Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Методи проведення виробничого навчання

0

Вибір методів навчання залежить від: загальних цілей освіти, виховання та розвитку учнів і провідних установок сучасної дидактики; особливостей предмету, що вивчається; особливостей методів викладання конкретних навчальних дисциплін, що визначаються специфікою вимог до відбору загально-дидактичних методів; мети задач і змісту матеріалу конкретного урока; часу, що відведений на вивчення того чи іншого матеріалу; вікових особливостей учнів; рівня підготовленості учнів (освіта, вихованість, розвиток); можливостей та особливостей вчителя, рівня теоретичної та практичної підготовленості, його особистих якостей.
Висока організація виробничого навчання передбачає наявність якісно продуманого плану уроку, чітку уяву про його цілі; розуміння учнями, які роботи вони будуть виконувати і для чого їм потрібна ця робота; наявність справного обладнання, необхідних приладів і матеріалів, зразковий порядок на кожному робочому місці, раціональне і повне завантаження всіх учнів відповідними завданнями, постійний контроль майстра за роботою кожного учня, дотримання всіх умов безпечної роботи, зв'язок з предметами виробничого навчання, постійне вдосконалення прийомів і методів виробничого навчання, які забезпечують найбільшу активізацію розумової і пізнавальної діяльності учнів.

Автор: 

Гуцалюк Тетяна Володимирівна

Джерело: 

1. Макиенко Н.Й. Педагогический процес в училищах профессионально-технического образования. Минск "Вьшейшая школа". 1977г.М.В.Ш. 1983г.
2. Скакун В. А. Преподавание курса "Организация й методика производственного обучения". М. Вісшая школа, 1990г.
3. Скакун В. А. Введение в профессию мастера производственного обучения. М. Вісшая школа. 1988г.
4. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: навч.-метод, посібник/ за ред. Н.Г. Ничкало. - К., 1994.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід