска; згода дім будує, а незгода руйнує.
Достатній рівень
1. Складіть речення за схемами:
Той …, завжди … . Якщо …, то … . Коли б …, тоді … . Хоч …., проте …. .
2. Із кожної пари простих речень утворіть СПР з різними видами зв’язку. Намалюйте схеми речень.
1. Дівчата готувалися до спартакіади. Вона мала принести успіх. 2. Майбутня акторка захопилася читанням драматичних творів. Вони відіграли важливу роль у пробудженні її хисту. 3. Пустельна дорога йшла між гречкою. Вона лежала, неначе пахучий туман. 4. Я виходжу у дорогу. Добуваю слово з свого серця. 5. Це мій край зелений, тополинний. Без нього жити я не можу. 6. Можна стати людиною. Вчися бачити людину в інших.
Середній рівень
1. Випишіть з текстів художніх творів речення різних типів; намалюйте схеми речень; прокоментуйте розділові знаки.
2. До поданих головних речень доберіть усі можливі варіанти підрядних речень:
Я радію …
Немає таких перешкод …
Місто … приваблювало туристів.
Правильно сприймай критику …
… , людині легше добитися успіху, визначити своє місце в житті.
Додатковий матеріал до уроку
1) Кожен знає: закон спирається на силу, на примус. А от на що спирається мораль? Мораль усього суспільства й мораль кожного з нас? Зроду-віку мораль трималася й тримається, як любили говорити древні, на «трьох китах».
Перший кит – це традиції й звичаї, що склалися в кожного народу. Ми їх засвоюємо змалку.
Другий кит – авторитет громадської думки. Одні вчинки своїх громадян суспільство схвалює, інші – засуджує. Цим воно регулює й спрямовує поведінку кожного з нас. Як багато важать такі поняття, як честь, добре ім’я! тепер це називається суспільним визнанням, а колись виражалося прислів’ям: «Що люди скажуть?»
Третій кит – найпідступніший. Справа в тім, що моральна поведінка є цілком добровільною! Насильно змусити бути чесним і порядним неможливо. Про високу мораль доводиться говорити лише за умови, що основою поведінки людини є совість. Мораль ґрунтується на свідомості кожного з нас!
Отже, мораль має три точки опори. Це засвідчує історія. Це закарбовано в перлинах народної мудрості. «Сумління – найкращий порадник», - так стверджує прислів’я. Іншим прислів’ям характеризують людину аморальну: «Ні сраму, ні совісті!» А третє прислів’я додає: «Хто честі не має, того й дрючком не проймеш».
(З журналу)
2) Його ім’я звучить у назві столиці нашої держави. Та відомо про нього вкрай мало.
Чи справді був князем засновник Києва? Літописець передав нам зміст іншої легенди, за якою Кий був звичайнісіньким собі чоловіком, який перевозив людей через Дніпро на своєму човні. Та повірити в те, що місто назвали іменем перевізника важко, тому що всі міста в той час і пізніше називали іменами правителів.
Та й сам літописець цю легенду заперечує. Він говорить, що не ходив би Кий до Царгорода, якби був звичайним човнярем. Літописцеві відомо, що Кий брав участь у військовому поході. Ось чому сам автор літопису впевнений, що Кий був князем.
Легенда про те, що Кий був перевізником, а може, навіть розбійником, прийшла з Новгорода. Тамтешні історики й літописці намагалися принизити Київ, щоб возвеличити Новгород. Ось з якої причини Кия «розжалували» у перевізники.
Київський літописець вигадкам протиставляє факти. Він розповідає, що Кий об’єднував руські племена, творив могутню державу, здійснював переможні походи в чужі краї.
Сучасна наука довела, що князь Кий – реальна історична постать.
(За М. Слабошпицьким)

Автор: 

Ісаєва Мальвіна Сергіївна, заступник директора із виховної роботи, вчитель української мови і літератури та світової літератури, навчально-виховне об'єднання №9 міста Хмельницького

Отримати сертифікат

Користувацький вхід