Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-

4

Організаційна інформація
Тема уроку Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-
Предмет Українська мова
Клас 5 клас
Автор уроку (П.І.Б., посада) Тарабанова Я.В., учитель української мови і літератури
Освітня установа Загальноосвітня школа № 7 Новокаховської міської ради
Коротка характеристика класу У 5 класі навчається 23 учні. Якість знань з предмету – 48%. Рівень уваги і мислення класу – достатній. В учнів переважає зорова пам ?ять. Важливе значення має мотивація .
Робоча атмосфера класу є сприятливою. Колектив класу дiяльний, живий, енергiйний.

Методична інформація
Тип уроку Урок вивчення нового матеріалу
Цілі уроку Пояснити особливості написання префіксів пре-, при-, прі-, сприяти зміцненню навичок їх виділення; поглибити знання учнів про вимову слів з префіксами пре-, при-, прі-; формувати вміння та навички творення нових слів з даними префіксами; розрізняти префікси пре- і при- за значенням; складати речення з використанням слів із префіксами;
розвивати мислення, увагу, спостережливість, пам ?ять, культуру усного мовлення;
виховувати інтерес до українських традицій і звичаїв.

Завдання уроку Сформувати в учнів уміння правильно писати слова з орфограмою «Букви е, и, і в префіксах пре-, при-, прі-»
Знання, уміння, навички, якості, компетентності, компетенція, які актуалізують, закріплять тощо учнів в ході уроку Учень правильно пише й обґрунтовує слова з вивченими орфограмами;
знаходить і виправляє орфоепічні й орфографічні помилки на вивчені правила;
складає речення і мікротексти з використанням слів із префіксами;
створює висловлювання відповідно до задуму, використовуючи ключові слова і речення, надаючи виразності мовному оформленню; визначає тему й основну думку тексту, висловлює своє ставлення до предмета мовлення;
використовує вивчені лексичні мовні засоби (синоніми) у стандартних і нестандартних мовленнєвих ситуаціях.

Технології, методи, форми роботи Бесіда, гра, пояснення, спостереження над мовним матеріалом, робота з підручником, «Орфографічний тренажер», дослідження-рекоструювання, «Мікрофон», «Незакінчене речення»,
«Злови помилку», «Мистецтво красномовства», «Острів мовних скарбів», лінгвістичне дослідження.
Необхідне обладнання і матеріали Ноутбук, комп ?ютерна презентація, мультимедійний проектор, екран, підручник.
Додаткова інформація
Використані джерела і література Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. – К.:Грамота, 2005.
-http://3net.org.ua/xochu-buti-gramotnim/14-pravopis-prefiksiv-pre-pri;
dosvidskrigun.blogspot.com/.../blog-post.ht..
Поради щодо логічного переходу від цього уроку до наступних На попередніх уроках учні повинні поглибити знання про значущі частини слова, удосконалити вміння визначати морфеми , знаходити і виправляти орфоепічні помилки .

Інше
I. Докладний конспект уроку

Хід уроку

І. Організація класу
- Посміхніться самі до себе, до мене, подаруйте посмішку один одному. Бачу, що у вас усе гаразд. Сподіваюся на такий настрій протягом уроку. Тим паче, що посмішка - це головна умова успіху, коли йдеш у гості або зустрічаєш гостей. Отже, ви готові розпочати роботу?

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
1. Робота з текстом
Прочитайте текст. (Слайд № 2)
Гостинність у звичаях українців
Слово «гість» - давнє, праслов ?янське. Первісне значення його – чужинець, чужоземець. Справді, чужинцями, гостями були в нас купці. Дороги, якими вони прибували, називалися «гостинець», та й привозили чужоземці теж гостинці.
Стародавні звичаї веліли, щоб гість, зайшовши на подвір ?я , бодай на хвилинку вступив до хати. Гостя садовили на найкращому місці, запрошували до столу. Сидячи за столом, гості повинні були чекати запрошення до страви. Коли гостина була святкова, то дітей за стол не садили, господарі теж не сідали : господиня подавала їсти і припрошувала жінок, а господар – припрошував чоловіків. Нечемним вважалося, коли гість брав зі столу страви сам, без припрошення. Кожного гостя, який уже прощався , господарі проводжали аж на двір або за ворота ( За митрополитом Іларіоном).
Бесіда
-Яке первісне значення слова «гість»?
- Які звичаї вам запам ?яталися?
-Яких з них ви дотримуєтеся?
- Визначте тему та основну думку тексту, тип і стиль мовлення.
-Що означає слово «припрошувати»?
-Який префікс у ньому вживається?
-Чи є в цьому тексті ще слова з префіксами при-? Запишіть їх.
-Чи можете ви пояснити, чому в цьому префіксі пишеться літера и?
2. Бесіда
- Згадайте, що називається префіксом?
-Для чого служать префікси у словах?
-Чи змінюється лексичне значення слова зі зміною префікса?
3. Гра «Префікс чи ні?» (Слайд 3)
З ?ясуйте, чи є префікс у словах прихід, природний, приказка, премудрий, премія.
Зробити звуковий запис слів премудрий і прихід . Як вимовляються ненаголошені голосні в префіксах пре-, при-?

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація практичної значущості виучуваного
«Незакінчене речення» …(Слайд 4)
-Сьогодні на уроці…
А епіграфом уроку стануть слова київського князя Володимира Мономаха:
«Над усе шануйте гостя, відкіля б він не пр..йшов: чи простолюдин він, чи знатний, чи посол». (Слайд 5)
- А яку літеру слід писати у слові прийшов, ви скажете наприкінці уроку.
ІУ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу
1. Пояснення
Ненаголошений голосний звук ІеІ у префіксах пре- , як і у коренях слів, вимовляється наближено до ІиІ. Ненаголошений ІиІ у префіксах при- у вимові наближається до ІеІ. Щоб не помилитися у написанні префіксів пре- і при- , треба розрізняти їх за значенням.
2. Спостереження над мовним матеріалом (Слайд 6)
-Яке загальне значення слів прийшов, приїхав, прибіг? (Наближення до чогось)
-Яке загальне значення слів пришив, приєднав, прибив? (Приєднання до чогось)
-Яке загальне значення слів приморський, придорожній, пришкільний? (Перебування біля чогось)
-Яке загальне значення слів присів, приліг, призупинився? (Неповнота, незакінченість дії)
-Зробіть висновок про написанни префікса при-.
(Слайд 7)
-Яке загальне значення слів предобрий, прегарний, пречудовий? (Вища міра ознаки, перебільшення)
-Яким словом можна замінити префікс пре-?
-Зробіть висновок про написанни префікса пре-.
(Слайд 8)
-Префікс прі- вживається лише з трьома словами: прірва, прізвище, прізвисько.
3. Робота з підручником
-Перевіримо свої спостереження за підручником. Прочитаємо, чи співпадають наші висновки про написання префіксів пре-, при-, прі- з правилами, що подані в підручнику. (Ст. 181)
4. Фізкультхвилинка (Слайд 9)
Із-за парт всі миттю встали,
Гарно спинки підрівняли.
Вгору тягнемось усі,
Мов трава в дрібній росі.
Потім легко всі присіли,
Наче ноги заболіли.
Потім встали, руки в боки
І зробили два підскоки.
Каблучками цок-цок
І продовжим знов урок.
- Яке слово з вивченою орфограмою є в тексті фізкультхвилинки?

5. Поетична хвилинка (Слайд 10)
Прослухайте вірш. (Читає учень)
Що писати ПРЕ- чи ПРИ-?
Не турбуйся, друже.
Префікс ПРЕ- пиши завжди
замість слова “дуже”.

Хто премилий - дуже милий,
престарий - дуже старий.
Хто премудрий - дуже мудрий,
премалий - дуже малий.

Префікс ПРИ- пиши тоді,
коли мусиш щось зробити:
принести мамі води
чи гачок прибити.

ПРИ- тоді іще напишемо,
коли вкаже він наближення:
прибережний, приморський,
прикордонний, приміський.
- Чи всі правила написання префіксів пре-, при- названо в поезії?

УІ. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми
1. «Орфографічний тренажер» (Слайд 11)
Пр..бережний, пр..везений, пр..добрий, пр..хід, пр..красний, пр..землення, пр..рва, пр..шити, пр..битий, пр..хилитися, пр..звище, пр..скромний.
Самоперевірка (Слайд 12)
-Яку роль відіграє значення слова для правильного написання префіксів?
-Доберіть синоніми до слова прекрасний.
2. Дослідження-реконструювання (Слайд 13)
Замінити словосполучення словами з префіксами пре-, при-.
Дуже глибокий, не зовсім заглушений, дуже злий, злегка покритий пилом, не зовсім сів, дуже добри , невеликий мороз, лягти на кілька хвилин , посадка на землю, ділянка біля школи .
3. Лінгвістичне дослідження (Слайд 14)
Подумайте, які букви треба писати в словах:
пр..солоний і пр...солити. Поясніть свій вибір.
4. «Острів мовних скарбів» (Слайд 15)
Розкрити значення фразеологізмів. Записати, вставляючи пропущені букви.
Пр..хилити небо. Пр..красна половина . Пр..кусити язика . Пр..гріти гадюку за пазухою. Опинитися на краю пр..рви.
5. «Злови помилку» (Слайд 16)
Знайти слова , що містять помилки, записати їх правильно, пояснити правопис.
На березі моря жив-був дім. Дах перекосило. Пічка розвалилась. Труби переїхали набік. Вікна не відкриваються, двері не зачиняються. Долівка в щілинах. Колись давно в цьому будинку жили люди. Тоді він був новенький і гарний. А потім люди виїхали і будинок вийшов із ладу. Став сумувати і старіти. І сад біля будинку сумував і навіть здичавів від самотності. Яблука стали прикислими, а вишні – придрібними. Замість квітів привисока трава, кропива та будяки виросли. От і жив старий запущений будинок в пристарому запущеному саду.
Та одного дня листоноша преніс йому телеграму: "Преготуйся зустрічати гостей, які преїдуть здалеку. На приготування у тебе є два тижні." Зрадів будинок, що до нього повертаються люди і відчув себе знову молодим і повним сили. Недарма українська приказка говорить: «Гість в дім – радість в нім».
-Як цей текст пов ?язаний з темою нашого уроку?
5. «Мистецтво красномовства»
-За допомогою слів з префіксами пре-, при-, прі- сформулюйте правила поведінки в гостях, яких дотримується сучасне покоління.

У. Підсумок уроку
1.«Мікрофон» (Слайд 17)
-Якого значення надають словам префікси пре-, при-?
-Наведіть приклади слів з цими префіксами.
-Назвіть слова, які пишуться з префіксом прі-.
-Для чого необхідні знання про написання префіксів?
-Давайте повернемося до епіграфа нашого уроку. Яку ж літеру слід написати у слові прийшов? (Слайд 18)
-Чому?
2.Оцінювання роботи учнів під час уроку, мотивація оцінок.

УІ. Домашнє завдання (Слайд 19)
Обов ?язкове (І-ІІІ рівень) – П. 58 , впр. 439 ;
додаткове (ІУ рівень) – скласти казку про пригоди префіксів пре-, при-, прі-.

Автор: 

Тарабанова Яна Василівна, учитель української мови і літератури, зош №7 Новокаховськох міської ради

Отримати сертифікат

Користувацький вхід