Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Розробка уроку з української мови

0

ТЕМА:ІМЕННИКИ,УТВОРЕНІ ВІД ПРИКМЕТНИКІВ. ПОДІЛ ІМЕННИКІВ НА ГРУПИ.
Мета: ознайомити учнів з поняттям предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників; розвивати мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення; виховувати любов до природи.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1.Перевірка домашнього завдання (вправа293, с. 123)
2.Хвилинкакаліграфії
Гг ло го
В горішнику горішина
Горішками обвішана.
Оришка й Тимошко
Струшують горішки.
— Чітко і правильно промовляйте скоромовку.
— Знайдіть спільнокореневі слова, позначте в них корінь.
— Підкресліть букви, що позначають глухі приголосні звуки.
— Назвіть іменники в скоромовці.
— Поясніть, чому деякі з них написані з великої букви.
3. Редагування тексту
— Прочитайте текст. Виправте помилки і запишіть.
Он пасіка. Коло пахучих лип михась. Біля тину песик булька.
На вулику котик мурчик. Собака бровко скоса на нього поглядає.
Хлопчик покликав друзів і вони разом пішли до Дідуся тараса.
III.СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.Пояснення з елементами бесіди
—Назвітьпредмети, які ви можете побачити, почути, до яких можна доторкнутися. (Стіл, барабан, рука)
— До якої частини мови вони належать?
—Загальні іменники, які ви назвали, називають конкретні предмети. А є загальні іменники, які не можна сприйняти органами чуттів.
2.Повідомлення теми, мети уроку
—Сьогодні на уроці ви ознайомитеся з іменниками, які не називають предмети, але набувають предметності. Ви будете вчитися утворювати такі іменники, вживати їх у своєму мовленні.
3.Первинне закріплення (вправа294, с. 123)
Розподіліть іменники за групами: події, явища, почуття.
—Доберіть синоніми до слова метелиця.?
4.Збагачуємо словниковий запас (вправа295, с. 124)
— Прочитайте речення.
—Якими частинами мови є виділені слова?
—Які з цихслів є спорідненими? (Молодий, молодь)
—Чому? (Вони мають спільне значення.)
—Спишіть речення.
—Якими членами речення є виділені прикметники та іменники?
Фізкультхвилинка
IV.УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ
1.Творче завдання (вправа296, с. 124)
— До поданих прикметників, доберіть за зразком спільнокореневі іменники.
1 варіант — перший стовпчик;
2 варіант — другий стовпчик.
V. ПІДСУМОК УРОКУ
— Наведіть приклади іменників, які позначають конкретні предмети.
— Наведіть приклади іменників, які не можна сприйняти органами чуттів.
— Від поданих прикметників утворіть спільнокореневі іменники.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вправа 297, с. 124.

Автор: 

Нестеренко Людмила Григорівна

Отримати сертифікат

Користувацький вхід