Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Анонс журналу «Директор школи. Шкільний світ» та газети «Директор школи» на лютий 2013 року

0

Журнал «Директор школи. Шкільний світ» № 2, лютий 2013 року

Робочий навчальний план ЗНЗ
Василь Лаврук, головний спеціаліст відділу освіти Косівської РДА, Івано-Франківська обл.
Одним із важливих документів загальноосвітнього навчального закладу, який регулює умови дотримання Державних стандартів, початкової, базової та повної загальної середньої освіти, є робочий навчальний план. Від його якості, зорієнтованості на задоволення освітніх потреб учнів та їхніх батьків значною мірою залежить якість освітньої підготовки школярів. Про особливості складання робочого навчального плану школи читайте в статті.

Інноваційні технології в управлінській діяльності
Микола Зегрюк, директор Чернівецького ліцею № 3 медичного профілю
Практичною філософією управління в сучасному світі є всебічне керування якістю (TQM — Total Quality Management). Його головна ідея полягає в тому, що для досягнення високої якості результату своєї діяльності організація повинна постійно працювати над якістю процесу діяльності в цілому та якістю своїх окремих структурних елементів. Зростання якості визначається за ступенем реалізації очікувань усіх безпосередньо зацікавлених сторін.

Експериментально-дослідна робота з обдарованою молоддю як пріоритетний напрям розвитку школи нового типу
Валерій Чамата, директор Золотоніської гімназії ім. С. Д. Скляренка;
Світлана Буряк, заступник директора з науково-методичної роботи
Центром концепції розвитку навчальних закладів нового типу є творча особистість, індивідуальна робота з обдарованими дітьми, які вирізняються низкою особливостей, насамперед підвищеним рівнем розумового розвитку. Вони різко виділяються в середовищі ровесників високим інтелектом, що є наслідком як природних задатків, так і сприятливих умов виховання.
У статті подаються рекомендації щодо навчання і виховання талановитої молоді, пропонується система роботи з обдарованими дітьми.

Інформаційно-психологічна безпека сучасного суспільства
Валентина Бондаровська, канд. психолог. наук, директор гуманітарного психологічного центру «Розрада», м. Київ
Чи залежить людина від світу ІКТ? Чи безпечний цей світ для людини? Як перебування у віртуальній реальності впливає на фізичне і психічне здоров’я, на безпеку життя? Нині ці питання хвилюють багатьох людей. У статті розповідається, як створити нову культуру життя з ІКТ, навчитися користуватися цими технологіями, не втрачаючи того найкращого, що дала нам попередня історія людства, не втрачаючи здатності критично мислити, яскраво відчувати, спілкуватися.

Методи формування внутрішньої мотивації педагогічної діяльності вчителів ЗНЗ
Лариса Дубовик, директор спеціалізованої школи № 110 з поглибленим вивченням французької мови ім. К. Гапоненка, м. Київ
Значна кількість педагогів системи загальної освіти характеризуються наявністю антиінноваційних бар’єрів, невмінням реалізувати гуманістичний підхід у НВП, їхнє ставлення до системних змін у педагогічної діяльності недостатньо адекватне, недостатньо осмислене, що стримує зростання професіоналізму з точки зору сучасних вимог. Зацікавити підлеглих роботоюозначає мати можливість реалізувати стратегічну мету організації. Зацікавити вчителів у професійному розвиткуозначає забезпечити успіх у розвитку школи.

Газета «Директор школи» № 3

Лідери сучасної української освіти
Розповідь про директора Колінковецького НВК Хотинського р-ну, Чернівецької обл. Настасію Боярин.

Державно-громадська модель управління навчальним закладом
Настасія Боярин, директор Колінковецького НВК, Хотинський р-н, Чернівецька обл.
Утілення в роботу школи моделі державно-громадського управління є запорукою забезпечення діалогу структур державного управління з органами громадського самоврядування.
Автор характеризує основні напрями діяльності навчального закладу, описує процес формування управлінської команди як важливий етап менеджерської роботи, оцінює вплив учнівського самоврядування на розвиток особистості школяра, визначає роль психологічної служби у НВП, надає модель випускника сучасного навчального закладу.

Локальні методичні документи
Наталія Шейко, директор Охтирської гімназії, Сумська обл.
У статті запропоновано матеріали для підготовки аналізу роботи методичного об’єднання (методичної комісії), для планування роботи на навчальний рік. Надано Положення про методичне об’єднання вчителів-предметників, у якому зазначені завдання роботи та основні напрями діяльності МО; документи МО; Положення про творчу групу.

Аналіз сучасного уроку
Степан Старов, директор спеціалізованої школи № 302, м. Київ
У статті йде мова про загальні правила організації уроку, вимоги до сучасного уроку, висвітлено основні аспекти аналізу заняття.

Соціально-економічна модель НТУ
Наталія Сєранова, заступник директора з НВР НВК «Балтська ЗОШ І—ІІІ ступеня № 3 — колегіум»
Як заохотити учнів до експериментальної та науково-дослідницької діяльності? Один зі шляхів вирішення цього завданняреалізація економічно спрямованої моделі наукового товариства учнів.
У статті розповідається про діяльність Академії проблемних досліджень «Науковий капітал» НВК «Балтська ЗОШ І—ІІІ ступеня № 3 — колегіум».

Формування в учнів культури здорового й безпечного способу життя
Ірина Томич, директор НВО № 9, м. Хмельницький
Програма формування культури здорового й безпечного способу життя учасників навчально-виховного процесуце комплексна програма формування знань, установок, особистісних орієнтирів і норм поведінки, що забезпечує збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я школярів, сприяє пізнавальному й емоційному розвитку дитини, досягненню результатів засвоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою КМУ № 462 від 20.04.2011.

Шкільні перевантаження та способи їх подолання
Світлана Мартинюк, директор Заставнівської гімназії, Чернівецька обл.
У запропонованому матеріалі описані психологічні та фізіологічні наслідки шкільних перевантажень та способи їх подолання. Практична значущість роботи полягає в можливості використання в практичній діяльності рекомендацій щодо роботи з учнями та батьками з метою запобігання шкільним перевантаженням.

Газета «Директор школи» № 4

Лідери сучасної української освіти
Розповідь про Валентину Шевченко, директора Макіївського міського ліцею, Донецька обл.

Створення закладу інноваційної культури
Валентина Шевченко, директор Макіївського міського ліцею, Донецька обл.
У статті визначено основні завдання ефективного керівництва інноваційною школою, описано стратегію розвитку ліцею, що реалізується в розробці та подальшому втіленні інноваційних проектів «Ліцей на шляху до школи стійкого розвитку», «Єдиний інформаційний простір ліцею», охарактеризовано складові інформаційно-комунікаційної системи управління якістю освіти в навчальному закладі.

Державно-громадське управління школою
Наталія Кузьменко, директор Сєвєродонецької ЗОШ № 15 І—ІІІ ст., Олена Дікарева, заступник директора з НВР.
Залучення учнів, батьків та громадськості до обговорення термінових проблем школи з метою пошуку та ухвалення загальних рішень, затвердження власних прав і обов’язків, участі у формуванні й розподілі бюджету навчального закладу, є елементами формування громадянського суспільства, в основі якого лежить певна модель державно-суспільного управління.
Автор характеризує основні форми співпраці педагогічного колективу з учнями, батьками й громадськістю, напрями психолого-педагогічного супроводу впровадження державно-громадського управління школою, пропонує шляхи модернізації системи управління.

Педагогічна рада «Культура здоров’я як фактор формування здоров’язбережного середовища школи»
Ірина Томич, директор НВО № 9, м. Хмельницький.
Надано матеріали, що стануть в пригоді керівнику навчального закладу під час підготовки та проведення педради в нетрадиційній формі.

Технологічні аспекти організації здоров’яспрямованої діяльності навчального закладу
Наталія Панькова, директор Білозерської ЗОШ І—ІІІ ст № 3, Херсонська обл.
У статті розглядаються проблеми впровадження технологічних аспектів здоров’яспрямованої діяльності навчального закладу.

Науково-методична робота гімназії: шлях до творчої майстерності
Володимир Солопенко, заступник директора з науково-методичної роботи гімназії «Троєщина», м. Київ
Науково-методична робота педагогів гімназії «Троєщина» — це цілісна система взаємопов’язаних дій, що забезпечують безперервний розвиток творчої особистості вчителя, формування єдиного колективу педагогів-дослідників, а в кінцевому результатіпідвищення креативного освітнього рівня навчального закладу. Досвід роботи гімназії висвітлено на шпальтах нашої газети.

 

Автор: 

Шкільний світ

Отримати сертифікат

Користувацький вхід