Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Наш край в роки незалежності

1

. Наш край в роки незалежності

Мета: розкрити зміст державотворчих процесів на території Полтавської області; на прикладах із газетних статей визначити проблеми в розвитку промислового та аграрного сектору краю, соціальне становище населення; зясувати причини еміграції жителів області; познайомити учнів із релігійним життям краю, екологічними проблемами; донести інформацію про культурні, спортивні досягнення краю; виробляти вміння аналізувати певні факти, газетні статті; виховувати поважливе ставлення до землі на якій народилися і ростуть учні.
Обладнання: карта Полтавської області, мультимедійна презентація, аудіо- записи пісень про Полтаву, виставка книг про Полтавщину, фрагменти статей, документів із газет та Internet джерел, відеоролики.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування умінь та навичок.

Хід уроку.
1. Оргмомент.
2. Актуалізація розумової діяльності учнів.
• Еврістична бесіда
- Який історичний період ми з Вами вивчали?
- Визначте його рамки?
- Які події ви для себе вважаєте найголовнішими в часи розбудови незалежності України? Відповідь аргументуйте.
- Окресліть проблеми названого часу.
- Що означає термін «державотворення»?
3.Основний етап уроку
• Прослухайте пісню.
- Про що її зміст?
- Як називають автори пісні наш обласний центр? («співоче серце України»)
- Чи згодні ви з їх словами? Аргументуйте.
• Оголошення теми і мети уроку.
• Мотивація навчальної діяльності.
Вчитель. Дорогі діти, ви народилися в часи державотворчих процесів, які відбувалися і відбуваються в нашій країні. Вам молодим, повним сили і енергії, знань будувати нашу державу, вести її до світового процвітання. Незнаючи історії свого краю, не цінуючи її, не відчуваючи гордсті за неї – реалізувати ці плани неможливо. Отже, сьогодні на уроці ми поговоримо про наш полтавський край в роки незалежності.
Ми спробуємо розглянути наступні запитання:
1. Влада Полтавщини в роки незалежності.
2. Розвиток промислового та аграрного сектору краю, соціальне становище населення.
3. На шляху до духовної незалежності.
4. Екологічні проблеми краю.
5. Символи Полтавщини.
6. Культурні цінності та надбання.
7. Досягнення у спорті.
8. Відомі люди полтавської землі.

У кінці уроки ви зможете:
? визначити проблеми краю в роки незалежності;
? порівняти соціальне становище полтавчан на початок розбудови незалежності і в наш час;
? назвати причини еміграції населення;
? виокремити екологічні проблеми і сформулювати своє бачення на вихід із складної ситуації;
? розширите знання про символи Полтавщини;
? знатимете про відомих людей нашого краю;
? розповідатимете про культурні цінності Полтавщини.
?
Вчитель. Психологи стверджують, що людина сприймає світ через кольорову гаму. Я пропоную вам зараз створити ланцюжок кольоропису. У вас на столах лежать кольорові смужки. Будь ласка, оберіть той колір, який на вашу думку, найбільш яскраво характеризує наш край в роки незалежності. Аргументуйте свій вибір.

Вчитель. Найважливішу роль в роки становлення держави відводять владі, в тому числі місцевим органам. Якщо аналізувати роль органів влади в області, то доцільно спиратися на загальноукраїнські процеси. Протягом тривало часу відбувалися пошуки оптимальної системи управління, яка б ураховувала як державні, так і регіональні інтереси. Місцеві органи влади спочатку отримали досить широкі повноваження, які згодом були значно зменшені. Як на державному, так і на регіональному рівнях проходив процес розмежування повноважень гілок влади, становлення місцевого самоврядування.
Розбудова органів місцевого самоврядування базувалася на прийняті ряду законодавчих актів: Закон України «Про вибори народних депутатів України та місцевих рад народних депутатів» (1990р), Закон України «Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» (1990р.), Закон України «Про представника Президента України» (1992р.), Закон «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про представника Президента України»»(1993р.), Укази Президента України від 21 серпня 1995 року «Про положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію та Положення про районну, районну в містах Києві та Севастополі державну адміністрацію», й від 30 грудня 1995 року «Про делегування повноважень державної виконавчої влади головам і очолюваним ними виконавчим комітетам сільських, селищних та міських рад».
Конституція України зафіксувала принцип поділу влади, в т. ч. і самоврядування. Закон 1997 року «Про місцеве самоврядування в Україні» і новий виборчий закон дозволили після виборів 1998 року сформувати сучасну систему органів влади й самоврядування, а закон 1999 року «Про місцеві державні адміністрації» визначив їх організацію та повноваження.
• Проаналізуємо таблицю.
Представник Президента в Полтавській області Голова Полтавської обласної ради Голова Полтавської облдержадміністрації
1992 – 1994- Залудяк Микола Іванович 1989 – 1994 – Гопей Іван Олександрович (голова облвиконкому) 1995 – 1998 – Залудяк Микола Іванови
1994 – 1998 – Залудяк Микола Іванович (+ голова облвиконкому) 1998 – 1999 – Колесніков Олександр Олександрович
1998- 2002 – Полієвець Олександр Васильович 1999 – 2000 – Кукоба Анатолій Тихонович
2002 – 2006 – Гришко Володимир Васильович 2000 – 2003 – Томін Євген Фролович
2006 – Марченко Володимир Олександрович 2003 – 2005 – Удовіченко Олександр Васильович
2006 – 2010 – Удовіченко Олександр Васильович 2005 – 2006 – Бульба Степан Степанович
з 2010 – Момот Іван Михайлович 2006 – 2010 – Асадчев Валерій Михайлович
з 2010 – Удовіченко Олександр Васильович

- Які керівні посади з’явилися в роки незалежності на місцевому рівні?
- Як ви думаєте, яку гілку влади в області представляв представник Президента?
- Хто з керівників області одночасно займав дві посади? В які роки? Про що це говорить?
- Хто декілька раз був керівником області за часів незалежності?

Вчитель. У першій половині 90 – х років в області посилився процес утворення політичних та громадських організацій, ініціаторами якого на обласному рівні були переважно представники наукової і творчої інтелігенції.
• Опрацюйте інформаційне джерело.
Як і в Україні загалом, в регіоні відбувається процес активного створення нових політичних та громадських структур. Так, якщо накінець 1993 року на Полтавщині діяло 8 обласних осередків політичних партій, то на середину 2004 року їх було вже 83 і їх членами стали майже 150 тисяч громадян. На початок жовтня 2005 року на Полтавщині діяло 106 обласних організацій політичних партій, які мали понад 1 тис. районних і міських та понад 3,6 тис. первинних осередків. За зведеними даними цих політичних структур, у них сукупно налічувалося майже 178 тисяч членів, що становить 14,25% від загальної кількості виборців регіону. Звісно, таку цифру слід вважати умовною з огляду на бажання багатьох політичних лідерів обласного масштабу показати дані, які б підтверджували тенденцію до зростання партійних рядів. До того ж деякі партії вдаються до свого роду кампанійських закликів, максимально спрощуючи умови вступу для всіх охочих. Тому й саме членство в партіях уже сприймається багатьма як певна умовність, частішають випадки зміни партійності залежно від політичної кон’юнктури.

Протягом останнього часу значно розширили мережу своїх первинних осередків РПУ, НП, СПУ, НСНУ, УНП, ВО "Батьківщина".

У серпні було здійснено державну реєстрацію обласних організацій політичних партій “Пора” та "Народний Союз “Наша Україна". Становлення останньої організації проходило достоту складно (були навіть звернення до суду) через внутрішні суперечності та боротьбу за керівництво обласним осередком. Обидві новостворені організації вже зарекомендували себе на теренах області завдяки чіткій громадянській позиції та прагненню брати безпосередню участь у формуванні державної і регіональної політики. На разі триває процес партійного будівництва, створення низових парторганізацій та їх реєстрації в місцевих органах юстиції.
Окремі партії активізували роботу зі зміцнення та розширення партійних рядів. Значних успіхів у цьому досягли завдяки залученню впливових особистостей облосередки СПУ, ВО "Батьківщина", НП, РПУ, УНП та НСНУ.
http://www.ucipr.kiev.ua/
- Про що засвідчують факти даного документу?
- Які тенденції відбувалися в політичному житті краю?
- Що спонукало членів партій до зміни політичної належності?
- Які партії є самими активними в останні три роки?
- Як ви вважаєте, яку роль в розвитку краю відіграють політичні партії? Думку аргументуйте.
Розгяд питання не буде повним, якщо не проаналізуємо національний та етнічний склад населення. Національній склад населення Полтавщини упродовж багатовікової історії був неоднаковий, змінювалася і її територія на якій жили різні племена, народи, народності, нації.
За даними першого Всеукраїнського перепису населення 2001 року на території Полтавської області проживало більше, ніж 100 національностей.
Національний склад населення Полтавської області станом на 2001 рік
№ Національність Кількість осіб Відсоток до
загальної кількості
1 Українці 1 481 167 91,36%
2 Росіяни 117 071 7,22%
3 Білоруси 6 309 0,39%
4 Вірмени 2 678 0,17%
5 Молдавани 2 562 0,16%
6 Євреї 1 843 0,11%
7 Азербайджанці 1 203 0,07%
8 Цигани 956 0,06%
9 Татари 819 0,05%
10 Поляки 813 0,05%
11 Iншi 5 786 0,36%
Разом 1 621 207 100%

- Яка кількість населення була під час перепису в Полтавській області?
- Яка нація на території області є найбільш чисельною?
- За переписом населення 2001року, яку кількість вона становить?
- Назвіть національні меншини, що проживають на території краю.

• Випереджувальне завдання. Проаналізувати чисельний склад населення області
(Довідка. Найбільш чисельною серед проживаючого населення є корінна національність — українці, чисельність яких за даними перепису 2001 року становила 1481,2 тис. осіб, або 91,4% всього населення Полтавської області.
За 1989— 2001 р.р. чисельність українців зменшилась на 56,6 тис. осіб (3,7%), але частка їх в загальній чисельності населення області за даними перепису населення 2001 року збільшилась на 3,5%. Зменшення питомої ваги корінної нації, пов’язане із значним спадом природного приросту населення в сільській місцевості, малих містах та селищах міського типу, де переважно живуть українці. Географічні особливості розселення не українців склалися історично. Частка представників інших національностей в населенні Полтавської області становить 8,6%.
Другою за величиною національною групою в населенні Полтавської області є росіяни. Їх чисельність зменшилася в порівнянні з переписом населення 1989 року на 61,9 тис. осіб, а питома вага у загальній чисельності населення також знизилась з 10,2% до 7,2% (2001 р.). Більшість росіян проживає в Кременчуцькому, Полтавському, Лубенському, Миргородському, Кобеляцькому та Гадяцькому районах. Найменше росіян мешкає в Чорнухинському, Котелевському та Оржицькому районах.
Кількість білорусів, третьої за чисельністю національності в області, в порівнянні за даними перепису населення 1989 року зменшилось на 3,2 тис. осіб. Питома вага білорусів у загальній чисельності населення також знизилась з 0,6% до 0,4%. З 6,3 тис. білорусів, 4,2 тис. осіб проживає у містах. Білоруси живуть переважно в Кременчуцькому, Полтавському, Карлівському, Глобинському та Миргородському районах.
Питома вага представників інших національностей за даними перепису 2001 року склала лише 1,12%. До цієї групи належать вірмени, молдавани, азербайджанці, поляки, цигани, грузини та інші.
Населення різних національностей по території Полтавської області розселене рівномірно, причому українці та росіяни переважають в усіх адміністративних районах.
Переважна більшість населення області, за даними всеукраїнського перепису 2001 року, вважає рідною мовою мову своєї національності.
Серед малочисельних національностей, що проживають в області, найпоширенішою рідною мовою є українська або російська. Так більшість поляків (66%), чехів (59%), румунів (38%), угорців (36%) вважають рідною мовою українську мову, а переважна більшість євреїв, татар, узбеків, німців, греків, чувашів, білорусів — російську.
Українською, як другою мовою, в області вільно володіє 88,2 тис. осіб, а з урахуванням осіб, для котрих вона є рідною, кількість осіб, які вільно володіють українською мовою становить 1526,7 тис., або 94,1% всього населення. Російською мовою володіє 953,7 тис. осіб, або 59,0% всього населення.
За питомою вагою корінної нації та мозаїчністю етнічних меншин Полтавська область належить до Північно-Центрального етногеографічного регіону.)
Вчитель. Сучасна демографічна ситуація в Полтавській області, як і в цілому в Україні, склалася під впливом історичного розвитку території, природного та механічного руху населення.
- Опрацюйте статистичні дані.
- Які тенденції відбуваються в демографічній ситуації краю?
- Чим зумовлені дані процеси, на вашу думку?
- В якому районі найвищий показник смертності?
- Яке населення за статтю переважає в області?
- Назвіть причини смертності.
- Які причини, на вашу думку, зумовили процес зменшення чисельності населення?
Характеризуючи демографічну ситуацію Полтавської області необхідно зазначити, що чисельність наявного населення області постійно зменшується: 1989 — 1754,2; 2001 — 1652,2; 2007 — 1540,5 тис. осіб. Нині у Полтавській області проживає 3,3% населення України. За кількістю населення Полтавщина займає 12 місце в Україні.
В даний час Полтавщина переживає найглибшу за всю історію демографічну кризу. 16 років поспіль чисельність померлих перевищує чисельність народжених. Спостерігається певне зростання смертності на фоні дуже низького показника народжуваності. В 2006 році жителі пенсійного віку складали 32,0% населення області, діти і підлітки — лише 14,6%. Населення працездатного віку — 59,0%. Кількість осіб, які одержували пенсію у 2007 році складала 493,3 тис. чоловік, з них за віком 381,9 тис. чоловік, за інвалідністю 52,5 тис. чоловік, у разі втрати годувальника — 26,6 тис. чоловік, за вислугу років 24,8 тис. чоловік. У статевій структурі населення переважають жінки — 53,98% (2007 р.). Чоловіки складають 46,02% жителів області.
http://uk.wikipedia.org/
Вчитель. Кількість населення Полтавщини зменшилася за шість місяців поточного року на 5,4 тисячі осіб.
Як повідомили у Головному управлінні статистики, на 1 липня 2011 року чисельність наявного населення становила 1482,3 тисячі осіб.
– Тобто із номінальної 1000 жителів Полтавської області вибуло більше 7 осіб, – пояснив Сергій Артеменко, начальник відділу статистики населення Головного управління статистики у Полтавській області. – Таке зменшення населення сталося від перевищення кількості померлих над кількістю народжених. Але в порівнянні із минулим роком смертність зменшилася на 5,4 відсотки. Кількість померлих за 6 місяців 2011р. склала 12556 осіб. Найвищий показник смерності у Чорнухинському районі, а найнижчий – на території Комсомольської міськради.
У І півріччі 2011р. зареєстровано народження 6678 малюків, що на 228 новонароджених (3,3%) менше, ніж у І півріччі 2010р. Найменше народилося полтавців у Лохвицькому районі, а найбільше – у Кременчуцькому. У структурі причин смерті населення у 2011р. перше місце посідають хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті (нещасні випадки, самогубства, вбивства тощо).
http://kolo.poltava.ua/
Вчитель. Демографічна ситуація в Полтавській області характеризується як кризова. Депопуляція супроводжується істотним погіршенням стану здоров’я, зниженням середньої очікуваності тривалості життя населення. Основними причинами, які зумовлюють природне скорочення населення Полтавської області є: (запис в зошит)
• соціально-економічні, що проявляються в низькому рівні доходів населення у поєднанні з європейськими стандартами життя та утримання дитини;
• екологічні, що проявляються через високий рівень захворюваності населення в результаті забруднення навколишнього середовища різними видами шкідливих речовин;
• культурно-ментальні, що проявляються в дотриманні певної тенденції щодо кількості народження дітей, віку вступу до шлюбу, зайнятості жінок тощо.)
• Бесіда
- За економічним розвитком наш край належить до якого сектору? (аграрного)
- Назвіть культури, які вирощують на території області.
- Які промислові центри ви можете виокремити.
- Які галузі промисловості розвинуті?

Вчитель. За 20 років незалежності відзначається нерівномірний соціально – економічний розвиток краю. Як промисловість, будівництво, так і сільське господарство на середину 90 – х років ХХ століття опинилися в кризовому стані.
• Опрацюйте інформацію. Визначте з якими проблемами зіткнулася промисловість краю. (Метод «333» Позначте – три невідомих вам факти; + - три відомих факти; ? - три, які викликають у вас сумнів)

Задекларований перехід до ринкового господарства утруднювався не лише через відсутність необхідного законодавчого забезпечення, важкі податкові умови, нестачу оборонних коштів підприємств тощо, а й через успадковану ще з радянських часів деформовану структуру економіки області. Більше половини обсягу промислового виробництва займали паливна промисловість та чорна металургія. Робота нафтопереробного комплексу залежала від привізної сировини, а більшості великих підприємств загальнодержавного значення, насамперед, гірничо – збагачувального комбінату, заводу з виробництва вантажних автомобілів, вагонобудівного,- від ринків збуту, часто розташованих за межами країни. Вкрай актуальною для Полтавщини постала низька забезпеченість власними енергоресурсами.
Полтавщина. Історичний нарис. – Полтава: Дивосвіт.2005. – с.381

В 2001 – 2003 роках намітилася стійка тенденція до зростання обсягів виробництва. 2001 року темпи приросту дорівнювали 32,8 відсотка, продукції випущено на 7,6 млрд. гривень; у 2002 –му ці показники становили відповідно 37,7 відсотка і 8,3 млрд.; у 2003 – 9,3 та 13,1. Стабільно підвищували виробництво машинобудування, легка, харчова промисловість. Отже, можно говорити про покращення структури економіки області.
У 2003 році оборот зовнішньої торгівлі товарами області із 90 країнами світу становив 1317,2 млн. доларів США, збільшившись проти попереднього року на 24 відсотки. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі дорівнювало 732 млн. доларів США. Майже 24 % експорту ішло в країни СНД, найбільше в італію, Російську Федерацію, Польщу та Австрію. 58 відсотків поставок займали мінеральні продукти. У структурі імпорту 41 % припадав на країни СНД, найбільше – на Російську Федерацію, Німеччину, США та Великобританію. 23 відсотки імпорту становило механічне обладнання, машини та механізми, 17% - транспорті засоби, 11 – текстиль та вироби з нього.
Торгівля послугами обчислювалася в 35 млн. доларів США.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку області на початок 2004 року становив більш 176 млн. доларів США, що дорівнювало 111 доларів на душу населення. Вони спрямовували переважно у нафтопереробну, харчову, добувну галузі. Інвестиції надійшли з 34 країн, найбільше – з російської Федерації, Нідерландів, Кіпру та США.
Полтавщина. Історичний нарис. – Полтава: Дивосвіт.2005. – с.387

У середині 90 – х років усе більше загострювалися проблеми аграрного сектору. Характерно, що доповідь голови ОДА М.Залудяка на обласній нараді з аграрного питання у 1996 році називалася «Село – наш біль, наше життя». У ній відмічалося значне погіршення фінансового становища більшості сільгосппідприємств. Навіть за відсутності поритету цін держава, заготівельні організації, переробні підприємства заборгували сільгоспвиробникам України понад 5 трлн. крб. Нестача обігових коштів призвела до скорочення споживання найважливіших ресурсів виробничого призначення – нафтопродуктів, добрив, засобів захисту рослин і тварин, запчастин, комбікормів, техніки.Як наслідок, зменшилися обсяги виробництва і реалізації продукції, знизилася прибутковість галузі. В області рівень рентабельності упав із 69 % у 1991 р. до 18 у 1995. Збитковим стало виробництва м’яса, молока, вовни
Полтавщина. Історичний нарис. – Полтава: Дивосвіт.2005. – с.387
(обговорення опрацьованого матеріалу, чому учні зробили ті чи інші позначки)

Вчитель. Певні зрушення в економічному розвитку відбулися в 2001 – 2003 роках.

(г. «Зоря Полтавщини» 29.03.1997р. Мар’яна Олійник. Актуально)
Програма житлових субсидій діє в нашій державі ось уже майже два роки…
Нагадаємо, що в основу програми житлових субсидій закладено простий, на думку її авторів, принцип: кожна сім’я має право сплачувати за житло лише 15% свого доходу. Щоправда, є ще одна важлива умова: всі працездатні члени вашої родини мусять працювати, навчатися або бути зареєстрованим в центрі зайнятості як такі, що шукають роботу.
Ось лише кілька цифр. До відділу субсидій Октябрьського райвиконкому м.Полтави звернулося три чверті сімей району (найбільшого в обласному центрі), субсидію отримала кожна третя родина – всього 13,5 тисяч сімей. Здебільшого це пенсіонери – 94%, 2% - інваліди, діти – сироти, 1% - матері – одиночки. Після серпневого підвищення тарифів серед бажаючих отримати субсидію набагато більше стало освітян, лікарів тощо…

- Яке питання розглядається в даній статті?
- Чи вирішено в нашій області в даний час житлове питання для молодих сімей?
- Які б пропозиції керівництву області ви змогли б порадити у вирішенні даного питання?

(г. «Зоря Полтавщини» 26.03.1997р. Ринок праці: попит і пропозиція. І.Онопрієнко, начальник обласного управління праці та зайнятості. Із виступу на нараді в облдержадміністрації.)
…кризовий фінансовий стан більшості підприємств та організацій області, спад виробництва, зростання дисбалансу між потребою і пропозицією робочої сили суттєво позначилися на збільшенні чисельності громадян, які в пошуках роботи звертаються до служби зайнятості.
У минулому році на обліку в міськрайцентрах зайнятості перебувало 37,6 тис. чоловік, що на 40% більше рівня 1995 р. Поряд з офіційно визнаним безробіттям існує і так зване приховане, яке у минулому році, за даними статистики торкнулося понад 140 тис.чоловік.

- Які факти констатує начальник обласного управління праці та зайнятості в 1997 році?
- Чи були вирішині вони , на вашу думку, в 2012 році?
- Чи існуєть дані проблеми у ваших родинах зараз?
- Як члени вашої родини намагаються їх вирішити?

(г. «Зоря Полтавщини» 19.02.1997р., с.1. як жили, як працювали. Соціально – економічне становище області за 1996 рік)
Доходи бюджету області за 1996 рік становлять 401 229 тисяч гривень, з яких податок на добавлену вартість – 62 242 тисяч грн. (15,5%), податок на прибуток (доход) 211 103 тис.грн. (52,6%)
Видатки бюджету області за цей період становлять 403 893 тис.грн. з них на фінансування народного господарства використано 17 164 тис. грн. (4,2%), на соціально – культурні потреби – 220 602 тис. грн. (54,6%), на соціальний захист населення – 115 831 тис. грн. (28,7%).
Дефіцит бюджету області – 2 664 тис.грн. (0,7%) …. Напруженим залишається становище з продуктами харчування. За 1996 р. їх виготовлено на 830,2 млн.грн., що на 26,2% менше, ніж у 1996 р. скоротилось виробництво безалкогольних напоїв на 38,4%, макаронних виробів – на 33,6%, кондитерських виробів – на 28,4%, масла тваринного – на 24,6%, м’яса – на 24,3%, хліба і хлібобулочних виробів – на 24,2%.

(г. «Зоря Полтавщини» 04.02.1997р. Д.Хомицька Заводи стоять – зарплати немає? Із сьомої сесії Октябрьської районної ради м.Полтави).

… як свідчили виступи заступників голови райвиконкому А.Бондаренка та Є.Ширая, керуючого справами райвиконкому М.Кутового, інших промовців, у районі було багато зроблено, щоб зменшити заборгованість по зарплаті…
… в установах здоров’я скорочено понад 200 штатних одиниць, зменшено кількість ліжок та лікарських відвідувань, надавалися відпустки без збереження заробітної плати, зменшено доплати і надбавки, збільшено кількість ліжок з денним перебуванням.
Відповідні зміни відбулися в закладах освіти…
Незважаючи на всі зусилля, заборгованість по виплаті зарплати на 20.01 1997 року становить 2,1 млн.грн.

(г. «Зоря Полтавщини». 05.12.1997р.,с.1. Реальний захист інвалідів – дієва допомога).

Не було випадку, щоб голова облдержадміністрації М.Залудяк, перебуваючи в будь – якому районі області не поцікавився долею малозабезпечених сімей, інвалідів, пенсіонерів. За його ініціативою в області створено і діє фонд соціального захисту населення. Тільки в поточному році за рахунок фонду виділено понад 55 тисяч грн.. для проведення заходів по соціальному захисту населення…

• Робота в парах.
Проведіть паралелі. Приклади , які відображені в статтях 90 – х років ХХ ст. і приклади погіршення або покращеннях цих же проблем в 2012 р..

Приклад із статті Погіршення ситуація в 2012 р. Покращення ситуації в 2012 р.

Обговорення виконаної роботи. (учні аргументуєть свої думки)

Аналіз таблиці «Що і почім» (г. «Зоря Полтавщини». 05.12.1997р., с.2 та дані торгівельних точок селища Решетилівка на 01.03.2012 р.
Назва продуктів 25.11.1997 01.03.2012
Хліб житньо – пшеничний
Хліб пшеничний в/г
Вермішель
Манна крупа
Рис
Гречка
Свинина
Кури
Молоко
Сир твердий
Сіль 0.81
1.24
1.41
1.14
1.60
1.28
4.97
4.73
0.87
7.35
0.30 3.50
3.00
6.50
4.50
7.50
9.50
60.00
20.50
9.50
58.00
2.50

- Чи відбулися зміни у вартості продуктів?
- Які продовольчі товари найбільше подорожчали?
- Чи відповідають ціни заробітним платам ваших батьків?
- Який ви бачите вихід з даної ситуації?

г. «Зоря Полтавщини». 03.11.2004р., с.1. «На роздоріжжі проблем». Н.Кондратюк
Селище Артемівка Чутівського району в той осінній погожий день виглядало порожньо й забуто, наче садиба, покинута мешканцями напризволяще. Самотня постать бабусі на довгій прямій вулиці змусила зупинитися. Пенсіонерка В.в.Перепелиця на запитання, чому не видно людей відповіла:
- Так пів селища виїхало на заробітки! Роботи є тут немає. Он,- вона сумно кивнула в бік силуету цукрового заводу,- тільки порожні корпуси зосталися та труби височать. Все розтрощили, порозтягали, наче війна тут пройшла…
…Колишній артемівський цукрозавод, а потім ВАТ «Павлівське» в 2000 році фактично припинило свою діяльність, так і не виплативши працівникам зарплату. Борг сягнув понад 1 млн. грн., а точніше – 1 млн.269,7 тис….
… Виживали самотужки, хто як міг. Садили город, тримали худобу і якось зводили кінці з кінцями…
… системна криза найпомітніша в аграрному секторі серед чинників – зміна власників і форм власності, цінова політика, дорожнеча пального, енергоносіїв та інші. Але ж люди не винні. Селяни і раніше мали нелегку долю, а в часи перебудови – й поготів…

- Назвіть проблему села в наш час?
- В чому проблема вихзду людей з сіл?
- Які чинники впливають на погіршення ситуації?
- Чи можна сьогодні змінити ситуацію на краще?

Вчитель. За роки незалежності в області чимало зроблено для збереження та відродження національної культури, пропаганди її духовних джерел.
Плідну діяльність розгорнув Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури ОДА. Зокрема, важливою подією стали археологічні розкопки, внаслідок яких встановлено 1100 – літній вік Полтави. Більське городище – пам’ятка скіфського часу європейського значення – внесено до Державного реєстру національних культурних надбань.
Відчутні зміни відбулися у музейній справі. Вони пов’язувалися з новими підходами до історії, бажанням повніше вивчити події, віддати належне особам, про яких раніше забували. Відкрили двері музеї авіації та космонавтики, родини Драгоманових у Гадячі, літератури і мистецтва у Кобеляках. Відновлено садибу О.Гончара у селі Суха Кобеляцького району. Розпочав роботу музей ткацтва, вишивки та килимарства в Решетилівці.
Прикладом ефективної наукової роботи став Опішнянський музей – заповідник українського гончарства, якому надано почесний статус Національного. На його базі засновано інститут керамології.
Розпочалося виконання обласної програми паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003 – 2010 роки. На Полтавщині нараховано 3795 пам’яток історії та монументального мистецтва, 3522 пам’ятки археології, 138 – архітектури.
У сфері засобів масової інформації, окрім державних, активно створювались приватні теле- і радіокампанії та друковані видання. У 1999 році було зареєстровано 314 газет і журналів ,а вже в 2004 – 402 періодичні видання.
- Які культурні пам’ятки краю ви відвідали?
- Про що дізналися?
- Що вас найбільше вразило?

Вчитель. Пропоную хвилину реклами. Демонструє відео фрагменти про відроджені традицій в Полтавській області.
Отже, якщо ви не побували на якомусь із рекламованих свят, запрошую вас обов’язково відвідати.

Вчитель. Назвіть, будь ласка, які ви знаєте основні екологічні проблеми області?

• Метод «Карусель». Обговоріть наведені факти і знайдіть консенсус у вирішенні даної проблеми.
• Забруднення атмосфери викидами промислових підприємств та автотранспорту. Значним джерелом забруднення атмосферного повітря в області є автотранспорт (47% всіх викидів). Серед стаціонарних джерел головними забруднювачами є підприємства Кременчука (31% викидів від усіх стаціонарних джерел) та Комсомольська.
• Забруднення гідросфери скидами стічних вод промислових підприємств і комунально-побутовими стічними водами. Цей фактор зумовлений відсутністю або незадовільним станом існуючих каналізаційних мереж та очисних споруд у ряді міст області. Слід сподіватися, що заплановані 40 заходів з охорони водних ресурсів на 2006-2010 роки у 19 районах області покращать становище наших гідроресурсів.
• Забруднення підземних водоносних горизонтів, і особливо в ході переробки нафтопродуктів. Це відомі території довкола ставка-випарника промислового майданчика АТ „Укртатнафта". При цьому слід зазначити, що в останні роки скидання зворотних вод скорочено, і в результаті проведених водоохоронних заходів удалося значно скоротити (в 4,5 рази) ореол забруднення. На сьогодні проблема водопостачання довколишніх сіл залишається актуальною. Такі ж забруднення спостерігаються і на території Гадяцького, Котелевського, Машівського районів. Тут слід також зазначити і порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок, що призводить до заболоченості та підтоплення заплавних земель. Тож потребують розчищення значні ділянки середніх та малих річок Полтавщини. У ряді районів спостерігається шкідлива дія вод у вигляді підтоплень. У низці населених пунктів внаслідок підтоплень мають місце зсувні явища. Триває процес руйнування берегів Кременчуцького водосховища - із 155 км його берегів 52 піддано водній абразії, у результаті безповоротно втрачаються землі.
• Актуальною залишається проблема токсичних відходів. Найбільша кількість відходів зосереджена в Кременчуці і в Полтаві. Щорічно в області утворюється більше 100 тисяч тонн відходів різних класів небезпеки, які розміщуються на 9 полігонах. Не вирішена ще проблема належного зберігання та утилізації побутових відходів, зосереджених на 850 звалищах, значна кількість з яких знаходиться в незадовільному стані. З цією проблемою також пов‘язані утилізація і знешкодження радіоактивних відходів, які „постачають" підприємства, що використовують джерела іонізуючого випромінювання. Існують також проблеми переробки відходів гірничодобувної, металургійної, енергетичної галузей. На черзі утилізація непридатих та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин - ці „запаси" становлять понад 750 тонн і зберігаються у неналежному стані.
• Останні повідомлення преси говорять, що додадуться ще й відходи, котрі містять берилій?
• На сьогодні будь-які офіційні документи щодо запитів на розміщення в області таких відходів до управління не надходили. Пропозиції щодо розташування тут будь-яких переробних підприємств також не надходили. Принципова позиція держуправління у цьому питанні - не допустити розміщення в області небезпечних відходів.
• Як, на вашу думку, можна подолати біду з побутовим сміттям, що забруднює наші міста і населені пункти, негативно впливаючи на довкілля?
• Дійсно, стихійні сміттєзвалища стали майже національою проблемою. Є вже і певний позитивний досвід вирішення її в деяких районах області, наприклад, на територі Новосанжарської районної ради. На мою думку, можна було б використати набутий у минулому досвід - закріпити за кожним підприємством, організацією, установою певну територію міста чи населеного пункту, у тому числі й рекреаційну зону (місця відпочинку, пляжні зони тощо) для контролю за ними, за санітарним станом. Приємно, що цю ініціативу управління підтримали громадські екологічні організації області на останньому засіданні Громадської екологічної ради. Найближчим часом міській раді буде запропоновано розглянути пілотний проект по одному з районів міста Полтава.

• Проміжкові висновки.
• Що потрібно, аби вирішити наболілі проблеми нашого довкілля?
Вчитель. Перелічені проблеми області, на жаль, залишаються невирішеними достатньо довгий час. Для їх вирішення необхідний певний термін, чималі зусилля всіх установ та організацій. Звичайно ж, потрібні значні капіталовкладення в охорону довкілля для компенсації наслідків діяльності людини. Не менш важливий напрямок природоохоронної діяльності - формуваня в населення екологічного світогляду й екологічної культури. Адже відомий фізик, Нобелевський лауреат Фредерік Жоліо Кюрі, розмірковуючи про буття Всесвіту, висловив влучну думку: „Неможливо допустити, щоб люди направляли на своє власне знищення ті сили, які вони зуміли відкрити в природі і підкорити".
http://eko-kremen.mvk.pl.ua/svit8_piddunby.shtml

• Випереджувальне завдання. Захист групових проектів «Екологічне обличчя області».
• Вчитель пропонує переглянути слайди презентації «Хто є хто на Полтавщині» (про Героїв України)
• Бесіда.
- Хто прославив Полтавський край за років незалежності?
- Кого ви можете назвати зі спортсменів, поетів, письменників?
(вчитель доповнює інформацію учнів демонстрацією слайдів презентації)
- Чи має Полтавська область свої символи?
- Коли вони були створені?
- Що на них зображено?
- Хто автор гімну Полтавщини?
(демонстрація слайдів презентації)
• Рефлексія.
На початку уроку ми з вами створювали ланцюжок кольоропису, який на вашу думку, найбільш яскраво характеризує наш край в роки незалежності. Подумайте, чи хотіли б ви його змінити?
- Чому у вас виникло бажання змінити, вибраний вами на початку уроку колір?
- Ви вважаєте, що життя ваших родин стало більш заможнішим?
- Чому ви вважаєте, що колір обраний вами сами так відображає наше суспільство?

4.Підбиття підсумків уроку.
Вчитель. Ось ми і перегорнули останню сторінку історії шкільного курсу але наше життя на цьому не завершується. Саме вам молодому поколінню нашої держави розбудовувати економіку, покращувати демократичні інститути, будувати правове суспільство. Я сподіваюсь, що ви впишете достойний рядок в історію нашого краю. І через якийсь десяток років Вами буде гордитись наш полтавський люд. А щоб ви не забували де починалась кожного з вас сторінка вашої власної історії , дарую вам фотографію нашого селища. Нехай вона зігріває вас там, куди закине вас доля.

5.Домашня робота.
Підготуватись до уроку узагальнення знань по темі: «Україна в умовах незалежності»

Використані джерела
1.Нариси історії Полтавської партійної організації/ [Л.С.Волошко, С.В.Гончаренко, І.Ю.Горобець та ін.],-Х.;Прапор, 1981, - 322с.
2. Полтавщина: влада на історичних паралелях [Полтавська обласна державна адміністрація, Державний архів полтавської області,Полтавський краєзнавчий музей],-Полтава: АСМІ, 2005.-392с.
3. Білоусько О.А…. «Новітня історія Полтавщини» (ІІ пол. ХХ ст..)
Підручник для 11 класу знз. - Полтава: «Оріяна», 2007.- с. 236
4.http://www.ucipr.kiev.ua/
5.http://uk.wikipedia.org/
6.http://kolo.poltava.ua/
7. http://eko-kremen.mvk.pl.ua/svit8_piddunby.shtml

Автор: 

Кошова В.М., вчитель історії Решетилівської гімназії імені І.Л.Олійника

Отримати сертифікат

Користувацький вхід