Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Розвиток творчої особистості учня шляхом впровадження інноваційних технологій

0

Модернізація навчально-виховного процесу на сучасному етапі сприяє формуванню та розвитку творчої особистості, спроможної повноцінно реалізуватись в житті. Одним із кроків підвищення ефективності уроку математики є впровадження разом із традиційними методами навчання інноваційних технологій.
Освіта – найпотужніша та найпотрібніша ланка повноцінного життя людини. Канула в минуле архаїчна формула «Я – вчитель, ти – учень». На противагу їй зайняла тверді позиції формула успіху «Учитель + учні = партнери».
Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до використання нових ідей, задумів, нових підходів та рішень. Це людина, яка володіє певним переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення.
Для цього їй потрібні певні навички: думати, розуміти сутність речей, аналізувати, осмислювати ідеї, шукати потрібну інформацію, тлумачити її, застосовувати за певних умов.
То ж виявлення розумової обдарованості (інтелектуальної чи творчої), спеціальних здібностей у дітей, їх розвиток і реалізація є однією з актуальних проблем на сучасному етапі розвитку педагогічної теорії та практики.

Автор: 

Бурега Наталія Георгіївна, вчитель математики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 38 м.Чернівці

Джерело: 

1. Василь Сухомлинський «Сто порад учителеві».
2. О.Пометун, Л.Пироженко “Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання”, Київ «Видавництво А.С.К.», 2004- 192 с.
3. Капіносов А.М. Основи технології навчання. – Харків: видавнича група « Основа», 2006 – 140с.
4. Лізінський В.М. Прийоми та форми в навчальній діяльності. – Харків: Видавництво «Ранок», 2004. – 158с.
5. І.С.Маркова Інтерактивні технології на уроках математики. – Харків. Вид. гр. «Основа». 2007 рік.
6. «Державний стандарт базової і повної середньої освіти».
7. П. Матвієнко. Нові педагогічні технології для учнів та вчителів. Все для вчителя – 1999 - № 6.
8. Н. Кінащук. Технологія розвитку критичного мислення на уроках математики. Математична газета – 2007 - № 11-12 .
9. М. Ігнатенко. Сучасні освітні технології. Математика в школі – 2003 - № 4 – 5.
10. Журнал «Математика в школах України». Спецвипуск. Урок математики в сучасних технологіях – 2007- № 13-14.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід