Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Виховна робота - один із прийомів активізації при вивченні іноземної мови

0

Сьогодні особистісно-орієнтоване навчання ніким не заперечується, і саме виховна позааудиторна робота дозволяє підійти до кожного студента, як до єдиної і неповторної індивідуальності. Сучасний викладач повинен бути насамперед фахівцем в області спілкування з різними студентами, сприяти їх особистісному розвитку. Іноземна мова як навчальний предмет може мати великий виховний вплив, як в процесі навчання, так і у виховній роботі. Виховна робота з предмету входить в якості окремого компонента в навчально-виховну діяльність викладача. Гуртки, вечори, концерти, конкурси, олімпіади, стенди, газети - це всі можливості практичного застосування мови, підвищення інтересу студентів до мови, посилення їх мотивації і можливості практично застосовувати мову. Позааудиторна виховна робота з іноземної мови, якщо вона супроводжує весь курс навчання, успішно підтримує так звану близьку мотивацію, оскільки в кожній точці процесу створюються умови для застосування набутих знань, навичок, умінь, що в свою чергу забезпечує стійке позитивне ставлення до навчання. Під час проведення свят, вечірок, вікторин, конкурсів йде розширення світогляду студента, підвищення його загальної культури, залучення до культури народу, що його створив, до його духовного життя. Студенти знайомляться з традиціями, історією, літературою і багатьма іншими сторонами життя народу, що говорить мовою, що вивчається. Необхідно постійно підтримувати любов до мови, що вивчається. Адже любити мову, значить постійно працювати над нею. Не можна не погодитися з Р. Пальмером: "Вивчення мови має початок, але не має кінця". Позакласна робота відкриває широкі можливості у прищепленні любові до іноземної мови, у підтриманні постійної зацікавленості до її вивчення.
Чим керуватися, визначаючи стратегію планування виховної роботи? Які секрети технології цієї роботи? Звісно, важко відповісти на це питання однозначно, оскільки, як нам здається, кожен учитель, застосовуючи основні принципи цієї форми роботи, має свій індивідуальний підхід. Але в будь-якому разі у цій роботі діє принцип колективної взаємодії і принцип рольової організації навчально-виховного процесу. Дані принципи відповідають сучасним вимогам викладання іноземних мов, і про них не слід забувати. Необхідно пам'ятати і про створення таких умов, коли студенти з активних слухачів перетворювалися б в не менш активних учасників розмови, гри. Велику роль для активізації спілкування грає створення музичного фону, оскільки він забезпечує підсвідоме засвоєння матеріалу. Тому при підготовці заходу оголошується конкурс на підбір музичного супроводу, що також викликає великий інтерес у студентів.
Перш ніж приступати до позакласних заходів необхідно:
• визначити завдання (практичні, загальноосвітні, розвиваючі, виховні)
• визначити мету, яку переслідує викладач, проводячи той чи інший захід.
• визначити, який мовний матеріал (лексичні одиниці, граматичні структури) необхідно відібрати.
Для виховної роботи зі студентами необхідно також визначити спектр вправ і ситуацій для розвитку монологічного і діалогічного мовлення.
Головне завдання, яке стоїть перед викладачем іноземної мови - це навчання спілкуванню. А головною особливістю спілкування є його евристичність, тобто незапланированность, нестандартність, непередбачуваність, творчий початок. Природньо, загальний успіх у вивченні іноземних мов залежить від багатьох факторів - і від знання викладачем предмета, і від загальної його ерудиції, і його захопленості своїм предметом, вмінням запалити і захопити учнів своєю ідеєю, і навіть від людської чарівності і тієї теплоти, яка виходить від кожного слова і жесту викладача. Так само вчитель повинен володіти методичною майстерністю в організації позакласної роботи, щоб зуміти подолати багато негативних, гальмуючих чинників комунікативного порядку, що виникають найчастіше на заняттях. Коли ж студент бере участь у виставі, відвідує гуртки, він долає з більшою впевненістю бар'єр страху висловити свою думку неправильно, допустити помилки і отримати за відповідь низький бал. Готуючись до виступу, кожен учасник шліфує свою промову, працює над інтонацією, мімікою й жестами, щоб в результаті успішного виступу отримати заслужену нагороду: дружні оплески глядачів, відчути свою впевненість у вивченні іноземної мови. При цьому і викладач бачить результати своєї праці.
Потрібно відзначити ще один цікавий прийом залучення учнів до активного процесу навчання і розвитку розмовних і письмових навичок - це складання творів, оповідань, віршів, жартів, анекдотів. Такий вид роботи дуже важливий у навчальному процесі, тому що:
• це ключова частина розвитку особистості студента;
• і це дає студенту можливість використовувати іноземну мову, відчувати її, розвивати швидкість мови, що є основним аспектом творчості і означає бажання розвивати здатність говорити, слухати і брати участь у бесіді.
Звичайно, на це йде багато часу, і при цьому важливо правильно організувати роботу. Викладач повинен підказати сюжетну лінію, допомогти визначитися з формою написання, а також допомогти у підборі необхідної лексики. Обговорюється час, місце дії і хід подій, що відбуваються в оповіданні, характери героїв і передбачувані висновки. Студенти можуть писати розповіді або інсценування, малювати ілюстрації та постери до своїх творів, а також складати кросворди та вікторини за вивченими темами, складати вірші про рідне місто, готувати презентації. Такий вид роботи пропонує участь вже групи студентів. Групова робота доцільна головним чином там, де потрібні колективний розум, взаємодопомога і творчість. Групова робота розвиває здатність до спілкування, зміцнює міжособистісні відносини, вчить краще розуміти один одного, об’єктивно оцінювати не тільки інших, але і самого себе, забезпечує обмін знаннями і покращує умови для розвитку мовленнєвих умінь. Група здатна успішно працювати лише при оптимальному розподілі функцій між її членами. У цьому плані необхідно виділяти лідерів і консультантів, які розподіляють завдання, контролюють їх виконання і оцінюють результати.
Залучення студентів в практичну діяльність веде до набуття навичок і умінь конструювання власних знань. Звідси й диференціація та індивідуалізація навчального процесу та практичного застосування набутих знань в реальних умовах. У цьому плані дуже ефективна гра "Що? Де? Коли?".
При такому виді роботи здійснюється міжпредметний зв'язок, оскільки питання беруться з різних сфер нашого життя: літератури, фізики, історії, країнознавства, культурології і т.ін.
Після проведення будь-якого заходу необхідно проводити аналіз роботи, розглядати позитивні сторони і недоліки, зазначати, яких нових знань, умінь та навичок набули студенти. Причому при такому обговоренні активну участь повинні приймати самі студенти, що є важливим чинником у цій роботі.
У висновку доречно сказати, що проведення виховних занять та заходів підвищує інтерес до вивчення іноземної мови, розвиток навичок; відбувається повторення і закріплення вивченої лексики, розширення словникового запасу. Коли студенти грають у п'єсі, виконують пісні, декламують вірші, беруть участь у конкурсах та іграх, вони отримують велику естетичну насолоду, поглиблюють свої знання. І все це створює мотивацію, без якої немає успішного вивчення іноземної мови. Форми виховної позааудиторної роботи можуть бути досить різноманітними, але якщо цю роботу проводити регулярно, то вона, безсумнівно, дає гарні результати.

Автор: 

О.В. Терещенко
викладач англійської мови
ГЕМТ ДВНЗ «КНУ»

Отримати сертифікат

Користувацький вхід