Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Інтегровані уроки з української мови у 9 класі

1

Інтегрований урок
Складнопідрядні речення з підрядними причини , мети, умови
Мета: поглибити знання учнів про види підрядних речень у СКП; формувати вміння правильно визначати головне і підрядне речення, визначати засоби зв’язку між частинами складного речення , креслити схеми СКП, пояснювати розділові знаки; розвивати творчі та інтелектуальні здібності учнів; виховувати любов і повагу до творчості Т.Шевченка.
Тип: урок формування практичних умінь і навичок.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, словник, тексти для читання, портрет Т. Шевченка, ілюстрації картин Т. Шевченка.
«Шевченко для людей –
це безсмертний Прометей»
Народне прислів’я
Перебіг уроку
І. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.
ІІ. Розвиток неперервної пізнавальної активності учнів.
1) Експрес – опитування у формі вікторини
1. Які речення називаються складними?
2. Якими двома основними способами прості речення можуть об’єднуватися в складні?
3. На які групи поділяються сполучникові речення?
4. Які речення називаються складносурядними?
5. Які речення називаються складнопідрядними?
6. Чим відрізняються сполучники підрядності від сполучних слів?
7. Назвіть основні види підрядних речень.
2) Творче спостереження з елементами аналізу.
Завдання
а) Прочитайте текст, визначте тип і стиль мовлення. Доберіть заголовок у вигляді словосполучення. Дайте відповідь на запитання : « Про які визначні події з життя Тараса Шевченка говориться в тексті?»
Після смерті старого пана Енгельгардта його син поїхав служити до м. Вільно, взявши з собою чимало кріпосних слуг. Серед них був і п`ятнадцятирічний Тарас, проти прізвища якого в списку дворових управитель зазначив: «годиться на кімнатного живописця». Але хлопець залишився кімнатним козачком , тому що на першу ж вимогу пана мав розпалювати його люльку, подавати воду, виконувати різні дрібні забаганки. Але якийсь час Шевченко вчився в місцевих живописців , оскільки відома копія його роботи з гравюри «Погруддя жінки». Щоб стати майстром живописних справ , перемальовував потай і картини в панських покоях та музеї, збирав і також перемальовував лубочні картинки.
Саме тоді в безпросвітньому житті Тараса сталася одна відрадна подія: він познайомився і заприятелював з юною кравчинею на ім`я Ядзя. Дівчина виявила до нього увагу , турбувалася про нього, адже підтримувала словом співчуття, розраджувала в горі, учила польської мови , пошила йому навіть сорочку. Це справило сильний вплив на загнаного , але дуже вразливого , розумного, спостережливого юнака. Бідному сироті –кріпаку відкрився новий світ, світ вільних людей, не залежних від панської сваволі. Ще з більшою силою відчув Тарас несправедливість , протиприродність кріпацтва.
З тим , щоб мати власного живописця , уже оселившись у Петербурзі, поміщик законтрактував вісімнадцятирічного юнака на чотири роки Ширяєву – « різних живописних справ майстру».
Влітку, коли наставали білі ночі, Тарас обережно спускався з горища, куди поселив його Ширяєв, й прямував у Літній сад, щоб змальовувати скульптури. Одного разу його потаємні вправи побачив студент останнього курсу Академії мистецтв - Іван Сошенко, який згодом допоміг разом з друзями Є. Гребінкою, В. Жуковським , К. Брюловим , О. Венеціановим викупити талановитого кріпака з неволі. 22 квітня 1838 року Шевченко одержав відпускну, яка відкрила йому двері в світлий храм науки.
б) Випишіть складнопідрядні речення. На що вказують підрядні речення? На які питання вони відповідають? Якими сполучниками з’єднуються з головним реченням? Яке місце займають підрядні речення причини та мети стосовно головного? У яких стилях мовлення вони вживаються?
3) Дослідження - моделювання
а) Установіть відповідність між частинами прислів’їв. На які запитання відповідають підрядні речення? Якими сполучниками приєднуються до головного речення? Яку позицію можуть займати щодо головного ? Вислови записати
Як хочеш пропасти то не знали б , що таке день
Якби не було ночі то суха весна і сухе літо довго потриває
Якби так хотілось і під вербою рай
Якщо сухий грудень буває як не хочеться
Якби був хліба край то й соломки б підстелив
Коли б знав, де впадеш а жаби будуть
Аби вода то починай красти

б) Які з прислів’їв можна застосувати до біографії Тараса Шевченка?
4) Робота в парах. Самостійне складання опорної таблиці учнями на тему «Складнопідрядні речення з підрядними причини, мети , умови»
Види підрядних речень Значення підрядного речення Питання, на яке відповідає підрядне речення Сполучники Вказівні слова
причини причину дії, що відбувається в головному реченні чому? через що? з якої причини? тому що, бо, тому, через те що, оскільки, у зв’язку з тим що
мети мету дії, що відбувається в головному реченні з якою метою? для чого? навіщо? щоб, для того щоб, з тим щоб, аби, в ім`я того щоб
умови умову , за якої можлива дія в головному реченні за якої умови? якби, якщо(б), коли(б), аби, раз, як, як тільки то

ІІІ. Виконання системи практичних завдань
1. Інтелектуальна гра «Лінгвістичне лото»
(Учні отримують велику картку, поділену на дві частини, і маленькі картки зі складнопідрядними реченнями з підрядними мети та причини. Завдання полягає в тому, щоб розкласти малі картки на великій відповідно до їхніх характеристик. Перемагає той , хто правильно розкладе малі картки і виконає це завдання найшвидше Велика картка
Складнопідрядне речення з підрядним причини Складнопідрядне речення з підрядним мети

Малі картки
Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі - чужі люде, роблять лихо з вами ( Т.Шевченко, «Катерина»)

Візьме відра , опівночі піде за водою, щоб вороги не бачили.(Т. Шевченко, «Катерина»)

Не журиться катерина – слізоньки втирає, бо дівчата на вулиці без неї співають.(Т.Шевченко, «Катерина»)

А то лихо розказувать, щоб бридке приснилось! (Т.Шевченко, «Катерина»)

Бач , на що здалися карі оченята, щоб під чужим тином сльози виливать! (Т.Шевченко, «Катерина»)

Отож –то дивіться та кайтесь, дівчата, щоб не довелось москаля шукать ( Т.Шевченко, «Катерина»)

Не питайте, чорнобриві, бо люде не знають, кого бог кара на світі.(Т.Шевченко, «Катерина»)

Люде б сонце заступили, якби мали силу, щоб сироті не світило. (Т.Шевченко, « Катерина»)

Вийшов з хати карбівничий, щоб ліс оглядіти.( Т.Шевченко, «Катерина»)

Мабуть , добре Московщина в тямку їй далася, бо уночі тільки й знає, що москаля кличе. (Т.Шевченко, «Катерина»)

Заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. (Т.Шевченко, «Думи мої, думи мої…»)

Старий заховавсь в степу на могилі, щоб ніхто не бачив, щоб вітер по полю слова розмахав, щоб люде не чули, бо то Боже слово (Т.Шевченко, «Думи мої, думи мої…»)

Дасть мені він раду з вами , бо сам здоров знає, як то тяжко блукать в світі сироті без роду.( Т.Шевченко, «Гайдамаки»)

Сирота Ярема – сирота багатий, бо є з ким заплакати, є з ким заспівать. ( Т.Шевченко, « Гайдамаки»)

2. Інтелектуальна гра «Лінгвістичний феєрверк»
Завдання: відновити речення у первісному вигляді, накреслити їх схеми. З якої поезії Т.Шевченка взято ці рядки? Пригадайте мотиви твору. (Учні одержують за групами віддруковані аркуші з реченнями, елементи яких розташовані в довільному порядку, хаотично)
Перша група
Моєї, ви , і золотої, долі, не, й дорогої, мені, щоб, жаль, знали, долі , молодої.
Друга група
Щоб, не, плакав, де-небудь, прихиливсь, щоб, не , журивсь, він, він, то, у , москалі, оддадуть.

Третя група
Мені, ніколи, що, волі, здається, воно, не, святої, бачитиме, воленьки.
3. Взаємодиктант. « Дитинство Тараса Шевченка»
Завдання: напишіть під диктовку текст, визначте види підрядних речень,
обміняйтесь зошитами з товаришем по парті, перевірте написане, виставте оцінку.
Батьки Тараса Шевченка були кріпаками поміщика Василя Енгельгардта , якому в Звенигородському повіті Київської губернії належали великі маєтки , зокрема й села Кирилівка та Моринці. Родом з Кирилівки був і батько Тараса, з Моринців - мати. Поміщик , русифікований німець, відзначався своєю жорстокістю.
Майбутній поет народився 9 березня 1814 року в Моринцях. Коли хлопчикові не було ще й двох років , його батьки повернулися до Кирилівки, і тут, у вбогій хатині діда Івана, у тяжких злиднях минули дитячі літа майбутнього великого поета. Дід був свідком народного повстання проти польської шляхти 1768 року. Його розповіді захоплювали допитливого хлопця й на все життя запали в пам`яті.
Щоб Тарас виріс грамотним, батько віддав його в науку до дячка. У зв’язку з тим що навчання по церковнослов’янських книжках було тяжким, воно супроводжувалось систематичним покаранням учнів різками.
На 9-ому році Тарасового життя померла його мати. Батько одружився з удовою, яка мала своїх трьох дітей. Життя хлопця стало ще тяжчим. Незабаром помер і батько. В 11 років Тарас лишився круглою сиротою.
(За В. С. Бородіним)
4. «Мить творчості прекрасна…» Уважно розглянути ілюстрацію картини І. Їжакевича «Тарас – пастух».
Завдання : написати твір - мініатюру у художньому стилі мовлення вживаючи складнопідрядні речення ,
« Хлопець у свитині
Полатаній, у постолах;
На плечах торбина…»

ІV. Підсумок уроку. Рефлексія
а) Бліцопитування
1.Які речення називаються підрядними причини?
2.На які питання вони відповідають?
3.Підрядні речення причини пояснюють усю головну частину складного речення чи його частину?
4.Якими сполучниками приєднуються підрядні речення причини до головного?
5.Наведіть приклади складнопідрядних речень з підрядними причини , бажано про життя і творчість Т. Шевченка.
6.Які речення називаються підрядними мети?
7.На які питання вони відповідають?
8.Підрядні речення мети пояснюють усю головну частину складного речення чи його частину?
9.Якими сполучниками приєднуються підрядні речення мети до головної?
10.Наведіть приклади складнопідрядних речень з підрядними мети, бажано про життя і творчість Т. Шевченка.
11.Чому розриваються сполучники типу тому що, через те що, від того що тощо ?
12. Чим підрядні речення умовні відрізняються від підрядних причини?
б) «Мікрофон» . « Що найбільше сьогодні вам сподобалось на уроці?»

V. Домашнє завдання
Скласти 5-6 складнопідрядних речень з підрядними мети, причини, умови.
Підготувати усне повідомлення у науковому стилі мовлення на тему «Складнопідрядні речення причини, мети, умови» за параграфом 17 підручника.

Інтегрований урок

Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими , допустовими.
МЕТА: ПОГЛИБИТИ ЗНАННЯ УЧНІВ ПРО СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ, ВИДИ ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ У СКЛАДНОПІДРЯДНОМУ; ФОРМУВАТИ ВМІННЯ ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧАТИ ВИДИ ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ У СКЛАДНОПІДРЯДНИХ, ВИЗНАЧАТИ ЇХ БУДОВУ І ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ , ПОЯСНЮВАТИ РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У СПР, РОЗВИВАТИ ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ УЧНІВ ; ВИХОВУВАТИ ЛЮБОВ І ПОВАГУ ДО ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА.
ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань.
Обладнання: підручник, тексти, картки із завданнями, ілюстрації до картин Т.Шевченка «Автопортрет», «Катерина».
«Хто з Шевченком знається,
той розуму набирається»
Народне прислів’я
Перебіг уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.
ІІ.ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ З ТЕМОЮ, МЕТОЮ Й ЗАВДАННЯМИ УРОКУ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ .
1.Уявімо складнопідрядні речення з підрядними обставинними у вигляді квітки.

.

2. Одна пелюстка квітки пуста. Яких підрядних обставинних речень тут не вистачає?
3.Технологія «Мікрофон». Озвучування очікуваних результатів.
4.Проблемне запитання уроку (на дошці).
Чи правий Д. Білоус, вважаючи синтаксис «душею мови»?
ІІІ. Розвиток пошукової пізнавальної діяльності учнів
1.Спостереження над мовним матеріалом у зв’язному висловлюванні
Завдання:
а)прочитати текст, дібрати заголовок, стисло переказати;
б)виписати складнопідрядні речення, визначити види підрядних речень.
- Види яких підрядних речень вам важко визначити? Чому?
У 1853 році комендантом Новопетрівського укріплення став І. Усков, який походив з роду запорозьких козаків. Тарас Шевченко часто бував в домі Ускових, малював портрети його дружини і дітей. Незважаючи на те що комендант клопотав про надання поетові звання унтер-офіцера , Шевченко отримав категоричну відмову самого Миколи І.
Усі полегшення , надані І. Усковим , часто зводились нанівець тупими і жорстокими солдафонами, так що поет зазнавав тяжких фізичних і духовних мук , іноді впадаючи в глибоку депресію.
Хоч друзі Шевченка і клопотали про його помилування , їм скрізь відмовляли. Цар Микола І бачив у ньому особистого ворога. З нагоди вступу на престол Олександра ІІ була оголошена амністія політичним засудженим , в тому числі і Тарасу Шевченку. (За Бандурою О. М.)
ІV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Колективна робота з таблицею
Види підрядних речень Значення підрядного речення Питання, на яке відповідає підрядне речення Сполучники Сполучні слова
Наслідкове

Допустове

Вказує на наслідок дії , про яку йдеться в головному реченні.
Вказує на те, всупереч чому відбувається дія в головному

Незважаючи на що? Так що

Хоч, дарма що, хай, хіба що, незважаючи на те що

Хто не, що не, який не, як не, скільки не

V. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНИХ ТВОРЧИХ УМІНЬ З ТЕМИ
1. Дослідження- відновлення
Відновити й записати складнопідрядні речення , визначити вид підрядного речення, поставити запитання від головного до залежного, накреслити схему.

Він їм тугу розганяє а щира дитина
Хоч не рідний син Ярема принесу і покладу його на Дніпрових горах
Хоча серце замучене, поточене горем

хоч сам світом нудить
2. Робота в парах.
Завдання: списати , ставлячи розділові знаки. Поставити запитання до підрядних речень. Накреслити схеми речень.
Скільки б не судилося страждати все одно благословлю завжди той день коли мене родила рідна мати для життя для щастя для біди. Хоч була вже рання весна але надворі було вже гаряче. Хоч як би під правду лжа не родилась правда як мати на світі одна. Вона (мова) одна у нас така – уся співуча мелодійна уся плакуча і гримуча хоч без лаврового вінка.
Завдання творчого характеру: скласти і записати текст публіцистичного стилю мовлення: 5 складнопідрядних речень з підрядними наслідковими (розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка).
3. Робота в групах.
Творче завдання: скласти й записати речення за такими схемами (використовуючи знання поеми Т.Шевченка «Катерина»)
[ ], ( так що…);
[ ], (хоч… );
( хоч…), але [ ];
(дарма що …), [ ];
[ ], ( так що …);

4.Інтелектуальна гра - змагання « Професор». Скласти наукове лінгвістичне повідомлення на тему:
« Роль складнопідрядних речень у системі інших складних речень».
5. « Мить творчості прекрасна…» Завдання: уважно розглянувши ілюстрацію «Автопортрет» ( Т. Шевченко, 1840р.), написати твір – опис, використавши складнопідрядні речення з різними видами підрядних. Дати назву твору.
VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
1. Бліц – опитування:
- На які групи поділяються складнопідрядні речення?
-Чи можна визначити тип складнопідрядного речення за сполучником і сполучним словом?
- Перерахуйте типи обставинних складнопідрядних речень.
- Що називається складнопідрядним реченням з підрядними означальними?
- Чим відрізняються вони від складнопідрядних з підрядними з’ясувальними?
-На які види поділяються підрядні обставинні речення?
- Які складнопідрядні речення ми сьогодні вивчили?
- Чим відрізняються складнопідрядні речення з підрядними допустовими від складнопідрядних речень з підрядними наслідковими?
2 . «Мікрофон» . Що вам на уроці найбільше запам’яталось?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
Виписати з поеми «Катерина» Т. Шевченка 10 складнопідрядних речень, накреслити їх схеми, пояснити розділові знаки.

Автор: 

Саєнко Любов Тимофіївна, учитель української мови та літератури Максимівської ЗОШ І-ІІступенів Донецької області

Отримати сертифікат

Користувацький вхід