Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Реалізація компетентністного підходу у процесі запровадження SТЕM-освіти в початкових класах

0

Анотація.
Для стимулювання процесів навчання необхідне більш ефективне освітнє середовище: освіта сьогодні стає ключовим чинником розвитку інноваційної економіки України. У цей час SТЕМ-освіта є одним з головних трендів інноваційної освіти. Розвиток STEM освіти має вирішальне значення для розвитку сучасного інформаційного суспільства. Впровадження системи освіти SТЕМ продиктовано вимогою «Нової української школи» саме на уроках предметів природничо-математичного в початкових класах відіграє важливу роль для формування творчого інженерного мислення.
У статті описані основні ідеї та принципи STEM-освіти, розглянуто, які переваги несе дана методика.

Автор: 

Терещенко Ніна Андріївна, вчитель початкових класів, Смілянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, Смілянської міської ради, Черкаської області.

Джерело: 

1. Кириленкo С. Пoліфункціoнальний урок у системі STEM–освіти: теоретико-методологічні та методичні сегменти / С. Кириленко, О. Кіян // Рідна школа. – 2016. – N 4. – С. 50–54.
2. Коваленко О. STEM–освіта: досвід упровадження в країнах ЄС та США / О. Коваленко, О. Сапрунова // Рідна школа. – 2016. – N 4. – С. 46–49.
3. Козловська І.М. Виховний потенціал інтегративного підходу в освіті / Ірина Михайлівна Козловська // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012. – Випуск 12 (1). – С. 6–12.
4. Копняк Н.Б. Реалізація міжпредметних зв’язків у системі формування інформатичної компетентності учнів загальноосвітньої школи / Наталія Борисівна Копняк // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2012. – N 1. – С. 17–19. 8. Корнієнко О.Р. Про актуальність запровадження STEM https://informaciaforall.blogspot.com/2016/01/blog-post.html
6. Патрикеєва, О. STEM - освіта : умови впровадження у навчальних закладах України / О. Патрикеєва, О. Лозова, С. Горбенко // Управління освітою. - 2017. - № 1. - С. 28-31
7. Відділ STEM-освіти [Електронний ресурс] // Інститут модернізації змісту освіти. – Режим доступу до ресурсу: https://imzo.gov.ua/pro-imzo/struktura/viddilstem-osviti/.
8. http://abetkaland.in.ua/organizatsiya-stem-osvity-v-pochatkovij-shkoli-proektiv/

Отримати сертифікат

Користувацький вхід