Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Бінарний урок(алгебра та географія). Машинобудування в Україні. Математична статистика. Способи подання математичної статистики при вивчені машинобудування.

0

Бінарний урок(алгебра та географія)

Тема: Машинобудування в Україні. Математична статистика. Способи подання математичної статистики при вивчені машинобудування.
Мета уроку: Дати уявлення про математичну статистику як розділ математики;сформувати поняття статистичних даних,сформувати знання про особливості машинобудування як галузі господарського комплексу України,значення структури,пояснити її роль в господарстві держави, принципи розміщення, показники виробництва,ознайомити із особливостями внутрігалузевих та міжгалузевих зв 'язків,ознайомити зі способами подання статистичних даних;вчити складати гістограми, частотні таблиці,діаграми.
Розвивати вміння роботи з тематичними картами,визначати моду, медіану та середнє значення вибірки,вміння виконувати порівняльний аналіз, робити висновки,вміння працювати в групах,спонукати до пізнавальної діяльності;
Виховувати працьовитість, активність, навички навчально-пізнавальної діяльності, інтерес до навчання, естетичне сприйняття інформації,формувати риси майбутніх господарів.

Тип уроку: Засвоєння нових знань і вмінь

Обладнання та наочність : опорний конспект , підручники: Алгебра 9 клас, Геграфія 9 клас;економічна карта України,географічні атласи, малюнки, графіки, таблиці, діаграми, картограми, презентація «Машинобудування в Україні»
Хід уроку
І. Організаційний етап
1. Вітання вчителя
- Доброго дня. Сьогодні ми проведемо незвичайний урок. Це буде урок і алгебри,і географії водночас.
2. Перевірка готовності до уроку.
Перевіряємо готовність учнів до уроку, налаштовуємо їх на роботу.
ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1.Робта з епіграфом .Вправа «Мікрофон»

Знання лише тоді є знанням, якщо його здобуто зусиллям розуму,а не памяті
Л.М. Толстой

2.Робота над таблицею.
-А зараз нам небхідно скласти та заповнити таблицю.

№ з/п Випробування Випадкова подія Вірогідна подія Неможлива подія
1 Розвиток чорної металургії Розвиток знизився на 10% Виробництво зросте на 20% Зникне з ринку економіки
2 Функціонування електроенергетики Поява ВЕС в с. Мостовому Використання дизельного біотоплива Виникнення АЕС у нашій місцевості в 2012 році
3 Застосування кольорової металургії Використання в виробництві одягу Виробництво машин та устаткування Використання у харчовій промисловості
ІІІ.Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів
а)Мотивація вивчення географії
-Давайте відтворимо,як починається ваш день. Мама з татом вас розбудили, підняли. Одразу ваша рука потягнулася до пульту телевізора, потім заглянули в мережу інтернет,чи бува ніхто не прислав вам нове повідомлення.Потім побігли на кухню і заглянули в холодильник, включили електрочайник та мікрохвильову піч щоб заварити чаю та підігріти бутерброд.Потім ,відповідно причепурилися перед дзеркалом, зробивши собі зачіску феном.А чи знаєте ви звідки до нас потрапили всі ці прилади?Яка галузь економіки займається виробництвом техніки, машин та устаткування?- Це галузь машинобудування.
б)Мотивація вивчення алгебри
-А щоб краще запам’ятати числові дані пов’язані з машинобудуванням ми ще розглянемо тему «Статистичні дані та способи подання статистичних даних», навчимося обробляти статистичні данні, порівнювати та аналізувати розвиток галузі, динаміку виробництва, виражати дані за допомогою полігону частот, гістограм, кругових та секторних діаграм.

ІV. Засвоєння нових знань і вмінь
План вивчення теми
1Значення машинобудування
2.Галузева структура машинобудування.Принципи розміщення.
3 . Показники виробництва.
4.Основні поняття математичної статистики
а)Математична статистика
б)Статистичне спостереження,його види
в)Вибірка та її характеристики
5.Характеристика галузей машинобудування. Способи подання статистичних даних
6. Міжгалузеві та внутрішньогалузеві зв’язки
7.Перспективи розвитку.Розв’язування задач

1. Перегляд фрагменту фільму,виявлення значення машинобудування.Запис основного в зошит
а)забезпечують технічне переоснащення господарського комплексу;
б)задовольняють споживчий попит населення на різноманітні прилади побутового призначення;
в)створюють економічний та оборонний потенціал країни
1а). Постановка проблемного питання
-Чому МБК називають «галуззю авангардної трійки»?(МБК повинно розвиватися швидше ніж інші галузі, щоб своєчасно забезпечувати їх устаткуванням)
2. Аналіз схеми « Галузева структура машинобудування» (показ слайдів)
3. Робота «експертної групи».
Специфічні особливості машинобудування:
• Наукоємність;
• Трудомісткість;
• Металомісткість;
• Дороговизна;
• Широкі виробничі зв’язки;
• Чинники розміщення;
( енергетичний, сировинний, споживчий, трудовий, науковий, зручне транспортування географічних положень).
4. Основні поняття математичної статистики.
Опорний конспект (алгебра)
Основні поняття математичної статистики
А)Математична статистика – розділ математики, який присв'ячений методам збору й обробки математичних даних та їх використанню для наукових і практичних спостережень.
Б)Статистичне спостереження - це спостереження за групою людей,явищ.
Статистичні данні – сукупність чисел, які дають кількісну характеристику ознак певних об'єктів та явищ, що нас цікавлять
Види статистичного спостереження
Суцільне(перепис населення) Вибіркове(група осіб-10-100)
Відібрану для спостереження сукупність об'єктів називають вибірковою сукупністю або вибіркою.

Способи зведення статистичних даних:

1) складання статистичного ряду;
2) складання статистичної таблиці розподілу вибірки;
3) складання полігона частот;
4) складання гістограм.
Приклад. Економіст, аналізуючи тарифні розряди працівників одного із цехів заводу, вибрав документи 20 робітників і виписав з них послідовність чисел, що вказують на тарифні розряди : 4;4;3;2;5;2;3;5;4;3;3;2;5;4;5;4;6;3;4;5 – вибірка, що піддається обробці.
Для обробки статистичних даних виконують їх зведення, тобто упорядковують, узагальнюють статистичні дані.
Способи зведення статистичних даних:
1) складання статистичного ряду;
2) складання статистичної таблиці розподілу вибірки;
3) складання полігона частот;
4) складання гістограм.
Приклад. Економіст, аналізуючи тарифні розряди працівників одного із цехів заводу, вибрав документи 20 робітників і виписав з них послідовність чисел, що вказують на тарифні розряди : 4;4;3;2;5;2;3;5;4;3;3;2;5;4;5;4;6;3;4;5 – вибірка, що піддається обробці.
Статистичний ряд цієї вибірки: 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6;
Статистична таблиця розподілу вибірки:

Тарифний розряд хі 2 3 4 5 6
Кількість робітників n 3 5 6 5 1

Полігон частот: Гістограма: Кругова діаграма:

5.Робота фірм по випуску транспорів машинобудування, літаків, кораблів, сільськогосподарських машин( характеристика роботи по випуску продукції, основні центри).

6.Краєзнавчий матеріал корабледування Миколаєва. Прийом «Мій проект»
V. Закріплення вивченого матеріалу
1.Відповідь на проблемне питання
- МБК повинно розвиватися швидше ніж інші галузі, щоб своєчасно забезпечувати їх устаткуванням
2.Історична довідка « Відомі статисти»
Вчитель: Термін "статистика" походить від латинського слова "статус" (status), що означає "певний стан речей", і використовувався спочатку в значенні як "сума знань про державу". Вперше цей термін ввів німецький вчений Г. Ахенваль в 1749 році, який видав книгу про державознавство. В наш час термін "статистика" використовується в трьох значеннях. По-перше, під статистикою розуміють особливу галузь практичної діяльності людей, яка направлена на збір, обробку і аналіз даних, що характеризують соціально-економічний розвиток країни, її регіонів, галузей економіки і окремих підприємств. По-друге, статистикою називають науку, яка займається розробкою теоретичних положень і методів, що використовуються у статистичній практиці. По-третє, статистикою часто називають статистичні дані, які подаються у звітності підприємств, організацій, галузей економіки, а також публікуються у довідниках, збірниках, пресі і які є результатом статистичної роботи. Особливість статистики полягає у тому, що статистичні дані повідомляються в кількісній формі, тобто статистика говорить мовою цифр, які відображають суспільне життя в його різноманітності. При цьому статистику, перш за все, цікавлять ті висновки, які можна зробити на основі аналізу цифрових даних. Статистика має стародавню історію, з появою держав виникла необхідність в статистичній практиці, тобто в зборі даних про наявність земель, чисельність населення, його майновий стан. В ІІ ст. до н.е. такий облік проводився в Китаї, Стародавньому Римі і Єгипті. У Стародавньому Римі був утворений перший статистичний орган - Ценз для проведення перепису вільних громадян. Перший перепис населення був здійснений в Греції в 2238 р. до н.е. З середніх віків і до наших часів збереглося зведення загального земельного перепису Англії - "Книга страшного суду". На Русі в Х-ХІІ ст. почали збір відомостей, пов'язаних з оподаткуванням. Реформи Петра І вимагали велику кількість точних статистичних даних, тому вводиться облік цін на хліб, реєстрація міст і міського населення, зовнішньої торгівлі, здійснюється облік шлюбів, народжень і смертності, нових фабрик і заводів. Капіталізм стимулював розвиток обліку і статистики. Поряд з простою бухгалтерією в Італії (початок ХІV ст.) з'явилась система подвійних рахунків. Статистика як наука почала розвиватися з середини XVII ст. за двома напрямками: описовому і математичному. Видатними представниками описової школи державознавства були німецькі вчені Г. Конрінг і Г. Ахенваль. Першою особливою рисою описового напрямку було те, що завдання статистики зводились до опису території держави, державного устрою, населення, релігії, зовнішньої політики. По-друге, в цих роботах був відсутній аналіз закономірностей і зв'язків суспільних явищ. Тому цей напрямок був далекий від сучасного розуміння статистики. Математичний напрямок було започатковано в Англії. Представники математичного напрямку або "політичної арифметики" висували для себе завдання виявити закономірності і взаємозв'язки економічних явищ за допомогою розрахунків. Свої висновки вони базували на числових даних. Серед них найбільш відомими були У. Петті, Ф. Гальтон, К. Пірсон, Р. Фішер. Вагомий внесок в розвиток демографії зробили У. Петті і Д. Граунт, а також вони і ввели в науковий обіг таблиці і графіки. У XVIII ст. були зроблені перші кроки до вивчення динаміки цін за допомогою індексів. Найбільш відомі роботи Дюпо і Карлі. Фундатором теорії статистики став А. Кетлє, з його іменем пов'язаний закон великих чисел. В Росії становлення статистичної науки почалось з розвитку описового напрямку (Г.К. Кірілов, В.Н. Татіщев, М.В. Чупров, К.Ф. Герман) і пов'язано з розвитком політекономії. Початок ХХ ст. характеризується інтенсивним розвитком математичної статистики і застосуванням її апарата у практичній діяльності. Питання теорії статистики знайшли своє відображення в працях всесвітньо відомих вчених С.Г. Струміліна, В.С. Нємчінова, Б.С. Ястремського, А.В. Боярського.
І група - Ахенваль Готфрід,Френсис Га?льтон,
ІІ група - Адольф Кетле, Карл Пірсон,
3.Усні вправи
1. Дано вибірку: 2;3; 2; 3; 4; 5; 7; 5; 9. Як записати її у вигляді:
статистичного ряду?
4. Дослідження динаміки виробництва легкових автомобілів. Робота з таблицями, схемами.
5. Коментоване розв’язування задач.Робота в групах.

Види продукції, тис. шт. 2000р 2004р 2008р 2010р
Легкові автомобілі 167,5 155,6 93,6 16,9
Трактори 135,9 106,2 16,0 5,4
Вантажівки 30,4 27,7 11,7 4,2
Екскаватори 10,0 11,1 2,9 0,9

а)Скласти статистичний ряд та визначити середнє значення вибірки за всі роки по кожній з підгалузей машинобудування.

б) За круговою діаграмою скласти статистичний ряд та визначити моду та медіану вибірки.
VІ. Підбиття підсумків уроку
1.Підведення підсумків ( рефлексія « Урок у вас викликав») «5 речень»
-Чи сподобався вам спосіб проведення сьогоднішнього уроку?
- інтерес; - байдужість; -нерозуміння;
2.Оцінювання учнів за картками само оцінювання.
Контрольні запитання
1. Наведіть приклади статистичних спостережень.
2. Які є способи подання статистичних даних?
3. Що таке полігон (частот)?
4. Що таке гістограма?
VІІ. Домашнє завдання
1) Опрацювати параграф;
2) Творче завдання « Моделювання супер машини та її реклама».
3) Скласти повідомлення Якби я був директором заводу «Океан».
4) Провести опитування «Якою технікою ви найчастіше користуєтеся в побуті?», скласти статистичний ряд, частотну таблицю, полігон частот.

Автор: 

Онищак Вікторія Семенівна - вчитель математики та Коніщева Олена Володимирівна-вчитель географії Мостівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Отримати сертифікат

Користувацький вхід