Від партнерів

Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Тема: Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті

0

Клас 3 Урок № 52
Назва предмета: українська мова Дата 07.12.17р.
Тема: Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті
Мета: закріпити вміння учнів правильно вимовляти дзвінкі приголосні звуки у кінці слова і складу; ознайомити учнів із правилом перевірки написання слів із сумнівними приголосними, що піддаються асиміляції; навчити користуватися правилом; розвивати орфографічну пильність, уміння робити висновки та узагальнення; розвивати мовлення школярів; збагачувати словниковий запас; удосконалювати вміння продуктивно співпрацювати в парах; виховувати самостійність, уважність, бажання вчитися.
Обладнання: підручник, картки, мультимедійна презентація, слова-опори.
Хід уроку
I. Організаційний момент
- Розпочинаємо урок української мови. Поверніться один до одного і подаруйте своїм однокласникам посмішки. Це додасть нам гарного настрою, оскільки від нього також залежить продуктивність нашої роботи протягом уроку.
Девіз нашого уроку:
Будемо у світ знань мандрувати,
Будемо мову рідну вивчати!
Перед нами не легкі задачі.
Тож побажаємо собі удачі.
Терпеливості для нас,
За роботу, в добрий час!
II. Актуалізація опорних знань
1.Перевірка домашнього завдання
- Що було задано додому?(вправа № 197)
- Яке завдання було у вправі (списати слова, підібраши до них спільнокореневі слова, назвати корені, в яких чергуються голосні звуки)
- Прочитайте пари слів, чітко вимовляючи кінцеві звуки у дібраних словах.
- Назвіть слова, в коренях яких відбувається чергування.

Возик – віз
Ножик – ніж
Льодок – лід
Садок – сад
Горбок – горб
Дзьобик - дзьоб

1. Каліграфічна хвилинка
- Розпочинаємо наш урок, як завжди, з каліграфічної хвилинки, пригадаємо написання буквосполучень. Запишіть у зошитах число, класна робота)
ка аз зк ка аа
- З перших букв буквосполучень складіть слово, скажи яке слово ти склав? (Казка)
- Запишіть це слово.
- Підберіть до слова казка спільнокореневі слова.
(Казочка, казковий, казкар, казати, приказка, переказ)
- Доведіть, що дібрані слова є спільнокореневими.
- Чи знаєте ви прислів’я та приказки зі словом «казка»?

II. Повідомлення теми і мети уроку
- Діти, я пропоную вам ще одне прислів’я, давайте колективно його прочитаємо.
Лехко каска мовиться, та вашко діло робиться.

- Що здалося вам дивним у ньому? Зверніть увагу на виділені слова. Що ви помітили?(Що є помилки.)
- А чому так сталося? Подейкують, що в Мовному царстві приголосні звуки полюбляють гратися. Вони надягають маску парних їм звуків. А тоді в словах трапляються віруси – помилки. Слова хворіють! Виникає справжня «епідемія помилок». І сьогодні на уроці ми знайдемо вакцину саме для цих вірусів – помилок. Ми навчимося впізнавати сумнівні приголосні і правильно їх писати. Отже, дівчатка і хлопчики, будьте уважними, старанними, спостережливими! Я вірю у вас!
- Тема нашого уроку(слайд № )
Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті

ІV. Сприйняття й усвідомлення нового матеріалу
- На попередніх уроках ми вже дізналися, що не існує повної відповідності звуків і букв у словах. Повернемось до трьох слів, які нам потрібно виправити в прислів’ї.
( Я вивішую слова на листках з транскрипцією).
Легко [ л е х к о ] – легенько
Казка [ к а с к а ] – казочка
Важко [ в а ш к о ] – важить
- Промовте слово легко.
- Який сумнівний приголосний звук ви чуєте в середині слова «г» чи «х»?
- А якою буквою він позначений? (Буквою «ге»)
- Яке слово допомогло правильно написати слово легко? ( Слово легенько.)
- А яка буква стоїть після приголосного «ге»? (Е)
- Який звук вона позначає? ( Звук [е].)
- А він голосний чи приголосний? (Голосний)
- Промовте наступне слово. ([Каска]) і т.д.
- Промовте слідуюче слово. ([Вашко]) і т.д.
Висновок. Отже, щоб перевірити сумнівний приголосний потрібно змінити слово так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний звук.
- Ось вам і правило, зачитаємо колективно (слайд № )
Слово із сумнівним приголосним потрібно змінити або дібрати до нього спільнокореневе так, щоб після сумнівного звука стояв голосний.
- Щоб легше запам’ятати правило, використовуйте опорні слова:
 сумнівний приголосний
 зміна або добір слова
 голосний після сумнівного
- Отже, давайте запишемо правильно наше прислів’я.
- Підкресліть сумнівні приголосні у словах.

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань
1. Вправа «Квест-дослідження». Фронтальний квест
- Спробуємо колективно, використовуючи правило, вставити сумнівну приголосну, підібравши перевірні слова та запишемо ці слова в зошити.
Про∙ьба –
Боро∙ьба -
Ні∙ті –
Кі·ті –

2.Робота в парах
- Наступне завдання виконайте в парах. Утворіть прислів’я , вставляючи пропущені букви, підбираючи перевірні слова.
1 ряд Важко у навчанні, ложка дьо...тю.
2 ряд Пташка мала, а ле...ко в праці.
3 ряд На діжку меду - а кі...ті гострі.
- Які прислів’я утворили, які букви вписали, які перевірні слова підібрали?

3.Робота над текстом
- А зараз виконайте таке завдання.
1) Письмо по пам’яті (- Прочитайте речення, повторить ще раз, а далі запишіть по пам’яті. Підберіть антонім до слова білим.(Усно)
Білим сніжком занесло лісові доріжки.
2) З коментарем (Спишіть речення, вставивши пропущені букви.
Підкресліть головні члени речення –підмет і присудок)
Ось ле..ко стрибнула з дерева на дерево шви...ка білочка.
3) Запис під диктовку (- Наступне речення запишемо під диктовку. Розберіть слово соснова за будовою.
Незабаром у її кігтиках опинилася соснова шишка.
4) Відредагуйте речення, яке записане у вигляді транскрипції.
[До свойейі нори майнула руда лисиц’а в тепл’ій шупц’і]

Лісова казка
Білим сніжком занесло лісові доріжки. Ось легко стрибнула з дерева на дерево загадкова білочка. Незабаром у її кігтиках опинилася соснова шишка. До своєї нори майнула руда лисиця в теплій шубці.
- Зачитай речення.
- Чи можемо ми їх назвати текстом? Чому?
- Доберемо заголовок до тексту.
- Назвіть слова, які пов’язані з темою нашого уроку.
- Давайте ще раз усно підберемо до них перевірні слова.

Сніжком – сніжок
Доріжки – доріжок
Легко – легенько
Швидка – швиденька
Кігтиках – кіготь
Шубці – шубці
РЕЗЕРВ
4.Робота по рядах

І ряд - Правильно запишіть слова, обравши з дужок відповідну букву. Доберіть перевірне слово.
Горо (б/п) ці – горобець
Кі (г/х) ті – кіготь
Боро (т/д) ьба – боротися
Про (с/з) ьба – просити

ІІ ряд – вправа 198
Спишіть речення, розкриваючи дужки
1. У нашому парку росте багато (береза) беріз.
2. На полиці розкладено кілька (книги) книг.
3. Школа придбала тридцять пар (лижі) лиж.
4. Уночі землю скував (морози) мороз.

ІІІ ряд – вправа 199
Доповніть речення словами, протилежними за значенням до виділених. Запишіть. Назвіть дзвінкі приголосні у дібраних словах. Підберіть перевірні слова.
1. Дніпро широкий, а Ірпінь (який?) вузький.
2. Сосна висока, а калина (яка?) низька.
3. Пір’їна легенька, а молот (який?) важкий.
VІ. Домашнє завдання( за вибором учнів)
-Щоб у Мовному царстві більше не трапилося «епідемії», пам’ятайте: щоб все гарно знати, потрібно знання закріпляти. Для цього слід виконати домашнє завдання. Будьте уважними і старанними.
1) Виконання вправи 199 з підручника(інструктаж)
2) Виконання завдань з карток.

VІІ. Підсумок уроку
1. Рефлексія
Вправа «Незакінчене речення»
Сьогодні на уроці я дізнався….
Тепер я знаю, що для перевірки правильного написання потрібно…
На уроці мені найбільше сподобалося…

-Сьогодні на уроці ви всі плідно і старанно працювали, здобули цінні знання, які допоможуть вам стати ще розумнішими. Отримали оцінки такі учні…

Автор: 

Сьомкіна Світлана Володимирівна,
вчитель початкових класів,
комунальний заклад «Навчально–виховний комплекс №2
(середня школа І-ІІІ ступенів–дошкільний навчальний заклад)
м.Покров Дніпропетровської області»

Отримати сертифікат

Користувацький вхід