Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Календарно-тематичне планування краєзнавчого гуртка "Пізнаємо рідний край " (початковий рівень)

0

Програма адаптована на основі програми гуртка «ПІЗНАЄМО РІДНИЙ КРАЙ» (автор Пронтенко О. С.), яку схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015) збірник „Програми з позашкільної освіти: гуманітарний напрям" схвалено до видання з грифом „Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України".
Причина адаптації: в оригіналі -144 годин на рік, у адаптованій -108 години (3 години на тиждень);
Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості через вивчення історії та культури рідного краю.
Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:
- пізнавальні: знайомство та вивчення пам’яток історичної культури, формування особистісного сприйняття дослідженого матеріалу, вміння досліджувати навколишнє середовище, поглиблення знань, умінь і навичок з окремих предметів і туристсько-краєзнавчої роботи; формувати зацікавленість у пошуковій та дослідницькій роботі;
- практичні: уміння описувати краєзнавчі об’єкти, оформлювати польовий зошит та щоденник досліджень з обраної теми, орієнтуватися в населених пунктах з допомогою карти, проходити маршрути за легендою та історичною довідкою, долати комунікативні перешкоди, дотримуватися правил техніки безпеки під час екскурсій; формування у гуртківців мовної культури, засвоєння історичної, культурної, краєзнавчої термінології та місцевих діалектів, практичних навичок роботи з краєзнавчим обладнанням;
- творчі: розвиток творчих здібностей, уяви, вміння логічно викладати свої думки, що співвідносяться з реально пізнаваними історичними та художніми об’єктами; формувати художній смак;
- соціальні: здатність до співпраці, соціальної активності, виховання культури спілкування, свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, збереження та примноження культури, звичаїв, традицій українського народу, поваги до людей, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, працелюбство, ініціативність, відповідальність тощо), виховання доброзичливості, уміння працювати в колективі.
Програму створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти. За основу у програмі взято ключові компоненти, що вивчають у загальноосвітній школі, знання яких мають бути поглиблені на заняттях гуртка шляхом міждисциплінарних зв’язків, екскурсій, вивченням художньої літератури тощо.
Програма гуртка розрахована на роботу з учнями 7–9 класів протягом 3 років. Кількісний склад навчальної групи – 15 учнів.
Рівень навчання слухачів – початковий та основний.

Автор: 

Ковальова Анастасія Володимирівна вчитель історії Байдівської філії Половинкинської ЗОШ І-ІІІст.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід