Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Розробка уроку для 2 класу "Мої іграшки"

0

Мета даного уроку - повторити та активізувати лексичний матеріал, вчити описувати улюблену іграшку за поданим зразком , повторити граматичний матеріал- вживання присвійного відмінка в усному мовленні та модальне дієслово can у різних типах речень, практикувати учнів у вживанні структур ” I have got…” “It has got…”;
розвивати навички монологічного та діалогічного мовлення, роботи в парах, групах, продовжувати формувати навички читання, письма та аудіювання;
підвищувати інтерес до навчання, до вивчення англійської мови, виховувати бережне ставлення до іграшок.

Обладнання: аудіозапис пісень, відео, презентація, іграшки, роздаткові та тематичні картки, підручники, зошити, іграшки, смайлики.
Хід уроку
І. Підготовка да сприйняття іншомовного мовлення.
1. Привітання
“Hello, everyone!” song
2.Уведення в іншомовну атмосферу .
1) Бесіда. Гра зі Смайликами.
Nice to see you . How are you at the beginning of our lesson?
If you are happy raise happy smile.
If you are sad- sad smile.
If you are so-so raise so-so smile.
I see you are happy today. I hope you’ll be fine by the end of our lesson.
2) Гра з м’ячем.
Are you…? Yes, I am / No, I am not
Is he/she…? Yes, he/she is. No, he/she is not
How old are you?
How old is he/she?
Is he/she 7? Yes, he/she is. No, he/she is not
3.Фонетична зарядка
Look at the poster and repeat after me ALL, AL [ o: ] ball, small, tall
My pretty doll is very small. (слайд 2)
Say it in a whisper (loudly)
Say it as you are a robot.
4. Повідомлення теми і мети уроку.
My toys (слайд 1)
We are going to repeat the toys you have got and try to describe some of them. We have got different tasks. Do the task and stick the part of the puzzle to the board. Stick the parts of the puzzle in correct order.By the end of the lesson you’ll be able to name and describe your toys.
ІІ Основна частина уроку.
1. Повторення лексичних одиниць. Розвиток навичок усного мовлення.
This is a box for toys. There are many toys in it. Let’s play with it. Take one and say what toy have you got.
I have got a… . (nice, lovely, big, small, funny) (слайд 3)
For example: Wow! I have got a lovely doll.
(1 частина пазлу)
2. Розвиток граматичних навичок. Вживання присвійного відмінка.
1) Бесіда
Whose car is it?
It is Ann’s car
2) Робота в парах ( слайд 4)
Ask and answer
Whose bed is it? – It is doll’s bed.
Whose house is it? – It is dog’s house.
Whose ball is it? – It is cat’s ball
(2 частина пазлу)
3. Розвиток навичок читання. Перевірка домашнього завдання.
1) Повторення ЛО
What is this? (тематичні картки)
2) Гра “ Touch”
-your nose
-your eyes
-your ears
-mouth
-hair
-face
3) Робота з підручником
Ex. 3 p.86
4. Складання розповіді за зразком. Розвиток монологічного мовлення.
This is a … .
It has got … hair.
It has got … eyes.
My … has got a … nose.
My … has got a … face. ( слайд 5)
( 3 частина пазлу)
5. Фізкультхвилинка
Song “ I am so happy” ( video)
6. Активізація граматичного матеріалу у мовленні. Модальне дієслово “can”.Робота в групах.
Make up the sentences using the words on the blackboard.
- I can…
- I can’t…
- Can you…? Yes, I can/ No, I can’t ( слайд 6)
( dance, play, read, fly a kite, ride a bike, swim, climb, jump, sing, run)
( 4 частина пазлу)
7. Розвиток навичок аудіювання.
Video “ I can…”
Listen to the sentences. If you can say YES- clap your hands
If NO- stamp your feet.
What can Panda do?
Panda can run. (yes)
Panda can jump.(yes)
Panda can climb. (no)
Panda can swim. (yes)
It can hop. (yes)
It can dance. (no)
Panda can skip. (yes)
Panda can play. (no)
( 5 частина пазлу)
8. Розвиток навичок письма.
Worksheets
1) Write the words in correct order
2) Write the answers to the questions
( 6 частина пазлу)
ІІІ. Заключна частина уроку.
1. Домашнє завдання
Ex. 2, 3 p. 46 WB
- Write what your toy can do
- Say about it ( слайд 7)
2. Підсумок уроку
I am very glad today
… were excellent
… were good
…. try to work harder
How are you at the end of our lesson?
Raise your Smiles

Автор: 

Хонда Тетяна Іванівна,вчитель сш№6

Отримати сертифікат

Користувацький вхід