Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Моральний вчинок

0

Етичний вибір, моральний вчинок, звичай, традиція постають певними різновидами моральної діяльності. Увага до цих понять зумовлена перш за все тим, що вони певною мірою поглиблюють наші уявлення про морально-етичні явища тим, що, базуючись на категоріях добра і зла, вони дозволяють краще побачити, як реально діє означена морально-етична альтернатива в тих чи інших формах свої реалізації. Адже моральний вибір, наприклад, і постає дією, в який відбувається розрізняння добра і зла і надається перевага одній із цих фундаментальних людських життєвих орієнтацій. Моральний вибір – це і є вибір поміж добром і злом, а моральний вчинок засвідчує міру реалізації такого вибору. Моральний вибір є надзвичайно важливим явищем моралі, оскільки саме він засвідчує існування моральної альтернативи між добром і злом, а також постає формою реалізації людської моральної свободи волі. Тому явищу морального вибору приділялась пильна увага на протязі всієї історії етики.

Автор: 

Міхно Олена Юріївна

Джерело: 

1. Анисимов С.Ф. Мораль и поведение. М., 1979.
2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М., 2000.
3. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. М., 2000.
4. Немов Р.С. Психология. Учебник: в 3 кн. Кн.1. М., 1997.
5. Психология. Учебник. / Под редакцией А. А. Крылова. М., 2001.
6. Разин А.В. Основания комплементарной этики// Философия и общество, 2000, № 4.
7. Разин А.В. От моральных абсолютов к конкретной действительности. М., 199.
8. Шрейдер Ю.А. Этика. М., 1998.
9. Этика. Учебник. / Под общей редакцией А. А. Гусейнова и Е. Л. Дубко. М., 2000.Публикация с Filosofia.Ru - электронной библиотеки философии и религии
10. Інтернет ресурс Wikipedia.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід