Від партнерів


Останні публікації

Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Найуживаніші фразеологізми(зокрема прислів'я та приказки)з дієприслівниковими зворотами.

0

Тема уроку:Найуживаніші фразеологізми(зокрема прислів'я та приказки)з дієприслівниковими зворотами.
Мета:
Поглибити, узагальнити й систематизувати знання учнів про дієприслівникові звороти,фразеологізми;
удосконалювати вміння школярів вживати дієприслівникові звороти з фразеологізмами в писемному та усному мовленні,дотримуватися інтонації речень ;
удосконалювати орфографічні й пунктуаційні навички;
розвивати культуру усного й писемного мовлення;
формувати вміння порівнювати й узагальнювати лінгвістичний матеріал.

Давай згадаємо:
• Фразеологізм це…
• Яка роль фразеологізмів в мові?
• У яких стилях мовлення вживаються?
• Дієприслівниковий зворот-це…
• Коли відокремлюється дієприслівниковий зворот?
Фразеологізми є стилістичними засо¬бами мови, індивідуального мовлення, вони широко використовуються майже в усіх стилях мови (крім певних жанрів офіційно-ділового мовлення), як гото¬ві й усталені образні конструкції, які містять почуттєву харак¬теристику певних осіб, персонажів, їхніх вчинків .
Особливо до¬речні фразеологізми в художній творчості, а також в розмовно-побутовому мовленні. Від того, як письменник використовує елементи фразеоло¬гії, залежать його індивідуальний мистецький стиль і частково розгортання сюжету в творі, природність художніх образів.
У багатьох давніх і сучасних фразеологізмах прославляється, зокрема, позитивне ставлення до праці, освіти, науки і засуджується не¬щирість, боягузтво, брехливість пияцтво та інші людські вади: Хто знання має, той і мур зламає;У страху вели¬кі очі; Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся; Ледачому все ніколи.
Більшість фразеологізмів (особливо прислів’їв і при¬казок) породжена талантом і мудрістю народу, конкрет¬ні їх автори не відомі. Джерела української фразеології всеосяжні: фразеологізми: грати першу скрипку (музиканти); куди голка, туди й нитка (кравці); куй залізо, поки гаряче (ковалі); на ловця і звір біжить (мис¬ливці) :Немає такої галузі соціального життя, в якій би не продукувались.
Перевір себе !
— Щось ти носом став клювати! Ось дідусь струга кілок, — Робить вулик для бджілок. Я підказую йому: Що до чого, як, чому... А дідусь мені ласкаво:
— Йди до саду, погуляй... Як не знаєш добре справи, Свого носа не встромляй! Я образився до сліз:
— Ну і дався вам мій ніс! Не ступив ніде ні кроку, Щоб із ним не мать мороки. Я терплю від нього й досі... — А дідусь: — Не треба сліз! Зарубай собі на носі, Що не винен в цьому ніс!
* Яка роль фразеологізмів у мовленні?

Отже,фразеологізми походять від словосполучень ,що характеризують поведінку людини у праці, побуті, родинних стосунках(задерти носа; кліпати очима).
Також походять із мови ремісників і людей, які виконували найрізноманітнішу роботу(шкурка вичинки не варта)
Прийшли фразеологізми ще із давньогрецької міфології(вогонь Прометея, золоте руно).
Джерела українських фразеологізмів:
• прислів'я ;
• приказки;
• крилаті вислови ;
• афоризми.
Вправа№1
Випишіть фразеологізми, які походять з усної народної творчості.

1.По краплині пив дідові слова, то — святі скарби, то — вода жива. (О. Кононенко). 2. Це не казка про курочку рябу, це є правда, хоча й гірка. (А. Михайлевський).3.Мудрість народних пісень відразу поведе твою душу на тихі води і ясні зорі. (М. Стельмах).

Різновидами фразеологізмів є прислів'я й приказки( Хліб — усьому голова), крилаті вислови, загальновідомі думки з художньої літератури: «Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь». (Т. Шевченко).
Крилаті вислови можуть складатися з:одного слова(Мюнхгаузен); словосполучення (манна небесна);речення (Крапля камінь точить). Це стислі узагальнені думки.
Вправа№2
З’ясуйте, у якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами:

а) пекти раки,співати вголос,швидко споратись,розмовляти з товаришем;
б) весела робота,працювати весело,байдики бити,брати участь;
в) засипати вугілля, брати воду, говорити правду, гнути гілку;

г) п’яте колесо до воза,байдики бити,накивати п’ятами,клювати носом.
Пропоную згадати відповідні
фразеологізми до поданих малюнків

Для довідок: водити за ніс,тримати кота в мішку,в одне вухо влітає,в інше-вилітає,без царя в голові.
Вправа№3
До фразеологізмів доберіть і запишіть антонімічну пару. Складіть речення ,визначте, яким членом речення виступає фразеологізм.
Зразок. Кіт наплакав. - Кури не клюють.

Останнє віддасть. За тридев'ять земель. Жити на широку ногу. Легкий на підйом. З важким серцем. Розв'язати язик. Останнє віддасть.
• Дієприслівник із залежними від нього словами називається дієприслівниковим зворотом. У вимові дієприслівниковий зворот виділяється інтонацією, на письмі – комами.
• У реченні зворот завжди виступає обставиною і є одним членом речення.
• На письмі дієприслівниковий зворот завжди виділяють комою(незалежно від його місця в реченні).
• Якщо два чи більше дієприслівникових звороти стоять поряд, вони є однорідними обставинами, між ними ставимо кому.
Кому не ставимо:
• якщо дієприслівникові звороти з’єднані неповторюваним сполучником( Крутячи старий коловорот і в криницю нахиливши лиця, опускали цинкове відро).
• Дієприслівникові звороти-фразеологізми, які стоять після дієслів, комами не виділяють(Працювати склавши руки).
Якщо виражений фразеологізмом дієприслівниковий зворот стоїть перед дієсловом-присудком, його виділяють комою(Склавши руки, працював)

Вправа№5

Перекласти українською мовою ,знайти дієприслівникові звороти, поставити правильно розділові знаки.

По степи вдоль и поперёк спотыкаясь и прыгая побежали перекати-поле.Выйдя за ворота мы повернули вправо и побрели не спеша с лёгким сердцем по пыльной мягкой дороге.Перебиваясь с хлеба на воду мы пережили голодные годы.

З точки зору перекладу фразеологічні звороти - приказки та прислів'я - зручно розділити на 3 групи.
До першої групи відносяться такі прислів'я та приказки, які повністю співпадають з українськими - як по смислу, так і по формі
Новая метла по-новому метёт - Нова мітла по-новому мете.
До другої групи належать прислів'я і приказки, які співпадають по змісту, але не співпадають за образом, який лежить в їх основі:
Семь бед-один ответ Сім смертям не бути, а одної не минути.
До третьої групи відносяться приказки та прислів'я, які не мають відповідників в українській мові - ні за змістом, ні за образом. Вони перекладаються або описово, або при допомозі приказки, створеної перекладачем.

Згадайте речення,в яких буде дієприслівниковий зворот із фразеологізмами
В очах потемніло; по самі вуха; мати зуб (на когось).

Вправа№6
Знайдіть помилки і правильно побудуйте речення:

Увійшовши в кімнату, сестра сиділа й читала книгу не покладаючи рук.
Слухавши розповідь, хлопчик вже клював носом,неуважно .
До нас підійшли товариші з сусідньої школи,взявши верх в суперечці
Під’їжджаючи до станції, у мене злетів капелюх.

Узагальнимо наші знання:
-Що таке фразеологізми?
-Де в реченні може знаходитись дієприслівниковий зворот?
- В яких випадках дієприслівникові фразеологізми-звороти виділяються комами?В яких кома не ставиться?

Спробуй відповісти:

- Я з’ясував/ла …
- Засвоїв/ла…
- Навчився/лася……
- Важким було…

Домашнє завдання:
1)Закріпити знання з вивченої теми.
2)До поданих слів підібрати фразеологізми - синоніми
Мало-
Мовчати -
Дуже давно –
3)Скласти діалог між двома товаришами, які діляться враженнями від переглянутого кінофільму. У репліках уживайте подані в рамці фразеологізми.
Пройти крізь вогонь і воду; як за кам'яною стіною його в ступі не влучиш;за ним; залити сала за шкуру; хлібом не годуй крутитися як білка в колесі; тримати хвіст трубою.

Автор: 

Козиряцька Тетяна Григорівна,вчитель української мови та літератури,СЗОШ №9

Отримати сертифікат

Користувацький вхід