Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Олімпіадні завдання з української мови та літератури для 8 класу

Українська мова
І. Виконайте тестові завдання.
1. У якому рядку всі слова пишуться з апострофом?
А. М..язи, св..ято, бур..яний, міжгір..я, кур..єр.
Б. Рум..яніють, арф..яр, з..єднаний, Лук..ян, пів..ящика.
В. Без..ядерний, з..економити, Мар..яна, м..ятний, об..їхати.
Г. Дзв..якнути, п..явка, зор..яний, вітр..як, дерев..яний.

2. У якому рядку всі слова з орфограмою «М’який знак» записані правильно?
А. Доньчин, волинський, каміньчик, повірте, різьбяр.
Б. Доньчин, волиньський, камінчик, повірте, різьбяр.
В. Доньчин, волинський, камінчик, повірте, різьбяр.
Г. Доньчин, волинський, камінчик, повірьте, різьбяр.

3. У якому рядку допущено помилку?
А.Паризький, студентський, лейпцизький.
Б.Калузький, кременчуцький, кістлявий.
В.Бузький, сивашський, контрастний.
Г.Балхаський, ризький, ашхабадський.

4. Літери я, ю, є позначають два звуки в усіх словах рядка:
А.Юрба, ємний, поезія, яблуко.
Б.Рядно, насіннєвий, рядок, яма.
В.Прямо, юнкор, ряст, ряжанка.
Г.Дядько, Юрій, мовленнєвий, тюрма.

5. У якому рядку слова з орфограмою „ Спрощення у групах приголосних” записано правильно:
А. Форпостний, корисний, щасливий, улесливий, тріснути.
Б. Доблесний, усно, баластний, хвастливий, хворосняк.
В. Рискнути, провісник, вискнути, свистнути, якісний.
Г. Безвиїзний, усний, заздрісний, тиждневий, кістлявий.

6. У якому рядку всі слова з орфограмою „Подвоєння приголосних” записані правильно:
А. Священний, безмістовний, знання, статтей, невблаганно.
Б. Цінний, беззбройний, возз‘єднання, годинник, письменник.
В. Розрісся, життєвий, суцвіття, чуття, затишя.
Г. Сподівання, корінний, законий, непримирений, військомат.
(6 балів)
ІІ. Лексикологія. Установіть відповідність між синонімами

1) метикувати
2 ) бовваніти
3) сахатися
4) дошкуляти

А виднітися
Б лякатися
В міркувати
Г говорити
Д набридати

(4 бали)

ІІІ. Фразеологія. Розкрийте значення фразеологізмів одним словом

Взяти за душу, до душі припасти , березової каші дати, сміятися на кутні.
(4 бали)
ІV.Запишіть математичні вирази словами, використовуючи прийменники від, до.
1.23 + 18 = 41. 2. 84 – 45 = 39. 3. 34 + 12 = 46. 4. 70 – 10 = 60
(4 бали)
V. Виконати синтаксичний розбір речення. Запишіть речення, розставте розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції ).

Кожного разу читаючи книги Леонардо чи дивлячись на його картини я думав про незвичайний фантастичний і мабуть один виняток…
(8 балів)
6. Перекладіть українською мовою російські словосполучення
1. На протяжении дня.
2. Обучаться на родном языке .
3. По собственному желанию.
4. На следующий день .
(4 бали)

Всього - 30балів

Українська література
1. Дати розгорнуту відповідь.
Поясніть, за якими ознаками історичні пісні відрізняються від соціально-побутових. Наведіть по два приклади пісень цих тематичних груп.

(4 бали)

2. Бліц-опитування
1. Балада – це…
2. Персоніфікація – це…
3. Символ – це…
4. Гіпербола – це …

(4 бали)
3. Аналіз поезії А. Малишка « Пісня про рушник» ( тема, ідея, образи, проблематика, художні засоби, розмір поезії)
10 балів

4.Творче завдання.
Напишіть твір-роздум на тему:«Маруся Богуславка – зрадниця чи патріотка»?»
(12 балів)
Всього - 30балів

Автор: 

Клівець Тетяна Олександрівна вчитель української мови та літератури КЗШ № 73

Отримати сертифікат

Користувацький вхід