Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Формування позитивного іміджу навчального закладу

0

У посібнику обґрунтовано доцільність формування іміджу сучасного навчального закладу; проаналізовано зарубіжний та вітчизняний досвід науковців, які у своїх працях розглядають шляхи створення й розвитку іміджу; розкрито функції іміджу та його основні риси; охарактеризовано важливість його формування для ефективного функціонування закладу освіти; окреслено структуру та напрями формування позитивного іміджу навчального закладу для прийняття управлінських рішень щодо створення його конкурентоспроможності.
Для керівників навчальних закладів, заступників директорів із навчально-методичної роботи, педагогічних працівників.

Автор: 

Зотова Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №112

Джерело: 

1. Алєксєєнко К. Формуємо імідж навчального закладу. / К.Алєксєєнко // Практика управління закладом освіти. – 2016. - №01. – С. 12-25.
2. Грабовська С. Створення позитивного іміджу навчального закладу засобами комунікативного менеджменту / С. Грабовська // Освіта України – 2003. - 26 липня, № 14 – 15.
3. Грицан О.В. Формування позитивного іміджу навчального закладу : методичні рекомендації / О. В. Грицан / – Миколаїв : ОІППО, 2016. – 44 с.
4. Карамушка Л.М. Створення іміджу навчального закладу як важливий напрямок менеджменту освіти / Л.М. Карамушка // Управління сучасними навчально-виховними закладами в системі освіти : Матеріали міжрег. наук.- практ. конф.- Запоріжжя, 1996. - С. 11-15.
5. Лазаренко И.Р. Формирование имиджа образовательного учреждения как управленческое новшество / И. Р. Лазаренко: [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/pedagog_9/stat8.html
6. Місюра Л. Робота з іміджем – як базове завдання в системі
ПР (паблікрілейшенз) / Л. Місюра // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 5.
7. Одайник С.В. Формування іміджу сучасного навчального закладу. / С.В.Одайник // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2013. - Вип. 32. - С. 346-351
8. Панькова О. Проблема іміджу: соціокультурний і психолого-педагогічний аспекти / О. Панькова // Рідна школа. – 2002. – № 6.
9. Рожков И.Я. Международное рекламное дело / И.Я. Рожков. – М. : Банки и биржи : ЮНИТИ, 1994. – 175 с.
10. Сушко С. Сучасна модель управління гімназією / С. Сушко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 3. – С. 85–100.
11. Феофанов О.А. США: реклама и общество / О.А. Феофанов. – М. : Мысль, 1974. – 107 с.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід