Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Контрольна робота (5 клас)

0

Українська мова,
контрольна робота , 5 клас

1 варіант

І рівень(за кожну відповідь — 0,5 б.)

1.У якому рядку словосполучення дієслівне?
а) рідна мова;
б) вчитися добре;
в) дуже гарно.

2. Односкладним називають речення, яке має:
а) підмет і присудок;
б) підмет;
в) або підмет, або присудок.

3. Після слів автора перед прямою мовою:
а) ставиться двокрапка;
б) ставиться тире;
в) розділові знаки не ставляться.

4. Вставні слова і сполучення слів:
а) не бувають членами речення;
б) входять до складу граматичної основи речення;
в) є другорядними членами речення.

5. Основна думка тексту — це:
а) те, про що розповідається;
б) головне, що хотів сказати автор;
в) зміст останнього речення.

6.Прочитайте речення. Випишіть в окремі колонки числівники, займенники і прислівники.
Хто вранці ходить на чотирьох ногах, удень на двох, а ввечері на трьох? Вдень у небі гуляє, а ввечері на землю сідає. Я ще не знаю, ким буду, коли виросту. Може, створю таку машину, яка б замінила маму на кухні. Коли виросту, буду працювати, щоб приносити завжди всім людям користь.

П рівень (за кожну відповідь — 1 б.)

1.Утворіть із поданих груп слів словосполучення , визначте головні і залежні слова, поставте запитання.
Зелений, листя; хвалитися, успіхи; національний, свято; вода, криниця, з; читати, виразно.

2.Складіть односкладні речення із поданих груп слів. Визначте в них граматичну основу.
Скоро, будуть, тепло, сонячно; теплий, сонячний, день.

3.Зробіть звуковий запис слів.
Юнь, їздовий, їжак, м'яч, йод, щавель, льон, дзвінок.

4.Доповніть наведені речення другорядними членами. Підкресліть головні і другорядні члени речення.
Випав сніг. Надходить зима.

5.Утворіть речення зі складеним дієслівним і складеним іменним присудком.
Вмію танцювати; дешевий.

6.Перевірте написання ненаголошених голосних у коренях слів наголосом. Великий, щебетати, веслувати.

Ш рівень(за кожну відповідь — 1,5б.)

Виконайте два завдання на вибір.

1. З поданими словами складіть по два речення так, щоб у першому слово виступало підметом, а в другому — звертанням.
Слово, мова, друг.

2.Зробіть фонетичний розбір слова Білорусь.

3. Перекладіть українською мовою, підкресліть слова з ненаголошеними голосними в коренях слів, які перевіряються наголосом.
Зерно, широкий, зимний, дерево, паюс, пшеница, сентябрь, ожидать, седина, сеять, киевлянин, кленовий, бригадир, метро.

IVрівень
(Оцінювання за критеріями творчих робіт.)

Напишіть листа своєму другові чи подрузі, які живуть в іншому місті чи селі, використовуючи звертання, однорідні члени речення, вставні слова.

Українська мова,
контрольна робота , 5 клас

2 варіант

І рівень(за кожну відповідь — 0,5 б.)

1.У якому рядку поєднання слів є словосполученням?
а) гарна сукня;
б) писати оповідання дітям;
в) день і ніч.

2. Двоскладним називають речення, яке має:
а) підмет і присудок;
б) підмет;
в) або підмет, або присудок.

3. Звертання:
а) є головним членом речення;
б) не буває членом речення;
в) є другорядним членом речення.

4. Після прямої мови перед словами автора:
а) розділові знаки не ставляться;
б) ставиться тире;
в) ставиться двокрапка.

5. Яких стилів мовлення можуть бути тексти?
а) розповідь, опис, роздум;
б) розмовний, художній, науковий, публіцистичний, офіційно-діловий;
в) мікротема, тематичне речення, тематичне слово.

6. Прочитайте речення. Випишіть в окремі колонки числівники, займенники і прислівники.
Математику завжди треба знати як свої п'ять пальців. Ніколи не дій на нерви ближньому своєму. Дехто з учнів шостого класу одержали сьогодні одинадцять і дванадцять балів.

П рівень (за кожну відповідь — 1 б.)

1.Утворіть з поданих слів словосполучення, визначте головні й залежні слова, поставте питання.
(Цікавий) пригода; подумати над (завдання); збігти з (гора).

2.Складіть односкладні речення із поданих груп слів. Визначте в них граматичну основу.
Скоро, будуть, холодно, морозно; морозний, місячний, ніч.

3.Зробіть звуковий запис слів.
Іду—їду, ар—яр, Уля—Юля, сина—синя, лук—люк, рад—ряд, лак—ляк.

4.Доповніть наведені речення другорядними членами. Підкресліть головні і другорядні члени речення.
Трава посохла. Надходить осінь.

5.Утворіть речення зі складеним дієслівним і складеним іменним присудком.
Вмію розв'язувати; дорогий.

6. Перевірте написання ненаголошених голосних у коренях слів наголосом.
Височінь, кривий, хилити.

ІІІ рівень(за кожну відповідь — 1,5 б.)

Виконайте два завдання на вибір.

1.З поданими словами складіть по два речення так, щоб у першому воно виступало підметом, а в другому — звертанням.
Україна, мама, Батьківщина.

2.Зробіть фонетичний розбір слова Україна.

3. Перекладіть українською мовою, підкресліть слова з ненаголошеними голосними є та и в коренях слів, які не перевіряються наголосом.
Медведь, бензин, велосипед, апельсин, календарь, легенда, реветь, кричать, лодка, терраса, генерал, медаль, безземельный, грибы, кричать, дешевий, медовий.

ІVрівень
(Оцінювання за критеріями творчих робіт.)

Складіть діалог, використовуючи звертання, вставні слова, однорідні члени речення на одну з тем:
а) Розмова у бібліотеці.
б) Зустріч з другом.
в) Розмова після спортивних змагань.

Автор: 

Тамара Стояк

вав

мені ваш сайт подобається

Щиро дякую за те, що Ви є!Дуже хороший і потрібний сайт!

Отримати сертифікат

Користувацький вхід