Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Методичні рекомендації щодо організації протипожежної роботи з дітьми старшого дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах

0

Є проблеми, успiшне рiшення яких хвилює всiх. Саме до таких належить проблема дитячого травматизму, яка стала актуальною в усiх країнах свiту.
Допитливiсть дiтей дошкiльного вiку, їх зацiкавленiсть, намагання пiзнати оточуюче середовище виховує рiзнобiчно розвинену особистiсть. Але вiдсутнiсть у дошкiльникiв передбачуваного результату своїх дiй, особистого життєвого досвiду може привести їх до бiди.
Як вберегти дiтей вiд бiди, вiд дитячих пустощiв з вогнем? Як навчити їх правил пожежної безпеки?
Цi питання повсякчас постають перед кожним педагогом. Слiд вiдзначити, в методичнiй лiтературi i педагогiчних виданнях мало уваги придiляється данiй проблемi. Саме методичнi рекомендацiї щодо органiзацiї та проведення протипожежної роботи з дiтьми старшого дошкiльного вiку в дошкiльних навчальних закладах допоможуть запобiгги дитячому травматизму, пiдготовлять дiтей до вирiшення складних життєвих ситуацiй, сформують вмiння захистити себе вiд небезпеки.
Методичнi рекомендацiї розробленi на виконання вимог Базового компоненту дошкiльної освiти (нова редакцiя), поповнять теоретичнi та практичнi знання вихователiв, сприятимуть накопиченню знань, умiнь та навичок у дiтей старшого дошкiльного вiку щодо пожежної безпеки.
Рекомендацiї адресованi працiвникам дошкiльних установ та батькам, увага здебiльшого придiлена груповим формам роботи. Але вихователi мають взяти за правило проводити щодня iндивiдуальну спецiально-органiзовану розвивально-виховну зайнятiсть з виконання заборонюючих та приписуючих правил поведiнки з пожежної безпеки.

Автор: 

ростовська тетяна іванівна
вихователь-методист
Барвінківський дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок) №1 "Промінець" Барвінківської міської ради Харківської області

Джерело: 

1. Базовий компонент дошкiльної освiти // Дошкiльне виховання. -
№7, 2012.
2. Василенко Л.Б. Здоров’я та безпека: пам’ятка. — Харкiв: Скорпiон,
2005.
3. Ващенко О.М., Романенко Л.В. Основи безпеки життєдiяльностi.
1клас «Здоров’ятко». - Кам’янець-Подiльський: Абетка, 2005.
4. Гнатюк О.В., Гнатюк М.Р. Основи безпеки життєдiяльностi. —
Харкiв: Скорпiон, 2000.
5. Закон Украни «Про дошкiльну освiту». — Київ, 2006.
6. Інструкцiя з безпеки дiяльностi працiвникiв пiд час навчально-виховного процесу// Дошкiльне виховання. - №3, 2000.
7. Інструкцiя з охорони життя i здоров’я дiтей // БВДС. - №8, 2000.
8. Конвенцiя ООН про права дитини. — Київ, 1998.
9. Лапiн В.М. Безпека життєдiяльностi людини. — Київ: Знання, 2001.
10. Лоза О.Б. Захист життя та здоров’я дiтей, норми поведiнки у
надзвичайних ситуацiях. Програма для дiтей дошкiльного вiку. —
Суми: Сумський обласний iнститут пiслядипломної освiти
педагогiчних кадрiв, 1999.
11. Матерiали з розвитку мовлення на протипожежну тематику. Серiя
«Охорона життя та здоров’я дiтей». — Запорiжжя, 1999.
12. Яковенко Л.В., Назарян Р.Т., Белюченко I.В. та iн. Формування
основ безпеки та норм поведiнки у надзвичайних ситуацiях у дiтей
дошкiльного вiку. Харкiв: ХОНМIБО, 2003.
13. Яковенко Л.В. Перша допомога: картки. — Харкiв: Ранок, 2008.
14. Яковенко Л.В. Абетка безпеки дошкiльникiв: методичнi матерiали
та розробки занять. - Харкiв : Ранок, 2008.
1. Базовий компонент дошкiльної освiти // Дошкiльне виховання. -
№7, 2012.
2. Василенко Л.Б. Здоров’я та безпека: пам’ятка. — Харкiв: Скорпiон,
2005.
3. Ващенко О.М., Романенко Л.В. Основи безпеки життєдiяльностi.
1клас «Здоров’ятко». - Кам’янець-Подiльський: Абетка, 2005.
4. Гнатюк О.В., Гнатюк М.Р. Основи безпеки життєдiяльностi. —
Харкiв: Скорпiон, 2000.
5. Закон Украни «Про дошкiльну освiту». — Київ, 2006.
6. Інструкцiя з безпеки дiяльностi працiвникiв пiд час навчально-виховного процесу// Дошкiльне виховання. - №3, 2000.
7. Інструкцiя з охорони життя i здоров’я дiтей // БВДС. - №8, 2000.
8. Конвенцiя ООН про права дитини. — Київ, 1998.
9. Лапiн В.М. Безпека життєдiяльностi людини. — Київ: Знання, 2001.
10. Лоза О.Б. Захист життя та здоров’я дiтей, норми поведiнки у
надзвичайних ситуацiях. Програма для дiтей дошкiльного вiку. —
Суми: Сумський обласний iнститут пiслядипломної освiти
педагогiчних кадрiв, 1999.
11. Матерiали з розвитку мовлення на протипожежну тематику. Серiя
«Охорона життя та здоров’я дiтей». — Запорiжжя, 1999.
12. Яковенко Л.В., Назарян Р.Т., Белюченко I.В. та iн. Формування
основ безпеки та норм поведiнки у надзвичайних ситуацiях у дiтей
дошкiльного вiку. Харкiв: ХОНМIБО, 2003.
13. Яковенко Л.В. Перша допомога: картки. — Харкiв: Ранок, 2008.
14. Яковенко Л.В. Абетка безпеки дошкiльникiв: методичнi матерiали
та розробки занять. - Харкiв : Ранок, 2008.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід