Від партнерів


Останні публікації

Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Інноваційні форми організації навчання як шлях підвищення пізнавальної творчої активності учнів на уроках історії

0

Особистість дитини, її потреби та інтереси – це пріоритетні питання, які зараз повинні турбувати суспільство. Головна мета – зробити навчання і його ре-зультати корисними для учнів і нині, і в майбутньому, розв'язати питання порядку денного – "як навчити", "як створити умови для навчання".
Розвиток творчої особистості дитини вимагає кардинальних змін у свідомості учня та породжує необхідність перебудови традиційної діяльності вчителя, зміну його ролі у процесі взаємовідносин, що виникають на уроці. Розвиток продуктивних сил на сучасному етапі вимагає від людини не лише відтворю-вати отриману раніше інформацію, а вміти вільно орієнтуватись в інформа-ційному просторі, самостійно добирати потрібну для власної діяльності ін-формацію.
Таким чином, метою мого дослідження є спроби проаналізувати сучасні ін-новаційні форми та методи, які сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів, зокрема, інтерактавні засоби в системі інноваціних технологій, роль дидактичної гри, комп’ютерні технології, нестандартні уроки.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід