Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Дебати як один із способів розвитку комунікативної компетенції при навчанні іноземній мові

0

В даний час освіта в цілому, і освіта вищої школи зокрема, знаходиться в процесі
модернізації і піддається істотним структурним, організаційним і змістовним змінам.
Соціально-педагогічна суть цих змін - забезпечення найбільшої особистісної
спрямованості і варіативності освіти, його диференціації та індивідуалізації. Ці зміни
є відповіддю на вимоги сучасного суспільства максимально розкрити індивідуальні
здібності і таланти, сформувати на цій основі професійно та соціально компетентну,
мобільну особу, що вміє робити професійний соціальний вибір і нести за нього
відповідальність; особистість, здатну відстоювати свою громадянську позицію.
Однією з цілей навчання іноземної мови у вищій школі є формування
самостійності, ініціативності, здатності до успішної соціалізації в суспільстві.
Реалізація поставлених цілей неможлива без використання сучасних освітніх
технологій і методів, до яких відноситься технологія "Дебати". Згідно "Тлумачного
словника" С.І. Ожегова і "Словника іноземних слів", дебати - це " обмін
думками на будь-яких зборах, засіданні".
Проте "Дебати", як технологія і метод мають свої особливості. Це не просто
вільний обмін думками з якогось питання. Даний метод являє собою формалізовану
суперечку за певними правилами і має рамковий характер. Для дебатів обов'язковою
умовою є наявність двох опонентів, які намагаються переконати третю сторону
(суддів) у правильності своєї позиції. У суперечці перемагає та сторона, яка більш
аргументовано захистить свою позицію.
Отже, можна сказати, що метою "Дебатів" є найбільш повне, всебічне опрацювання
будь-якої теми, вироблення критичного мислення, вміння відстоювати свою точку
зору.
"Дебати" вчать толерантно ставитися до чужого погляду на проблему. Так як
учасники суперечки переконують не один одного, а третю сторону і захищають
точку зору, що випала їм жеребком, і саме це дозволяє їм зберігати шанобливе
ставлення до опонентів.
Технологія "Дебати" універсальна за своїм характером, так як може бути
наповнена будь-яким змістом, використовуватися при вивченні будь-якого предмета,
у тому числі й іноземної мови. Вона є одним із способів розвитку іншомовної
комунікативної компетентності з одного боку, і навичок соціальної взаємодії з
іншого.
Однак специфіка іноземної мови накладає на "Дебати" свої особливості.
Давайте розглянемо критерії оцінювання спору:

* аргументоване подання точок зору;
* уміння ставити проблемні питання;
* поведінка учасників дебатів.

При оцінюванні дебатів іноземною ми вважаємо за необхідне враховувати також мову учнів, тобто:
* дотримання мовного етикету;
* грамотність;
* наповнення вокабуляром з вивченої тематики;
* фонетичне оформлення.
Вивчивши наявні в нашому розпорядженні матеріали, ми склали наступну схему реалізації даного методу на практиці:

definition of the situation;
• preparation for the debate (discussion in groups);
• report of team A;
• questioning: team B – team A;
• report of team B;
• questioning: team A – team B;
• discussion of information heard (in teams);
• arguments “against” (team A);
• questioning: team B – team A;
• arguments “against” (team B);
• questioning: team A – team B;
• decision making (jury);
• analysis of the debate;
• conclusion;
Наведена вище схема дуже докладна, покрокова, але її можна представити і в більш
загальному вигляді:
* визначення проблеми (питання);
* обговорення питання в групі або команді;
* первинний виступ команд з аргументами "за";
* обговорення отриманої інформації;
* другий виступ команд з аргументами "проти";
* прийняття рішень;
* рефлексія;
* висновок.

Хочеться звернути особливу увагу на обов'язковий самоаналіз учнів, виявлення
труднощів, з якими вони зіткнулися в процесі роботи, так як вони дають інформацію
про те, яким чином слід коригувати роботу вчителя (планування, повторення і т.д.), а
також і самостійну роботу учнів при підготовці наступних завдань.
Дебати - це актуальний і ефективний інтерактивний метод в організації процессу
вивчення іноземної мови. Крім того, дана педагогічна технологія та її елементи
здатні мотивувати студентів до самостійного вивчення іноземної мови та до
застосування її в комунікативних ситуаціях.

Автор: 

О.В. Терещенко
викладач англійської мови
ГЕМТ ДВНЗ «КНУ»

Отримати сертифікат

Користувацький вхід